KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:11
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 71.308.004 63.413.795 38.255.448 34.856.145
Satışların Maliyeti
12 -63.496.325 -58.394.217 -33.324.948 -30.685.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.811.679 5.019.578 4.930.500 4.170.413
BRÜT KAR (ZARAR)
7.811.679 5.019.578 4.930.500 4.170.413
Genel Yönetim Giderleri
-6.143.240 -6.848.691 -2.783.463 -2.845.249
Pazarlama Giderleri
-3.171.786 -3.597.098 -1.523.837 -1.857.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.809.206 4.719.600 1.837.519 1.322.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -825.579 -1.391.708 -429.106 -778.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.480.280 -2.098.319 2.031.613 10.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.045 86.742 1.738 3.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.287 -19.568 0 -17.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-706.095 -746.682 -429.339 -97.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.756.943 -2.777.827 1.604.012 -100.281
Finansman Gelirleri
941.580 85.581 393.530 19.158
Finansman Giderleri
-4.621.727 -872.476 -4.174.813 -515.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.923.204 -3.564.722 -2.177.271 -596.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
101.450 -691.339 207.631 -647.653
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 101.450 -691.339 207.631 -647.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.821.754 -4.256.061 -1.969.640 -1.243.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -1.821.754 -4.256.061 -1.969.640 -1.243.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.821.754 -4.256.061 -1.969.640 -1.243.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,01500000 -0,03500000 -0,01600000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.697.880 1.162.891
Dönem Karı (Zararı)
15 -1.821.754 -4.256.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.444.650 5.593.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.312.995 1.204.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
195.671 809.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 37.728 766.495
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 157.943 43.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.816.464 1.553.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.845.938 1.478.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.474 75.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.497.633 654.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-788.280 -47.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.285.913 701.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
706.095 746.682
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
706.095 746.682
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -101.450 691.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.242 -84.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.045 -84.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34.287 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.160.555 777.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.036.226 -1.346.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.001.206 -794.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.035.020 -552.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.284 4.205.702
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -174.284 -22.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.943.506 -3.215.008
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -743.929 897.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.360 1.128.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.729.695 1.973.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 2.202.335 -845.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 610.827 484.071
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 994.624 351.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.340.701 -1.728.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-116.938 78.783
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.223.763 -1.806.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.537.659 2.114.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.160.221 -951.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.154.364 -611.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.542 157.990
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.542 157.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.961.665 -927.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.961.665 -927.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.979 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.220 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 158.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.964.403 -378.445
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 66.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.289 0
Ödenen Faiz
-3.692.041 -492.711
Alınan Faiz
765.927 47.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.816.647 173.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.816.647 173.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.227.676 464.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.411.029 637.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.434.659 11.228.953
Ticari Alacaklar
80.727.311 76.728.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 2.965.937 1.964.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.761.374 74.764.082
Diğer Alacaklar
537.222 554.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 537.222 554.044
Stoklar
6 17.041.690 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.146.392 4.524.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
115.190 2.548
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.296 0
ARA TOPLAM
105.006.760 108.294.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.006.760 108.294.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 629.933 438.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.145.261 22.331.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
121.263.028 121.039.074
Maddi Duran Varlıklar
7 16.487.857 14.722.605
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.280.975 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.495.433 42.541.772
Peşin Ödenmiş Giderler
10 158.091 36.151
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.460.578 201.109.852
TOPLAM VARLIKLAR
316.467.338 309.404.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.078.280 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
491.736 540.413
Ticari Borçlar
8.615.928 9.143.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 789.825 3.519.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.826.103 5.623.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.604.886 3.994.059
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.150.974 1.156.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.508.135 1.142.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.158.636 763.381
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
349.499 378.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 7.674.586 8.936.789
ARA TOPLAM
26.124.525 24.913.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.124.525 24.913.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.426.155 16.332.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.247.784 12.719.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.247.784 12.719.290
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.287.603 1.950.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 33.650 730.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.995.192 31.732.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.119.717 56.645.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.347.621 252.759.266
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.542.662 9.973.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.885.767 10.276.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.228.235 9.228.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.657.532 1.047.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-343.105 -302.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.174.660 89.293.774
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -1.821.754 -5.959.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.347.621 252.759.266
TOPLAM KAYNAKLAR
316.467.338 309.404.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-690.455 -4.256.061 -4.946.516 -4.946.516
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 -548.670 166.082 957.185 89.293.774 -4.256.061 254.148.448 254.148.448
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
609.575 -40.315 -1.821.754 -1.252.494 -1.252.494
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.657.532 -343.105 957.185 81.174.660 -1.821.754 249.347.621 249.347.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -1.821.754 -4.256.061 -1.969.640 -1.243.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
569.260 -690.455 658.302 -314.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
761.970 -863.069 787.389 -392.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-40.316 0 28.391 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-152.394 172.614 -157.478 78.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -152.394 172.614 -157.478 78.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
569.260 -690.455 658.302 -314.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.252.494 -4.946.516 -1.311.338 -1.558.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.252.494 -4.946.516 -1.311.338 -1.558.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781824


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.