KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:45
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 159.400.152 138.381.821 56.665.674 50.196.451
Satışların Maliyeti
12 -125.502.971 -106.618.350 -44.255.955 -38.670.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.897.181 31.763.471 12.409.719 11.525.701
BRÜT KAR (ZARAR)
33.897.181 31.763.471 12.409.719 11.525.701
Genel Yönetim Giderleri
-4.613.438 -6.266.478 -1.439.923 -2.042.560
Pazarlama Giderleri
-7.324.926 -3.280.508 -2.342.200 -1.210.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-926.143 -398.343 -193.610 -32.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 27.956.256 12.035.315 18.473.640 9.787.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.693.318 -36.651.009 -2.013.274 -15.328.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.295.612 -2.797.552 24.894.352 2.700.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 120.674 6.361.507 18.068 1.613.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.483.694 -178.960 461.866 -179.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.896.932 3.384.995 25.374.286 4.134.245
Finansman Gelirleri
124.649 72.148 101.115 26.513
Finansman Giderleri
-3.082.032 -1.748.455 1.660.299 -715.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.939.549 1.708.688 27.135.700 3.445.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.224.396 -956.317 -5.602.256 328.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.157.748 -4.995 -3.320.910 59.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.066.648 -951.322 -2.281.346 268.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,07910000 0,00390000 0,06140000 0,01970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.417.461 -7.630.065
Dönem Karı (Zararı)
16 27.715.153 752.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.743.674 -732.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.079.851 960.991
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.759.204 426.288
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -164.543 426.288
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.594.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.698.447 1.504.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.626.554 1.480.566
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.500
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.893 -9.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.083.878 1.601.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.171 -8.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.189.049 1.610.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.483.694 178.960
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.483.694 178.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.224.396 956.317
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -100.000 -250.808
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.803.922 -6.670.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.205.077 -5.157.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,17 4.055.092 -14.600.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.260.169 9.442.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.318 -507.903
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197.318 -492.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.199.927 -10.172.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.752.558 -1.163.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.850.869 10.079.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,17 43.083 139.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -10.893.952 9.939.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 130.007 135.980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
722.342
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
722.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.682 624.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.682 624.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.069.459 3.127.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.304.381 -3.635.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
500 -159.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.304.881 -3.475.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.345.095 -6.649.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -941.341 -639.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.131.025 -340.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.757.488 8.816.031
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 12.260.975
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.714.646 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 250.809
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 250.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.929.958 -3.695.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.009.789 -1.973.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.920.169 -1.722.298
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-122.599.208 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.947.275 -1.215.601
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
866.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -63.059
Ödenen Faiz
-2.348.369 -1.160.930
Alınan Faiz
98.449 8.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
772.326 -29.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
772.326 -29.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
740.320 435.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.512.646 405.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.512.646 740.320
Ticari Alacaklar
147.278.792 122.909.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 19.707.823 23.762.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 127.570.969 99.146.257
Diğer Alacaklar
1.647.333 1.504.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650 15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.631.683 1.489.265
Stoklar
6 78.327.665 72.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.672.571 1.658.717
Diğer Dönen Varlıklar
11 129.133 129.633
ARA TOPLAM
244.568.140 199.475.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
244.568.140 199.475.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.093.882 767.283
Diğer Alacaklar
71.928 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
29.897.298 11.701.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
38.674.168 37.170.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.437.223 4.324.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.667.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.561.980 10.607.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 111.038.785 580.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 6.519.986 8.233.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.962.586 73.400.874
TOPLAM VARLIKLAR
452.530.726 272.876.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.729.311 495.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 56.143 50.303
Ticari Borçlar
44.460.522 55.311.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 141.804 98.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.318.718 55.212.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.708.412 1.578.405
Diğer Borçlar
1.367.699 1.444.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.352.067 779.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.632 665.279
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.514.527 2.583.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.304.930 278.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
614.749 410.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 415.405 244.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
199.344 165.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.173.759 6.131.939
ARA TOPLAM
58.930.052 68.284.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.930.052 68.284.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.456.488 47.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.209.845 9.089.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.655.656 8.573.721
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
554.189 516.119
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 5.105.664 3.451.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 47.029 1.007.910
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.819.026 13.597.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.749.078 81.881.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
373.781.648 190.995.309
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 191.370.001
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-1.496.775
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.476.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-439.471 -97.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-443.520 -126.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-443.520 -126.143
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.049 29.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.777.958 -548.641
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.777.958 -548.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.972.072 2.800.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.812.015 1.424.555
Net Dönem Karı veya Zararı
16 27.715.153 6.828.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.781.648 190.995.309
TOPLAM KAYNAKLAR
452.530.726 272.876.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 885.717 -15.840 -433.144 752.371 1.189.104 1.189.104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.303 -100.303
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 291.814 78.540 -288.755 2.682.449 1.424.555 752.371 185.527.613 185.527.613
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -317.377 -25.036 2.326.599 27.715.153 29.699.339 29.699.339
Sermaye Arttırımı
159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.496.775 -1.496.775 -1.496.775
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.476.988 -2.476.988 -2.476.988
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -159.952 11.287 11.287
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -1.496.775 -2.476.988 6.735.627 -17.317.943 -443.520 4.049 1.777.958 2.972.072 5.812.015 27.715.153 373.781.648 373.781.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 27.715.153 752.371 21.533.444 3.773.642
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.413 869.877 -272.793 1.081.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -396.722 1.107.146 -306.739 1.377.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-25.036 -15.840 -27.402 -20.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-25.036 -15.840 -27.402 -20.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.345 -221.429 61.348 -275.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 79.345 -221.429 61.348 -275.503
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.326.599 -433.144 990.042 -198.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.326.599 -433.144 990.042 -198.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.984.186 436.733 717.249 883.699
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.699.339 1.189.104 22.250.693 4.657.341
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.699.339 1.189.104 22.250.693 4.657.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798098


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3171 Değişim: 0,73%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3201
Açılış: 8,2566
9,7557 Değişim: 1,02%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
502,25 Değişim: 0,75%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.