KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:11

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 102.734.478 88.185.370 52.469.331 43.345.983
Satışların Maliyeti
12 -81.247.016 -67.947.600 -38.948.641 -33.758.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.487.462 20.237.770 13.520.690 9.587.505
BRÜT KAR (ZARAR)
21.487.462 20.237.770 13.520.690 9.587.505
Genel Yönetim Giderleri
-4.982.726 -4.223.918 -2.745.945 -2.124.827
Pazarlama Giderleri
-3.173.515 -2.070.216 -1.776.505 -1.089.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-732.533 -366.185 -339.550 -22.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.482.616 2.247.567 1.540.930 1.050.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.680.044 -21.322.910 -7.332.409 -13.414.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.401.260 -5.497.892 2.867.211 -6.014.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 102.606 4.748.500 61.021 906.397
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.048 -3.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.021.828 142 651.791 21.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.522.646 -749.250 3.576.975 -5.086.484
Finansman Gelirleri
23.534 45.635 11.243 39.005
Finansman Giderleri
-4.742.331 -1.032.808 -3.932.270 -532.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.803.849 -1.736.423 -344.052 -5.579.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.622.140 -1.284.848 251.649 -1.153.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -836.838 -64.613 383.787 141.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -785.302 -1.220.235 -132.138 -1.295.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.181.709 -3.021.271 -92.403 -6.733.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.181.709 -3.021.271 -92.403 -6.733.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.181.709 -3.021.271 -92.403 -6.733.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,03230000 -0,01580000 -0,00050000 -0,03520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.678.156 -5.878.678
Dönem Karı (Zararı)
16 6.181.709 -3.021.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.564.355 -308.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.366.055 661.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.758.272 378.280
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -163.611 378.280
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.594.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.347.741 1.154.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.374.430 1.159.687
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.002
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.689 -42.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.108.519 960.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.380 -5.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.120.899 966.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.828 -142
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.021.828 -142
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.622.140 1.284.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -100.000 -177.926
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.570.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.513.503 -1.866.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.033.383 3.871.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,17 3.207.870 -10.959.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.825.513 14.831.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
319.568 -58.220
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
319.568 -42.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.020.798 -4.657.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 500.318 273.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.372.593 -143.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,17 -92.852 22.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.279.741 -166.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 559.910 -90.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
483.517
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
483.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.509 -167.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.509 -167.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.753.466 1.978.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.671.759 -2.871.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.555 -283.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.624.204 -2.588.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.259.567 -5.196.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -567.495 -341.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.013.916 -340.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.333.164 6.846.478
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 8.865.907
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.714.646 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 177.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 177.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.225.634 -2.197.356
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -818.149 -608.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.407.485 -1.588.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-879.208 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.382.526 -803.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.932.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -62.020
Ödenen Faiz
-4.320.551 -747.474
Alınan Faiz
5.658 5.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.534 164.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.534 164.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 740.320 435.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 702.786 599.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 702.786 740.320
Ticari Alacaklar
104.039.400 122.909.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43602 20.555.045 23.762.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 83.484.355 99.146.257
Diğer Alacaklar
1.185.347 1.504.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650 15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.169.697 1.489.265
Stoklar
6 75.148.536 72.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.415.812 1.658.717
Diğer Dönen Varlıklar
11 177.188 129.633
ARA TOPLAM
182.669.069 199.475.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.669.069 199.475.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.103.840 767.283
Diğer Alacaklar
17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
33.436.598 11.701.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
38.674.168 37.170.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.541.066 4.324.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.739.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.395.238 10.607.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 322.668 580.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.453.449 8.233.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.683.762 73.400.874
TOPLAM VARLIKLAR
283.352.831 272.876.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.627.756 495.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 54.157 50.303
Ticari Borçlar
51.938.798 55.311.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43602 5.869 98.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 51.932.929 55.212.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.138.315 1.578.405
Diğer Borçlar
1.372.872 1.444.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.344.802 779.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.070 665.279
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.337.452 2.583.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 101.129 278.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
849.227 410.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 688.691 244.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.536 165.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 5.278.828 6.131.939
ARA TOPLAM
68.698.534 68.284.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.698.534 68.284.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 4.626.246 47.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.965.054 9.089.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.470.639 8.573.721
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
494.415 516.119
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.819.129 3.451.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 70.196 1.007.910
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.480.625 13.597.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.179.159 81.881.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.173.672 190.995.309
Ödenmiş Sermaye
191.370.001 191.370.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.534.581 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-166.678 -97.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.129 -126.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.129 -126.143
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
31.451 29.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
787.916 -548.641
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
787.916 -548.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.972.072 2.800.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.812.014 1.424.555
Net Dönem Karı veya Zararı
16 6.181.709 6.828.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.173.672 190.995.309
TOPLAM KAYNAKLAR
283.352.831 272.876.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -216.295 4.465 -235.136 -3.021.271 -3.468.237 -3.468.237
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.303 -100.303
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -810.198 98.845 -90.747 2.682.449 1.424.555 -3.021.271 180.870.272 180.870.272
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -71.986 2.366 1.336.557 6.181.709 7.448.646 7.448.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -159.953 11.286 11.286
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -198.129 31.451 787.916 2.972.072 5.812.014 6.181.709 196.173.672 196.173.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.181.709 -3.021.271 -92.403 -6.733.706
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.620 -211.830 50.322 76.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -89.983 -270.369 75.357 82.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.366 4.465 -9.964 10.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
2.366 4.465 -9.964 10.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.997 54.074 -15.071 -16.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 17.997 54.074 -15.071 -16.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.336.557 -235.136 1.138.549 -358.891
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.336.557 -235.136 1.138.549 -358.891
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.266.937 -446.966 1.188.871 -282.804
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.448.646 -3.468.237 1.096.468 -7.016.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.448.646 -3.468.237 1.096.468 -7.016.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.