***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:25

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 286.121.264 87.244.193 -29.199 16.357.850 15.238.097 46.700.626 -3.374.568 5.538.384 8.706.181 16.115.089 -190.478.304 -54.767.813 233.371.800 320.428.722 553.800.522
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19 -826.300 0 -53.941.513 54.767.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -847.809 -607.620 381.932 -2.770.251 -3.843.748 -1.156.512 -5.000.260
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 286.121.264 87.244.193 0 0 0 -29.199 0 16.357.850 15.238.097 0 0 0 45.026.517 0 -3.982.188 0 0 0 0 0 5.920.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.706.181 0 16.115.089 0 -244.419.817 -2.770.251 0 229.528.052 319.272.210 548.800.262
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 0 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19 -635.732 -16.766.219 17.401.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 36.199 -1.073.024 463.545 0 3.931.328 3.358.048 -9.296.204 -5.938.156
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8.085 -2.992 0 23.622 28.715 45.285 74.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
5.833 20.000.000 -335.987 -24.197.372 -633.414 -45.088 0 1.646.454 -42.595.072 -46.154.646 56.650.816 10.496.170
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -47.366.328 14.004.791 -177.348.978 0 0 0 38.794.205 0 -5.280.470 0 0 0 0 0 6.725.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.942.439 0 16.115.089 0 -482.314.023 3.931.328 0 29.416.743 157.796.583 187.213.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.144.586 1.401.766
Dönem Karı (Zararı)
-3.236.825 -3.774.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.236.825 -3.774.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.487.987 5.696.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.935.698 3.372.758
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 2.447.095 -478.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.252.938 -443.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -293.445 4.247.808
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -293.445 4.247.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -457 -254.159
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -347.966 -747.991
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.395.748 -520.183
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -12.653.694 -2.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -2.768.950 -4.374.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
484.372 2.888.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.449.611 -6.127.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 16.094.452 6.623.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.102.317 472.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.144.586 1.401.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.140.834 -2.268.665
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.638.640 1.213.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -10.779.474 -3.482.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.561.378 -22.393.027
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 10.496.170 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
74.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 74.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.428.082 4.232.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8 , 9 , 10 -436.874 -26.625.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.275.958 -23.259.926
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
350.171 187.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.626.129 -23.072.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.975.537 26.660.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.601.666 3.588.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.601.666 6.975.537
Finansal Yatırımlar
6 693.735 117.410
Ticari Alacaklar
101.531.392 99.371.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 53.166 32.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 101.478.226 99.338.516
Diğer Alacaklar
16.636.958 14.453.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 13.484.500 12.443.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.152.458 2.009.605
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
21 750.492 1.385.102
Stoklar
11 67.163.087 57.713.476
Peşin Ödenmiş Giderler
19.034.556 20.186.924
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 13.850.000 13.475.230
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.184.556 6.711.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 744.718 706.696
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.901.116 11.686.213
ARA TOPLAM
227.057.720 212.596.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.057.720 212.596.211
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.472.839 22.395.470
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.223.906 1.223.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.248.933 21.171.564
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 33.248.933 21.171.564
Diğer Alacaklar
108.703 107.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 108.703 107.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 39.858.401 39.564.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 4.246.532 4.284.163
Maddi Duran Varlıklar
15 207.461.707 203.384.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 786.972 759.935
Peşin Ödenmiş Giderler
1.718 96.302
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.718 96.302
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.936.872 270.592.376
TOPLAM VARLIKLAR
513.994.592 483.188.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 75.033.743 70.585.877
Ticari Borçlar
97.654.046 83.421.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.408.990 951.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 96.245.056 82.469.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.821.325 5.767.231
Diğer Borçlar
20.229.344 19.592.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 19.801.474 19.197.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 427.870 394.560
Ertelenmiş Gelirler
22.624.156 19.351.752
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 22.624.156 19.351.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.014.956 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.655.495 10.276.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 312.104 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.343.391 9.866.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.231.695 9.226.938
ARA TOPLAM
238.264.760 218.221.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.264.760 218.221.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 64.856.619 60.876.403
Diğer Borçlar
38.292 63.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 38.292 63.822
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.347.513 18.412.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 20.347.513 18.412.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.715.433 3.032.953
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 558.649 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.516.506 82.385.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.781.266 300.607.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.416.743 72.184.626
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -13.918
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -47.366.328 -67.366.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 14.004.791 14.343.770
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -177.348.978 -153.151.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.513.735 35.864.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.513.735 35.864.794
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38.794.205 40.027.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.280.470 -4.162.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.725.413 6.261.868
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.725.413 6.261.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 30.942.439 29.295.985
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -482.314.023 -422.976.354
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.931.328 -17.401.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 157.796.583 110.396.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.213.326 182.581.312
TOPLAM KAYNAKLAR
513.994.592 483.188.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 96.592.721 65.607.171
Satışların Maliyeti
20 -78.698.657 -55.407.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.894.064 10.199.565
BRÜT KAR (ZARAR)
17.894.064 10.199.565
Genel Yönetim Giderleri
-10.064.363 -6.563.626
Pazarlama Giderleri
-7.284.335 -4.709.854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -1.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.882.008 5.370.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.483.007 -5.712.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.055.633 -1.418.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.378.853 816.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -930.100 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 293.445 -4.247.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.686.565 -4.849.798
Finansman Gelirleri
24 1.242.280 7.909.411
Finansman Giderleri
24 -8.165.670 -6.833.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.236.825 -3.774.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.107.566 -133.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.015.413 -254.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -92.153 120.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.344.391 -3.908.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.344.391 -3.908.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -9.275.719 -1.137.832
Ana Ortaklık Payları
27 3.931.328 -2.770.251
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.457.689 -1.799.459
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 0 -1.166.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.867.360 -863.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409.671 231.099
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25, 26 36.199 58.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25, 26 373.472 172.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
863.924 707.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 863.924 707.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-593.765 -1.092.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.938.156 -5.000.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -9.296.204 -1.156.512
Ana Ortaklık Payları
3.358.048 -3.843.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3068 Değişim: 0,52%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,3165
Açılış: 5,27905
6,0064 Değişim: 0,70%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 6,0181
Açılış: 5,9646
226,38 Değişim: 0,96%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 226,69
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.