KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 18:59
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -5.626 -5.626 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 -805.374 34.201.458 34.201.458
Transferler
-777.803 777.803 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.362 -25.362 -25.362 -698.747 -698.747 -724.109 -724.109
Dönem Sonu Bakiyeler
34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349
Transferler
-698.747 698.747 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.678 -11.678 -11.678 6.197.898 6.197.898 6.186.220 6.186.220
Dönem Sonu Bakiyeler
34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.963.523 -2.589.598
Dönem Karı (Zararı)
6.197.898 -698.747
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.197.898 -698.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.062.634 -1.141.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,14 247.769 244.306
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 109.673 100.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 109.673 100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.134 373.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.024 298.172
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-140.158 75.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-40.963 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.963 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,15 -3.310.248 -1.716.139
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,15 -3.310.248 -1.716.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.948.269 -143.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.094.049 -748.188
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.272.901 -855.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.008 78.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.642 -51.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-276.366 130.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.020 -14.866
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.929 -15.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.949 521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.815 21.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.815 21.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.361 22.055
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.004 -2.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
133.357 24.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.229.313 -2.588.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.454 -38.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.260.336 36.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.287 -122.839
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.287 -122.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.286 -85.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -30.001 -37.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.931.236 -2.712.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.931.236 -2.712.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.745 3.481.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.699.981 768.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.740.944 768.745
Finansal Yatırımlar
5 29.698.349 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 29.624.712 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 29.624.712 32.770.675
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 73.637 0
Ticari Alacaklar
6 463.918 177.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 103.593 93.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 360.325 83.959
Diğer Alacaklar
9,18 21.157 24.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 21.157 24.086
Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.959 34.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.959 34.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 3.267.472 7.136
ARA TOPLAM
42.246.799 33.782.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.246.799 33.782.768
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.100 0
Maddi Duran Varlıklar
7 412.565 609.624
Mobilya ve Demirbaşlar
132.609 204.575
Özel Maliyetler
279.956 405.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 55.723 74.146
Bilgisayar Yazılımları
55.723 74.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 144.433 455.685
Diğer Duran Varlıklar
9.286 1.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9.286 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
702.107 1.140.635
TOPLAM VARLIKLAR
42.948.906 34.923.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 143.966 69.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 143.966 69.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.634.098 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.019.658 1.085.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 933.602 859.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 86.056 226.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.393 146.032
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,18 5.559 555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 278.834 145.477
ARA TOPLAM
3.082.115 1.300.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.082.115 1.300.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
203.222 145.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 203.222 145.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.222 145.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.285.337 1.446.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.663.569 33.477.349
Ödenmiş Sermaye
12 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.666 -30.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.666 -30.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.666 -30.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 262.458 262.458
Yasal Yedekler
262.458 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.504.121 -805.374
Net Dönem Karı veya Zararı
6.197.898 -698.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.663.569 33.477.349
TOPLAM KAYNAKLAR
42.948.906 34.923.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.305.492 1.767.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.305.492 1.767.233
BRÜT KAR (ZARAR)
2.305.492 1.767.233
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.989.971 -7.142.735
Pazarlama Giderleri
14 -33.315 -33.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 15.049.315 5.162.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.185.354 -595.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.146.167 -841.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.146.167 -841.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.146.167 -841.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.948.269 143.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.634.098 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -314.171 143.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 6.197.898 -698.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 6.197.898 -698.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.197.898 -698.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) (pay başına kuruş olarak) 17 0,17000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.678 -25.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -14.597 -31.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.919 6.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 2.919 6.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.678 -25.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.186.220 -724.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.186.220 -724.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744858


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.