KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:30

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -5.626 -5.626 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 -805.374 34.201.458 34.201.458
Transferler
-777.803 777.803 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.466 -21.466 -21.466 -1.142.817 -1.142.817 -1.164.283 -1.164.283
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -27.092 -27.092 -27.092 262.458 -805.374 -1.142.817 -1.948.191 33.037.175 33.037.175
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349
Transferler
-698.747 698.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.275 -9.275 -9.275 536.076 9.753.229 9.753.229 10.280.030 10.280.030
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -40.263 -40.263 -40.263 536.076 262.458 -1.504.121 9.753.229 8.249.108 43.757.379 43.757.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
933.005 1.842.659
Dönem Karı (Zararı)
9.753.229 -1.142.817
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.753.229 -1.142.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.667.334 -617.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,14 186.113 182.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 109.673 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 109.673 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-162.548 -162.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.159 -87.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-203.707 -74.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,15 -9.124.174 -435.333
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,15 -9.124.174 -435.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.323.602 -202.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.364.666 3.604.489
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.223.749 3.651.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
498 11.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.405 -24.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.903 35.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.650 -80.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.575 -35.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.075 -44.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.798 18.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.798 18.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.967 4.115
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
327 -2.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.294 6.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.721.229 1.844.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -5.454 -38.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-782.770 36.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.286 -98.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.286 -98.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.286 -85.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -13.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
930.719 1.744.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
930.719 1.744.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.745 3.481.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.699.464 5.225.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.699.464 768.745
Finansal Yatırımlar
5 44.696.202 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 36.637.035 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 36.637.035 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 7.965.391 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 7.965.391 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 93.776 0
Ticari Alacaklar
6 177.412 177.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 95.355 93.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
82.057 83.959
Diğer Alacaklar
9,18 44.661 24.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 44.661 24.086
Peşin Ödenmiş Giderler
9 111.077 34.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 111.077 34.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 789.906 7.136
ARA TOPLAM
47.518.722 33.782.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.518.722 33.782.768
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 462.352 609.624
Mobilya ve Demirbaşlar
151.123 204.575
Özel Maliyetler
311.229 405.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 37.592 74.146
Bilgisayar Yazılımları
37.592 74.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 243.177 455.685
Diğer Duran Varlıklar
394 1.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
394 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
743.515 1.140.635
TOPLAM VARLIKLAR
48.262.237 34.923.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 39.353 69.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.353 69.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.259.976 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
886.694 1.085.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 864.187 859.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 22.507 226.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
131.066 146.032
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,18 882 555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 130.184 145.477
ARA TOPLAM
4.317.089 1.300.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.317.089 1.300.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
187.769 145.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 187.769 145.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.769 145.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.504.858 1.446.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.757.379 33.477.349
Ödenmiş Sermaye
12 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.263 -30.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.263 -30.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -40.263 -30.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
536.076 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
536.076 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
536.076 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 262.458 262.458
Yasal Yedekler
262.458 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.504.121 -805.374
Net Dönem Karı veya Zararı
9.753.229 -698.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.757.379 33.477.349
TOPLAM KAYNAKLAR
48.262.237 34.923.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.551.523 1.341.300 541.889 430.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.551.523 1.341.300 541.889 430.713
BRÜT KAR (ZARAR)
1.551.523 1.341.300 541.889 430.713
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.871.756 -5.073.161 -2.035.037 -1.645.111
Pazarlama Giderleri
14 -24.512 -24.712 -8.207 -8.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 17.610.727 3.017.327 11.036.293 682.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -189.151 -605.677 -67.214 234.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.076.831 -1.344.923 9.467.724 -305.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.076.831 -1.344.923 9.467.724 -305.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.076.831 -1.344.923 9.467.724 -305.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.323.602 202.106 -2.284.403 35.905
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.259.976 0 -2.470.071 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -63.626 202.106 185.668 35.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 9.753.229 -1.142.817 7.183.321 -269.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 9.753.229 -1.142.817 7.183.321 -269.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.753.229 -1.142.817 7.183.321 -269.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (pay başına kuruş olarak) 17 0,28070000 -0,00030000 0,20670000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.275 -21.466 433 4.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594 -26.832 541 5.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.319 5.366 -108 -1.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.319 5.366 -108 -1.175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
536.076 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
687.277 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-151.201 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-151.201 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.801 -21.466 433 4.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 10.280.030 -1.164.283 7.183.754 -264.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 10.280.030 -1.164.283 7.183.754 -264.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7914 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7905 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4653 Değişim: -0,11%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,45 Değişim: -0,06%
Düşük 277,37 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.