KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:01

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.849.129 9.968.672 2.548.052 2.964.619
Satışların Maliyeti
13 -15.443.675 -207.827 -10.087.085 -24.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.594.546 9.760.845 -7.539.033 2.940.160
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.594.546 9.760.845 -7.539.033 2.940.160
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.057.811 -8.422.434 -2.270.947 -2.508.871
Pazarlama Giderleri
14 -2.013.982 -1.584.344 -431.179 -489.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 17.419.836 3.463.200 10.194.561 943.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -167.355 -2.877.631 -3.004 -455.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
586.142 339.636 -49.602 430.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
169.973 106.379 82.885 44.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.381 -9.051 -5.856 -6.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
754.734 436.964 27.427 468.515
Finansman Giderleri
-2.167.977 -1.105.054 -893.292 -414.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.413.243 -668.090 -865.865 54.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.925 102.763 7.450 -11.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 11.925 102.763 7.450 -11.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.401.318 -565.327 -858.415 42.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.401.318 -565.327 -858.415 42.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.401.318 -565.327 -858.415 42.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 20.606 20.606 -2.756.386 604.220 -2.152.166 27.868.440 27.868.440
Transferler
604.220 -604.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.298 -10.298 -565.327 -565.327 -575.625 -575.625
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 10.308 10.308 -2.152.166 -565.327 -2.717.493 27.292.815 27.292.815
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 16.127 16.127 1.406 1.406 -2.152.166 -80.895 -2.233.061 27.784.472 27.784.472
Transferler
-80.895 80.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-715 -715 -1.401.318 -1.401.318 -1.402.033 -1.402.033
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 15.412 15.412 1.406 1.406 -2.233.061 -1.401.318 -3.634.379 26.382.439 26.382.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.638.373 1.468.275
Dönem Karı (Zararı)
17 -1.401.318 -565.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
561.977 415.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
412.714 525.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.815 -5.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.15 -8.669 -4.062
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.15 -1.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 180.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -22.552 -105.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.477.714 1.618.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.804.979 -4.461.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.18 57.908 -21.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.862.887 -4.440.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.773.897 4.069.555
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.18 -6.010 -6.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 12.779.907 4.076.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
611 -56.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.648.967 2.732.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.18 -57.907 21.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.591.060 2.711.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.619 -872.547
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 130.619 -872.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.533 206.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -51.241 -15.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.7.18 77.774 222.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.638.373 1.468.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.414 -166.445
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 35.513 -29.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.509
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.9 1.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.927 -138.562
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.9 -84.927 -138.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.935.096 3.626.171
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.935.096 3.626.171
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.935.096 3.626.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.524.055 4.928.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.524.055 4.928.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.290.593 9.530.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.814.648 14.458.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.401.318 -565.327 -858.415 42.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-715 -10.298 -1.691 -3.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -894 -12.872 -2.114 -4.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
179 2.574 423 816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 179 2.574 423 816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-715 -10.298 -1.691 -3.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.402.033 -575.625 -860.106 39.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.402.033 -575.625 -860.106 39.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.312.453 21.231.281
Finansal Yatırımlar
4 47.635 83.148
Ticari Alacaklar
25.306.769 15.058.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.18 11 57.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.306.758 15.000.988
Diğer Alacaklar
3.244.489 16.121.702
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.18 6.010 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.238.479 16.121.702
Peşin Ödenmiş Giderler
111.060 111.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111.060 111.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 46.241
Diğer Dönen Varlıklar
5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.000
ARA TOPLAM
57.073.647 52.606.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.073.647 52.606.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.173 15.173
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 15.173 15.173
Diğer Alacaklar
509.813 406.497
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 509.813 406.497
Maddi Duran Varlıklar
1.044.587 1.350.471
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.044.587 1.350.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.425 74.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 52.425 74.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 92.435 80.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.714.433 1.926.800
TOPLAM VARLIKLAR
58.788.080 54.533.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.611.349 14.676.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.611.349 14.676.253
Banka Kredileri
5 21.611.349 14.514.111
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
162.142
Ticari Borçlar
9.473.625 11.122.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.18 27 57.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.473.598 11.064.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 177.971 100.197
Diğer Borçlar
634.671 504.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 634.671 504.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 10.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
401.952 221.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 221.117 220.886
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 180.835 351
ARA TOPLAM
32.299.568 26.634.779
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.299.568 26.634.779
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
106.073 114.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 106.073 114.258
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.073 114.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.405.641 26.749.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.382.439 27.784.472
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.412 16.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.412 16.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 15.412 16.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.406 1.406
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.406 1.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 1.406 1.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.233.061 -2.152.166
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -1.401.318 -80.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.382.439 27.784.472
TOPLAM KAYNAKLAR
58.788.080 54.533.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.