KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 15:26

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 5.301.077 7.004.053 2.163.675 4.073.161
Satışların Maliyeti
13 -5.356.590 -183.368 -4.956.863 -118.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-55.513 6.820.685 -2.793.188 3.954.785
BRÜT KAR (ZARAR)
-55.513 6.820.685 -2.793.188 3.954.785
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.786.864 -5.966.192 -2.281.352 -2.780.774
Pazarlama Giderleri
14 -1.582.803 -1.095.189 -448.741 -309.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.225.275 2.572.042 5.551.441 43.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-164.351 -2.422.266 -1.131.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
635.744 -90.920 28.160 -223.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
91.563 61.932 53.254 31.045
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
727.307 -31.551 81.414 -192.287
Finansman Giderleri
-1.274.685 -690.743 -698.704 -387.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-547.378 -722.294 -617.290 -579.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.475 114.299 19.598 111.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 29.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.475 114.299 -9.999 111.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.903 -607.995 -597.692 -468.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.903 -607.995 -597.692 -468.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-542.903 -607.995 -597.692 -468.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 20.606 20.606 -2.756.386 604.220 -2.152.166 27.868.440 27.868.440
Transferler
604.220 -604.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.032 -7.032 -607.995 -607.995 -615.027 -615.027
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.574 13.574 -2.152.166 -607.995 -2.760.161 27.253.413 27.253.413
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 16.127 16.127 1.406 1.406 -2.152.166 -80.895 -2.233.061 27.784.472 27.784.472
Transferler
-80.895 80.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
976 976 -542.903 -542.903 -541.927 -541.927
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 17.103 17.103 1.406 1.406 -2.233.061 -542.903 -2.775.964 27.242.545 27.242.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.346.318 6.968.767
Dönem Karı (Zararı)
17 -542.903 -607.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
301.474 309.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
276.986 349.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.167 76.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.15 -22.926 77.041
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.15 -1.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 62.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -14.679 -116.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.587.747 7.266.810
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.466.287 5.848.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.18 55.228 -20.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.521.515 5.869.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.527.750 4.333.723
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.18 -5.125 -1.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.532.875 4.335.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.061 -23.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.484.791 -1.920.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.18 -55.202 20.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.539.993 -1.941.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.130 -941.571
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.130 -941.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.424 -30.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.25.26 -40.572 -9.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.25.26 71.996 -20.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.346.318 6.968.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.470 -133.311
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -31.559 3.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.911 -136.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.9 -20.911 -136.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.683 807.414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
985.683 807.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 985.683 807.414
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.279.531 7.642.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.279.531 7.642.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.290.593 9.530.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.570.124 17.173.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.903 -607.995 -597.692 -468.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
976 -7.032 1.206 682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 1.220 -8.790 1.508 853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244 1.758 -302 -171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -244 1.758 -302 -171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
976 -7.032 1.206 682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-541.927 -615.027 -596.486 -468.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-541.927 -615.027 -596.486 -468.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.873.919 21.231.281
Finansal Yatırımlar
4 114.707 83.148
Ticari Alacaklar
15.162.087 15.058.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.18 2.691 57.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.159.396 15.000.988
Diğer Alacaklar
10.531.139 16.121.702
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.18 5.125 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.526.014 16.121.702
Peşin Ödenmiş Giderler
115.732 111.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.732 111.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 35.559
Diğer Dönen Varlıklar
5.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.013
ARA TOPLAM
60.838.156 52.606.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.838.156 52.606.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.173 15.173
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 15.173 15.173
Diğer Alacaklar
469.310 406.497
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 469.310 406.497
Maddi Duran Varlıklar
1.109.119 1.350.471
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.109.119 1.350.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.605 74.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 59.605 74.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 84.562 80.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.737.769 1.926.800
TOPLAM VARLIKLAR
62.575.925 54.533.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.661.936 14.676.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.661.936 14.676.253
Banka Kredileri
5 15.661.936 14.514.111
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
162.142
Ticari Borçlar
18.607.383 11.122.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.18 2.732 57.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.604.651 11.064.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 172.193 100.197
Diğer Borçlar
518.182 504.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 518.182 504.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 10.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
280.802 221.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 218.358 220.886
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 62.444 351
ARA TOPLAM
35.240.496 26.634.779
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.240.496 26.634.779
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
92.884 114.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 92.884 114.258
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.884 114.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.333.380 26.749.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.242.545 27.784.472
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.103 16.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.103 16.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 17.103 16.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.406 1.406
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.406 1.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 1.406 1.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.233.061 -2.152.166
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -542.903 -80.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.242.545 27.784.472
TOPLAM KAYNAKLAR
62.575.925 54.533.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703457


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.082 Değişim: -0,06% Hacim : 664 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 93.980 17.10.2019 Yüksek 94.372
Açılış: 94.134
5,8903 Değişim: 0,10%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5374 Değişim: 0,28%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5395
Açılış: 6,5191
282,42 Değişim: 0,18%
Düşük 281,18 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.