KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 21:31
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 72.041.619 0 0 0 0 0 0 -856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.532.907 0 0 0 -497.367.657 -264.505.378 0 299.281.874 917.906 300.199.780
Transferler
-90.604.822 -173.900.556 264.505.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.026.215 2.292.779 -4.959.666 -1.640.672 -114.950 -1.755.622
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -4.959.666 -4.959.666 -63.448 -5.023.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.026.215 2.292.779 3.318.994 -51.502 3.267.492
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 197.652 197.652
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 73.067.834 0 0 0 0 0 0 1.436.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.928.085 0 0 0 -671.268.213 -4.959.666 0 297.641.202 1.000.608 298.641.810
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
15.749.892 253.618.336 -269.368.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.874.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.641.909 0 -12.516.620 -282.170 -12.798.790
Dönem Karı (Zararı)
-4.641.909 -4.641.909 44.551 -4.597.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -7.874.711 0 -7.874.711 -326.721 -8.201.432
Sermaye Arttırımı
22 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 72.499.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.877 -4.641.909 0 627.464.803 -100.034 627.364.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.535.512 -9.353.842
Dönem Karı (Zararı)
-4.597.358 -5.023.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.088.050 -5.090.339
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.490.692 67.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.943.389 5.850.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.484.371 5.299.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.880.776 6.174.029
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.764.039 5.067.961
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.737 118.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 987.426
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.879.177 9.756.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.036.722 2.031.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.303.648 785.175
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.061 1.038.793
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-536.254 5.900.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.117.284 2.647.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-391.909 -684.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 7.135.446 8.372.489
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-129.321 121.252
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.503.068 -5.161.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.020.398 360.331
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 1.020.398 360.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.096.469 2.126.474
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.633 -86.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -116.633 -86.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.774.485 -20.427.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.973.894 -10.294.059
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.925.012 264.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.021.839 -364.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-903.173 628.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.460.811 832.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-220.848 -2.539.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.172.300 -3.153.356
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.446.515 3.074.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.618.815 -6.227.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.222.068 -528.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.162.267 -2.422.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.176.346 -2.746.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.961.462 -1.063.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.214.884 -1.682.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-627.863 -9.466.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.408.269 -3.840.530
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -544.508 -106.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -597.020 -1.896.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
642.148 5.955.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.883.581 -1.201.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 128.567 5.668.421
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.567 5.668.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.771.830 -7.554.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.741.829 -3.576.479
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.001 -3.977.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.550.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.182.227 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0 0
Alınan Faiz
391.909 684.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.435.837 -39.786.319
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 197.652
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 197.652
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.737.892
Kredilerden Nakit Girişleri
4 0 20.737.892
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -52.348.577
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 -52.348.577
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.164.298 0
Ödenen Faiz
17 -4.271.539 -8.372.490
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.854.930 -50.341.644
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.422.282 -272.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.277.212 -50.614.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 56.867.896 65.946.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 16.590.684 15.332.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
0 16.590.684 56.867.896
Finansal Yatırımlar
72.133 72.133
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
72.133 72.133
Ticari Alacaklar
177.042.833 162.428.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 83.270.167 59.248.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 93.772.666 103.180.193
Diğer Alacaklar
149.035.455 121.649.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 133.656.016 117.323.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.379.439 4.326.809
Stoklar
15.071.101 17.527.084
Peşin Ödenmiş Giderler
4.512.150 4.291.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.512.150 4.291.302
Diğer Dönen Varlıklar
0 1.919.794 15.893.989
ARA TOPLAM
364.244.150 378.730.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.244.150 378.730.749
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Diğer Alacaklar
3.915.187 5.363.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.915.187 5.363.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 3.637.830 4.479.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 195.097.868 197.465.641
Maddi Duran Varlıklar
8 287.753.835 273.576.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.282.050 11.954.109
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.282.050 11.954.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.620.495 1.966.834
Diğer Duran Varlıklar
315.720 317.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
315.720 317.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
503.936.908 495.437.901
TOPLAM VARLIKLAR
868.181.058 874.168.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.135.626 67.887
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
961.684 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
961.684 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.173.942 67.887
Banka Kredileri
67.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.173.942 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 15.583.736 15.582.708
Ticari Borçlar
62.138.806 66.311.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 16.867.472 15.420.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.271.334 50.890.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.215.227 2.993.159
Diğer Borçlar
6.692.822 4.656.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.692.822 4.656.574
Türev Araçlar
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.774.363 10.460.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.774.363 10.460.323
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 67.261 527.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.796.496 20.905.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 13.317.031 14.164.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 7.479.465 6.740.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.915.668 35.166.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 30.915.668 35.166.801
ARA TOPLAM
154.320.005 156.671.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.320.005 156.671.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 22.359.120 11.733.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.569.995 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.569.995 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.789.125 11.733.333
Banka Kredileri
7.822.222 11.733.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.966.903 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
425.218 901.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.621.466 45.317.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 45.621.466 45.317.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 18.090.480 19.381.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.496.284 77.333.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
240.816.289 234.005.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
627.464.803 639.981.423
Ödenmiş Sermaye
13 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.147.794 191.147.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.147.794 191.147.794
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 212.241.738 212.241.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -21.093.944 -21.093.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.499.816 80.374.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 72.499.816 80.374.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 116.833.222 101.083.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-417.649.877 -671.268.213
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.641.909 269.368.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-100.034 182.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
627.364.769 640.163.559
TOPLAM KAYNAKLAR
868.181.058 874.168.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 94.417.068 109.481.728
Satışların Maliyeti
14 -79.138.014 -67.845.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.279.054 41.636.550
BRÜT KAR (ZARAR)
15.279.054 41.636.550
Genel Yönetim Giderleri
-19.946.877 -20.453.709
Pazarlama Giderleri
-16.215.401 -20.359.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.159.826 13.965.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.031.490 -8.058.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.754.888 6.730.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 11.176.029 1.486.471
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -152.932 -1.594.077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -1.020.398 -360.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.752.189 6.262.470
Finansman Giderleri
17 -7.432.330 -9.226.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.184.519 -2.963.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 1.096.469 -2.126.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -136.989 -126.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.233.458 -2.000.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.088.050 -5.090.339
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.490.692 67.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.597.358 -5.023.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.551 -63.448
Ana Ortaklık Payları
-4.641.909 -4.959.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) -0,00780000 -0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.201.432 3.267.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.201.432 974.713
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-8.201.432 974.713
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.939.460
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 2.939.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -646.681
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -646.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.201.432 3.267.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.798.790 -1.755.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-282.170 -114.950
Ana Ortaklık Payları
-12.516.620 -1.640.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8080 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8140
Açılış: 7,8127
9,2695 Değişim: 0,06%
Düşük 9,2489 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
483,43 Değişim: -0,01%
Düşük 482,80 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.