KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 19:04
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 24.757.907 -492.827
Satışların Maliyeti
31 -3.174.515 -5.566.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.583.392 -6.059.811
BRÜT KAR (ZARAR)
21.583.392 -6.059.811
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -277.947 -204.100
Pazarlama Giderleri
28,33 -13.536 -10.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 22.760 6.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.314.669 -6.268.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.314.669 -6.268.022
Finansman Gelirleri
37 2.412.635 620.663
Finansman Giderleri
37 -1.521 -51.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.725.783 -5.699.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.725.783 -5.699.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.725.783 -5.699.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.725.783 -5.699.003
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,18630000 -0,28500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 -5.155 310.893 2.445.428 1.105.136 23.856.572 23.856.572
Transferler
30 55.434 1.049.702 -1.105.136 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 7.480 -5.699.003 -5.691.523 -5.691.523
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Transferler
30 -2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 23.725.783 23.725.783 23.725.783
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 0 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.895.792 2.109.449
Dönem Karı (Zararı)
23.725.783 -5.699.003
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 23.725.783 -5.699.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.462.751 6.106.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 887 887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.503 18.358
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 18.358
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-721.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -721.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.465.141 6.801.732
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -21.465.141 6.801.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.158.824 1.702.132
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.977.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.196.344 480.479
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.196.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 480.479
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -933.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.476 67
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.476 67
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -20.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.832 -755.632
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.832 -5.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -8.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 1.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.895.792 2.109.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.334.942 -3.222.872
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -2.334.942 -4.008.021
Alınan Faiz
35 0 785.149
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.230.734 -1.113.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.230.734 -1.113.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.596.192 9.709.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.365.458 8.596.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.725.783 -5.699.003
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 7.480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 7.480
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.725.783 -5.691.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.725.783 -5.691.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.364.263 8.596.935
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.946.344 750.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.946.344 750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
933.907 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 933.907 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 505.967 497.376
ARA TOPLAM
9.750.481 9.844.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.750.481 9.844.311
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32.156.000 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.156.000 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 32.156.000 8.355.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73 960
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 73 960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.156.073 8.356.877
TOPLAM VARLIKLAR
41.906.554 18.201.188
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.275 1.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.275 1.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.585 5.368
Diğer Borçlar
9.282 12.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.282 12.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.580 3.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 3.075
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.580 0
ARA TOPLAM
15.722 22.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.722 22.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 13.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 13.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.722 36.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.890.832 18.165.049
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 2.325
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.325
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 2.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
421.389 366.327
Yasal Yedekler
30 421.389 366.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -2.256.610 3.495.130
Net Dönem Karı veya Zararı
41 23.725.783 -5.699.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.890.832 18.165.049
TOPLAM KAYNAKLAR
41.906.554 18.201.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746485


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8455 Değişim: -0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5210 Değişim: 0,04%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,5305
Açılış: 9,517
463,00 Değişim: 0,19%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.