KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:13

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.781.363 2.547.775 1.306.019 297.019
Satışların Maliyeti
31 -2.721.205 -1.958.860 -1.265.956 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.158 588.915 40.063 297.019
BRÜT KAR (ZARAR)
60.158 588.915 40.063 297.019
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -203.633 -112.117 -74.306 -67.903
Pazarlama Giderleri
28,33 -10.253 -8.439 -1.720 -2.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.831 9.070 2.537 -664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-149.897 477.429 -33.426 225.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-149.897 477.429 -33.426 225.798
Finansman Gelirleri
37 1.562.367 126.001 1.066.654 14.750
Finansman Giderleri
37 -6.072 -126.334 -5.627 -79.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.406.398 477.096 1.027.601 161.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.406.398 477.096 1.027.601 161.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.406.398 477.096 1.027.601 161.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.406.398 477.096 1.027.601 161.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,07030000 0,02390000 0,05140000 0,00810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 -5.155 310.893 2.445.428 1.105.136 23.856.572 23.856.572
Transferler
30 55.434 1.049.702 -1.105.136 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.081 477.096 483.177 483.177
Dönem Karı (Zararı)
38 0 477.096 483.177 483.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 926 366.327 3.495.130 477.096 24.339.749 24.339.749
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Transferler
30 55.062 -5.754.065 5.699.003 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 784 1.406.398 1.405.614 1.405.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 784 1.406.398 1.405.614 1.405.614
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 1.541 421.389 -2.258.935 1.406.398 19.570.663 19.570.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.231.096 767.878
Dönem Karı (Zararı)
1.406.398 477.096
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.406.398 477.096
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.242 -613.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 443 444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.625 14.511
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.625 14.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.174 1.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 1.177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -630.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-630.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.648.736 904.671
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -222.668 396.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.750.000 513.974
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 513.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.12 -667.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.628 7.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.628 7.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.231 -13.309
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.231 -13.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.40 -3.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.38 -784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.231.096 767.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.768.755 635.954
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -1.768.755
Alınan Faiz
35 0 635.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.999.851 1.403.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.999.851 1.403.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 8.596.192 9.709.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.596.341 11.113.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.406.398 477.096 1.027.601 161.543
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-784 6.081 0 5.369
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -784 6.081 0 5.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-784 6.081 0 5.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.405.614 483.177 1.027.601 166.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.405.614 483.177 1.027.601 166.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.598.914 8.596.935
Finansal Yatırımlar
222.668 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
222.668 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 222.668 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.495.982 750.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.495.982 750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
667.934 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 667.934 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 497.843 497.376
ARA TOPLAM
9.483.341 9.844.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.483.341 9.844.311
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.124.672 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.124.672 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 10.124.672 8.355.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
517 960
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 517 960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.125.189 8.356.877
TOPLAM VARLIKLAR
19.608.530 18.201.188
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.427 1.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.427 1.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.035 5.368
Diğer Borçlar
5.883 12.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.883 12.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.665 3.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.665 3.075
ARA TOPLAM
25.010 22.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.010 22.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.857 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 12.857 13.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.857 13.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.867 36.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.570.663 18.165.049
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.541 2.325
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.541 2.325
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 1.541 2.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
421.389 366.327
Yasal Yedekler
30 421.389 366.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -2.258.935 3.495.130
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.406.398 -5.699.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.570.663 18.165.049
TOPLAM KAYNAKLAR
19.608.530 18.201.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700407


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.019 Değişim: 0,71% Hacim : 4.973 Mio.TL Son veri saati : 16:23
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8362 Değişim: -0,38%
Düşük 5,8228 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4948 Değişim: -0,59%
Düşük 6,4859 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,02 Değişim: -0,21%
Düşük 278,02 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.