KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 17:05
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 0 22.191.255 22.346.892 22.346.892
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.191.255 22.191.255 22.191.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 0 0 155.637 155.637
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -499.068 -499.068 -499.068 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 22.191.255 78.485.035 78.485.035
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -170.034 -170.034 -170.034 0 0 0 0 0 21.476.888 21.306.854 21.306.854
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.476.888 21.476.888 21.476.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -170.034 -170.034 -170.034 0 0 0 0 0 0 -170.034 -170.034
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -726.502 -726.502 -726.502 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 21.476.888 84.186.927 84.186.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.413.707 -2.926.839
Dönem Karı (Zararı)
21.476.888 22.191.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.527.480 4.220.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 900.013 134.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.416.604 4.128.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.440.771 4.128.124
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.167 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.525.001 -6.991.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.525.001 -6.991.053
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.110 -314.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.727.754 7.264.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.113.141 2.972.487
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.650.243 5.137.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.436.138 -5.906.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.126.813 542.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.309.325 -6.448.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.748 -9.169
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.604 -2.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.144 -7.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-349.910 419.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
440.396 121.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
251.935 104.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
188.461 16.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.978 3.208.918
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.978 3.452.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.117.509 29.384.574
Ödenen Temettüler
-25.147.816 -20.757.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.091.496 -5.582.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.464.490 -5.971.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.850 -33.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.850 -33.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.350 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.500 -33.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.544.155 6.936.666
Alınan Faiz
12.474.777 6.936.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.808.012 3.976.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.110 314.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.799.902 4.291.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.623.645 47.108.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.423.547 51.399.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.300.187 47.852.042
Finansal Yatırımlar
5 10.561.699 15.211.942
Ticari Alacaklar
6 26.447.961 37.884.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.664.864 4.791.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.783.097 33.092.422
Diğer Alacaklar
7 10.668 9.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 10.668 9.064
Peşin Ödenmiş Giderler
614.662 281.435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
614.662 281.435
Diğer Dönen Varlıklar
11.869 725
ARA TOPLAM
99.947.046 101.239.307
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.947.046 101.239.307
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.767.105 1.466.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 148.856 42.825
Peşin Ödenmiş Giderler
16.803 120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.803 120
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.135.088 1.834.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.409.424 4.685.175
TOPLAM VARLIKLAR
108.356.470 105.924.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
627.024 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
627.024 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
627.024 0
Ticari Borçlar
6 6.150.186 5.042.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 933.166 681.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.217.020 4.361.162
Diğer Borçlar
7 1.302.948 1.528.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.302.948 1.528.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.357.132 1.840.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.230.134 6.929.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.886.928 6.574.068
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
343.206 355.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.150.050 811.477
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 742.851 393.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
407.199 418.044
ARA TOPLAM
18.817.474 16.152.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.817.474 16.152.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.340.437 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.340.437 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.340.437 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.011.632 1.743.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.011.632 1.743.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.352.069 1.743.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.169.543 17.896.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.186.927 88.027.889
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-726.502 -556.468
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726.502 -556.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726.502 -556.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 14.857.592 12.377.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 15.671.942 11.508.031
Net Dönem Karı veya Zararı
21.476.888 31.791.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.186.927 88.027.889
TOPLAM KAYNAKLAR
108.356.470 105.924.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 51.044.812 56.371.659 17.402.973 17.800.789
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -4.487.557 -5.366.074 -1.562.594 -1.669.899
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.557.255 51.005.585 15.840.379 16.130.890
BRÜT KAR (ZARAR)
46.557.255 51.005.585 15.840.379 16.130.890
Genel Yönetim Giderleri
12 -28.237.603 -26.210.458 -9.067.670 -8.477.332
Pazarlama Giderleri
-2.354.762 -3.477.887 -800.740 -1.094.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
507.016 274.664 63.802 -133.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-709 -1.904 -50 -447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.471.197 21.590.000 6.035.721 6.424.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.125.849 8.094.908 3.914.908 3.647.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-461.782 -229.641 -107.158 -199.869
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
69.378 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.204.642 29.455.267 9.843.471 9.871.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.204.642 29.455.267 9.843.471 9.871.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.727.754 -7.264.012 -2.172.932 -2.181.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.980.644 -7.421.108 -2.762.580 -2.556.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 252.890 157.096 589.648 374.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.476.888 22.191.255 7.670.539 7.690.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.034 155.637 -274.522 -152.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.992 199.534 -351.951 -196.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.958 -43.897 77.429 43.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.958 -43.897 77.429 43.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.034 155.637 -274.522 -152.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.306.854 22.346.892 7.396.017 7.537.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.306.854 22.346.892 7.396.017 7.537.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.173 Değişim: -1,49% Hacim : 5.178 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 1.165 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0475 Değişim: 1,01%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0520
Açılış: 7,9671
9,5314 Değişim: 0,87%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5327
Açılış: 9,4492
491,88 Değişim: 0,96%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 491,93
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.