KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 23:47
mlı Gelir (Gider)
0 0 -204.252 -204.252 -204.252 0 0 0 0 0 21.752.268 21.548.016 21.548.016
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.752.268 21.752.268 21.752.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -204.252 -204.252 -204.252 0 0 0 0 0 0 -204.252 -204.252
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.782.324 -28.126.123 0 -39.908.447 -39.908.447
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 31.791.509 31.889.746 31.889.746
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.791.509 31.791.509 31.791.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 0 98.237 98.237
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.741.652 12.937.500
Dönem Karı (Zararı)
31.791.509 21.752.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.714.232 4.634.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 192.430 180.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.593.487 6.271.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.538.487 6.031.390
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.000 240.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.681.792 -6.514.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.681.792 -6.514.224
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-25.528 31.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-324.565 -654.368
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -324.565 -654.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 8.960.200 5.320.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.341.036 -3.298.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.099.656 6.712.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.474.514 -8.572.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.125 -1.203.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.530.639 -7.369.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.623 -212
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-951 -749
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-672 537
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
712.213 -833.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.116 553.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-378.379 644.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.737 -90.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435.420 -1.158.493
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
150.076 -898.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
285.344 -259.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.846.777 23.088.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.631.731 -4.464.761
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.473.394 -5.685.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.529.525 -52.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.529.525 -52.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.521.054 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.471 -52.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.894.336 -33.428.051
Ödenen Temettüler
13 -20.757.285 -39.908.447
Alınan Faiz
10.862.949 6.480.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.317.791 -20.542.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.528 -31.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.343.319 -20.573.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.108.475 67.682.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.451.794 47.108.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.680.191 51.965.053
Finansal Yatırımlar
5 15.211.942 19.987.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.211.942 19.987.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
15.211.942 19.987.033
Ticari Alacaklar
6 20.055.950 16.581.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 4.791.677 4.847.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.264.273 11.733.634
Diğer Alacaklar
7 9.064 8.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 9.064 8.113
Peşin Ödenmiş Giderler
12 281.435 993.588
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 0 803.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
281.435 190.525
Diğer Dönen Varlıklar
12 725 53
ARA TOPLAM
101.239.307 89.535.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.239.307 89.535.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 1.466.418 354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 42.825 171.794
Peşin Ödenmiş Giderler
12 120 180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120 180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.834.240 1.384.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.685.175 2.898.611
TOPLAM VARLIKLAR
105.924.482 92.433.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 5.042.393 5.919.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 681.231 1.059.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.361.162 4.859.923
Diğer Borçlar
7 1.528.373 1.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.528.373 1.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.840.978 876.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.929.549 5.133.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.574.068 4.833.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 355.481 300.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 811.477 747.865
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 393.433 243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
418.044 504.508
ARA TOPLAM
16.152.770 13.834.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.152.770 13.834.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.743.823 1.703.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.743.823 1.703.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.743.823 1.703.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.896.593 15.538.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.027.889 76.895.428
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -556.468 -654.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-556.468 -654.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-556.468 -654.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 12.377.810 10.337.082
Yasal Yedekler
12.377.810 10.337.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 11.508.031 12.553.776
Net Dönem Karı veya Zararı
31.791.509 21.752.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.027.889 76.895.428
TOPLAM KAYNAKLAR
105.924.482 92.433.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 75.931.731 60.265.887
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -6.916.649 -6.078.673
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.015.082 54.187.214
BRÜT KAR (ZARAR)
69.015.082 54.187.214
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.667.926 -30.771.383
Pazarlama Giderleri
15 -4.405.234 -3.566.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 335.210 180.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.946 -1.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.275.186 20.027.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 11.541.081 7.176.675
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -64.558 -132.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.751.709 27.072.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.751.709 27.072.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.960.200 -5.320.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.437.437 -5.781.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 477.237 461.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.791.509 21.752.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.791.509 21.752.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.791.509 21.752.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 4,54000000 3,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.237 -204.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 125.945 -255.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.708 51.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-27.708 51.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.237 -204.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.889.746 21.548.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.889.746 21.548.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743039


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.607 Değişim: 3,91% Hacim : 3.158 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.616
Açılış: 98.406
5,7841 Değişim: -0,72%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4387 Değişim: -0,76%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
276,79 Değişim: -0,96%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.