KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 17:49

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -450.453 -450.453 -450.453 1.122.768 1.122.768 19.818.482 21.070.768 21.910.055 95.255.859 95.255.859
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 2.300.924 19.609.131 -21.910.055 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -144.432 -144.432 -144.432 0 0 0 0 10.146.673 10.002.241 10.002.241
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.146.673 10.146.673 10.146.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -144.432 -144.432 -144.432 0 0 0 0 0 -144.432 -144.432
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 -11.782.324 -28.126.123 0 -39.908.447 -39.908.447
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -594.885 -594.885 -594.885 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 10.146.673 65.349.653 65.349.653
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -1.122.768 -1.122.768 0 1.122.768 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 0 0 10.337.082 13.676.544 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 308.536 308.536 308.536 0 0 0 0 14.501.063 14.809.599 14.809.599
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.501.063 14.501.063 14.501.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 308.536 308.536 308.536 0 0 0 0 0 308.536 308.536
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -346.169 -346.169 -346.169 0 0 12.377.810 12.630.799 14.501.063 70.947.742 70.947.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.773.792 -27.908.571
Dönem Karı (Zararı)
14.501.063 10.146.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.672.282 2.796.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 88.866 92.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.834.457 3.165.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.768.457 3.165.189
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.040.199 -3.755.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.040.199 -3.755.039
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-293.123 1.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.082.281 3.292.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.859.832 7.201.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.573.590 6.100.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.195.298 881.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.065 -1.551.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.223.363 2.433.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.898 -49.430
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.704 -1.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.194 -48.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
133.920 -1.486.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.930 1.975.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.385 11.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.545 1.963.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.036 -221.015
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.623 -818.721
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.587 597.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.313.513 20.144.243
Ödenen Temettüler
0 -39.908.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.984.642 -3.435.487
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.555.079 -2.736.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.972.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.119.325 3.808.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.499 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.028 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.471 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
4.152.824 3.808.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.893.117 -24.099.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
293.123 -1.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.186.240 -24.101.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.108.475 67.682.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.294.715 43.581.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.674.993 51.965.053
Finansal Yatırımlar
5 22.560.623 19.987.033
Ticari Alacaklar
6 19.776.734 16.581.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 4.819.737 4.847.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.956.997 11.733.634
Diğer Alacaklar
7 88.011 8.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 10.817 8.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.194 0
Peşin Ödenmiş Giderler
859.781 993.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 401.531 803.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
458.250 190.578
ARA TOPLAM
104.960.142 89.535.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.960.142 89.535.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 23.629 354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 93.152 171.794
Peşin Ödenmiş Giderler
120 180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120 180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.079.987 1.384.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.538.460 2.898.611
TOPLAM VARLIKLAR
107.498.602 92.433.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 6.421.928 5.919.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 975.225 1.059.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.446.703 4.859.923
Diğer Borçlar
7 21.958.388 1.156.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 20.757.285 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.201.103 1.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.186.436 876.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.902.678 5.133.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.536.197 4.833.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
366.481 300.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
692.291 747.865
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 215.734 243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
476.557 504.508
ARA TOPLAM
35.161.721 13.834.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.161.721 13.834.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.389.139 1.703.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.389.139 1.703.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.389.139 1.703.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.550.860 15.538.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.947.742 76.895.428
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.169 -654.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.169 -654.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.169 -654.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 12.377.810 10.337.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 12.630.799 12.553.776
Net Dönem Karı veya Zararı
14.501.063 21.752.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.947.742 76.895.428
TOPLAM KAYNAKLAR
107.498.602 92.433.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 34.874.695 26.682.565 17.048.275 12.723.281
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.874.695 26.682.565 17.048.275 12.723.281
BRÜT KAR (ZARAR)
34.874.695 26.682.565 17.048.275 12.723.281
Genel Yönetim Giderleri
12 -17.733.126 -15.420.864 -7.695.576 -7.238.961
Pazarlama Giderleri
-2.383.086 -1.641.697 -1.205.569 -879.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
408.614 162.932 238.585 116.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.457 -1.831 -1.444 -539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.165.640 9.781.105 8.384.271 4.720.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.447.476 3.896.734 2.408.804 1.628.898
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.772 -238.694 -10.122 -28.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.583.344 13.439.145 10.782.953 6.321.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.583.344 13.439.145 10.782.953 6.321.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.082.281 -3.292.472 -1.920.028 -1.243.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -4.864.580 -3.307.082 -2.208.502 -1.488.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -217.701 14.610 288.474 244.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.501.063 10.146.673 8.862.925 5.077.718
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.501.063 10.146.673 8.862.925 5.077.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.501.063 10.146.673 8.862.925 5.077.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
308.536 -144.432 232.928 -10.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
395.559 -180.540 301.049 -13.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.023 36.108 -68.121 2.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-87.023 36.108 -68.121 2.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
308.536 -144.432 232.928 -10.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.809.599 10.002.241 9.095.853 5.066.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.809.599 10.002.241 9.095.853 5.066.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704316


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.