KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.02.2019 - 17:47
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
23.566.255 69.331.722 92.897.977 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.012.483 2.645.782 3.658.265 0 0 0
Teminat Mektupları
1.004.483 839.254 1.843.737 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.004.483 839.254 1.843.737 0
Banka Kredileri
0 203.137 203.137 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 203.137 203.137 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
8.000 1.248.433 1.256.433 0 0 0
Belgeli Akreditifler
8.000 1.084.585 1.092.585 0
Diğer Akreditifler
0 163.848 163.848 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 354.958 354.958 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.503.976 2.060.592 7.564.568 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
5.503.976 2.060.592 7.564.568 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.095.069 1.563.472 2.658.541 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 496.641 496.641 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
408.147 0 408.147 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
21.519 0 21.519 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.398.789 0 3.398.789 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
12.995 0 12.995 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
565.171 479 565.650 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 17.049.796 64.625.348 81.675.144 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.049.796 64.625.348 81.675.144 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.165.979 5.866.996 11.032.975 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.273.312 1.520.565 5.793.877 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
892.667 4.346.431 5.239.098 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.947.553 52.833.198 60.780.751 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
2.129.310 15.417.132 17.546.442 0
Swap Para Satım İşlemleri
5.818.243 12.142.832 17.961.075 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.636.617 12.636.617 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.636.617 12.636.617 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.936.264 5.881.126 9.817.390 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
1.968.132 2.940.563 4.908.695 0
Para Satım Opsiyonları
1.968.132 2.940.563 4.908.695 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 44.028 44.028 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
56.658.971 30.590.524 87.249.495 0 0 0
EMANET KIYMETLER
47.592.245 10.131.365 57.723.610 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
46.030.483 7.567.772 53.598.255 0
Tahsile Alınan Çekler
6.235 93.238 99.473 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
155.033 62.368 217.401 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.400.494 2.407.987 3.808.481 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
7.961.235 13.712.633 21.673.868 0 0 0
Menkul Kıymetler
51.931 766.825 818.756 0
Teminat Senetleri
93.158 317.422 410.580 0
Emtia
486.960 660.003 1.146.963 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
4.292.439 4.757.428 9.049.867 0
Diğer Rehinli Kıymetler
3.036.747 7.210.955 10.247.702 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.105.491 6.746.526 7.852.017 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
80.225.226 99.922.246 180.147.472 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.258.212 12.787.553 16.045.765 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.711.156 11.791.671 14.502.827 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 2.340.898 3.724.557 6.065.455 0
Bankalar
(I-c) 0 21.885 21.885 0
Para Piyasalarından Alacaklar
370.258 8.045.229 8.415.487 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 5.744 24.938 30.682 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.519 10.282 11.801 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 14.656 18.881 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 511.129 0 511.129 0
Devlet Borçlanma Senetleri
511.129 0 511.129 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 30.183 970.944 1.001.127 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.183 970.944 1.001.127 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 9.851.850 5.834.658 15.686.508 0 0 0
Krediler
9.607.825 5.695.262 15.303.087 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.607.825 5.695.262 15.303.087 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Faktoring Alacakları
52.886 139.396 192.282 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.886
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.484 Değişim: -0,30% Hacim : 6.206 Mio.TL Son veri saati : 17:28
Düşük 106.020 22.11.2019 Yüksek 107.495
Açılış: 107.109
5,7198 Değişim: 0,35%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7236
Açılış: 5,6997
6,3277 Değişim: 0,32%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3308
Açılış: 6,3078
270,13 Değişim: 0,60%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 270,33
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.