KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.08.2018 - 17:52
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
35.087.522 78.059.476 113.146.998
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.073.913 1.982.125 3.056.038
Teminat Mektupları
1.073.913 725.450 1.799.363
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.073.913 725.450 1.799.363
Banka Kredileri
0 6.116 6.116
İthalat Kabul Kredileri
0 6.116 6.116
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 900.080 900.080
Belgeli Akreditifler
0 741.062 741.062
Diğer Akreditifler
0 159.018 159.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 350.479 350.479
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 9.228.603 7.070.495 16.299.098
Cayılamaz Taahhütler
9.228.603 7.070.495 16.299.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.670.749 7.070.080 11.740.829
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
229.284 0 229.284
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
55.325 0 55.325
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.612.887 0 3.612.887
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
14.075 0 14.075
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
643.997 415 644.412
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III -b) 24.785.006 69.006.856 93.791.862
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.785.006 69.006.856 93.791.862
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.441.132 5.267.790 8.708.922
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.306.170 2.036.309 4.342.479
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.134.962 3.231.481 4.366.443
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.838.940 55.826.430 72.665.370
Swap Para Alım İşlemleri
6.307.833 17.836.485 24.144.318
Swap Para Satım İşlemleri
10.531.107 13.735.207 24.266.314
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.127.369 12.127.369
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.127.369 12.127.369
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.504.934 7.880.554 12.385.488
Para Alım Opsiyonları
2.251.572 3.941.329 6.192.901
Para Satım Opsiyonları
2.253.362 3.939.225 6.192.587
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 32.082 32.082
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
122.958.180 22.157.654 145.115.834
EMANET KIYMETLER
113.800.205 2.361.334 116.161.539
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
111.564.807 2.148.536 113.713.343
Tahsile Alınan Çekler
57.274 58.643 115.917
Tahsile Alınan Ticari Senetler
169.250 101.400 270.650
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 52.755 52.755
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.008.874 0 2.008.874
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.147.244 14.382.486 22.529.730
Menkul Kıymetler
51.931 664.260 716.191
Teminat Senetleri
60.504 306.426 366.930
Emtia
494.523 547.277 1.041.800
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.579.422 4.210.287 8.789.709
Diğer Rehinli Kıymetler
2.960.864 8.654.236 11.615.100
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.010.731 5.413.834 6.424.565
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
158.045.702 100.217.130 258.262.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.030.806 8.658.145 11.688.951
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.970.736 7.647.497 9.618.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 1.948.115 2.404.573 4.352.688
Bankalar
(I-c) 22.621 1.126.946 1.149.567
Para Piyasalarından Alacaklar
0 4.115.978 4.115.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 224.442 19.185 243.627
Devlet Borçlanma Senetleri
218.875 4.960 223.835
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 14.225 19.792
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 826.803 0 826.803
Devlet Borçlanma Senetleri
826.803 0 826.803
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
8.825 991.463 1.000.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.825 991.463 1.000.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 11.115.182 5.232.266 16.347.448
Krediler
10.666.331 5.203.802 15.870.133
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.666.331 5.203.802 15.870.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
252.377 28.464 280.841
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
252.377 28.464 280.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
842.275 0 842.275
Özel Karşılıklar (-)
-645.801 0 -645.801
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.782 0 1.782
Satış Amaçlı
1.782 0 1.782
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 80.775 0 80.775
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 147.882 0 147.882
Şerefiye
0 0 0
Diğer
147.882 0 147.882
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.188 0 4.188
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 195.222 0 195.222
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 106.832 308.460 415.292
VARLIKLAR TOPLAMI
14.682.889 14.198.871 28.881.760
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 5.561.564 13.215.728 18.777.292
ALINAN KREDİLER
(II-d) 569.971 1.759.741 2.329.712
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 1.359.955 0 1.359.955
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 6.266 1.049.383 1.055.649
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.266 1.049.383 1.055.649
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 598.803 2.152 600.955
Genel Karşılıklar
405.635 0 405.635
Yeniden Yapılanma Karşılığı
63.372 0 63.372
Çalışan Hakları Karşılığı
57.707 0 57.707
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
72.089 2.152 74.241
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 47.227 0 47.227
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7769 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7699 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4543 Değişim: 0,07%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,17 Değişim: -0,53%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.