KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:31
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505 0 1.884.061.505
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 71.440.112 71.440.112
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 13.198 42.011.650 954.587.570 71.440.112 1.951.808.747 0 1.951.808.747
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Transferler
0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 47.518.415 47.518.415
Sermaye Arttırımı
70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -81.503 49.937.018 1.255.115.292 47.518.415 2.304.271.990 0 2.304.271.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.304.561 -23.560.719
Dönem Karı (Zararı)
47.518.415 71.440.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.850.436 5.770.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.268.917 95.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 344.997 -359.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 4.463.523 6.034.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.227.001 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.860.625 -105.851.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.843 27.907.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 30.351.371 123.318.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.108.337 -55.455.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.665.061 1.993.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.231.397 -196.311.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.400.698 -7.303.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.740.429 -7.474.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-21.660.269 171.167
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.229.476 -28.640.485
Alınan Faiz
3.075.085 5.079.766
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.658.678 -96.764.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -5.423.408 -239.442
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -56.235.270 -96.524.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.196.500 4.635.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.179.222.814 528.291.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.149.576.504 -481.347.146
Ödenen Temettüler
-4.865.245 -3.692.870
Ödenen Faiz
-52.977.565 -38.615.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.550.617 -115.689.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.550.617 -115.689.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.601.528 122.879.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 18.050.911 7.190.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 18.595.456 28.825.032
Ticari Alacaklar
5 10.843.961 9.757.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.072 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.842.889 9.756.598
Stoklar
6 78.583.960 108.935.331
Peşin Ödenmiş Giderler
7 768.206 647.577
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
757.068 298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.138 349.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
491.306 1.021.383
Diğer Dönen Varlıklar
13 72.424.314 67.692.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
72.424.314 67.692.208
ARA TOPLAM
181.707.203 216.878.756
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.707.203 216.878.756
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 5.224.489 6.216.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.224.489 6.216.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.392.673.638 2.288.772.410
Maddi Duran Varlıklar
9 4.983.563 800.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 317.044 346.313
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
317.044 346.313
Peşin Ödenmiş Giderler
7 108.600.042 118.829.008
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
108.600.042 118.530.579
Diğer Duran Varlıklar
13 1.488.604 950.204
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.488.604 950.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.513.287.380 2.415.914.637
TOPLAM VARLIKLAR
2.694.994.583 2.632.793.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 333.384.610 293.920.037
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.396.280 3.397.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.396.280 3.397.826
Ticari Borçlar
5 25.293.278 15.628.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 227.743 79.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.065.535 15.549.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 11.347.774 10.116.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.347.774 10.116.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.727.561 1.549.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.344.271 1.262.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 383.290 287.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.398.781 28.726.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.398.781 28.726.095
ARA TOPLAM
382.548.284 353.338.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.548.284 353.338.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 7.489.622 17.306.339
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.489.622 17.306.339
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 684.687 529.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
684.687 529.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.174.309 17.836.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
390.722.593 371.174.573
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.304.271.990 2.261.618.820
Ödenmiş Sermaye
14 928.000.000 858.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -26.162.328 -24.188.879
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.503 -81.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 -81.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -81.503 -81.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 49.937.018 42.011.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.255.115.292 954.587.570
Net Dönem Karı veya Zararı
47.518.415 381.344.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.304.271.990 2.261.618.820
TOPLAM KAYNAKLAR
2.694.994.583 2.632.793.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 95.925.495 270.322.552 52.789.066 169.142.591
Satışların Maliyeti
15 -29.544.181 -178.026.709 -23.583.812 -123.099.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.381.314 92.295.843 29.205.254 46.042.735
BRÜT KAR (ZARAR)
66.381.314 92.295.843 29.205.254 46.042.735
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.737.713 -9.653.475 -3.433.182 -3.029.047
Pazarlama Giderleri
17 -3.424.015 -1.203.170 -855.000 -547.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.687.059 6.179.933 254.656 4.039.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -301.674 -999.925 -152.974 -792.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.604.971 86.619.206 25.018.754 45.712.794
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.227.001 0 190.079 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.831.972 86.619.206 25.208.833 45.712.794
Finansman Giderleri
19 -8.313.557 -15.179.094 -2.823.651 -7.474.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 71.440.112 22.385.182 38.238.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797701


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3805 Değişim: 1,11%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3855
Açılış: 8,2883
9,7612 Değişim: 0,83%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
506,37 Değişim: 1,81%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.