KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:46

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.001.018 -3.771.237
Dönem Karı (Zararı)
25.133.233 33.201.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.985.424 2.840.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 706.728 59.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 48.781 -536.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 3.266.837 3.317.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.036.922 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.436.471 -43.980.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
401.533 15.628.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 6.449.776 8.236.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.876.990 -19.581.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.574.787 7.452.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.440.169 -49.040.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.306.784 -6.676.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
494.367 -7.261.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.801.151 585.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.555.128 -7.938.714
Alınan Faiz
1.445.890 4.167.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.915.494 -83.201.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -4.218.636 -181.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -21.696.858 -83.020.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.389.329 12.608.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 666.093.026 34.044.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -652.559.254 -240.598
Ödenen Temettüler
-4.865.245 -3.692.871
Ödenen Faiz
-36.057.856 -17.502.193
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.303.805 -74.364.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.303.805 -74.364.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.601.528 122.879.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 20.297.723 48.514.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505 0 1.884.061.505
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 33.201.512 33.201.512
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.692.871 0 -3.692.871
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 13.198 42.011.650 954.587.569 33.201.512 1.913.570.146 0 1.913.570.146
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 25.133.233 25.133.233
Sermaye Arttırımı
70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -81.503 49.937.018 1.255.115.292 25.133.233 2.281.886.808 0 2.281.886.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 20.680.559 28.825.032
Ticari Alacaklar
5 8.329.087 9.757.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.219 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.325.868 9.756.598
Stoklar
6 101.700.778 108.935.331
Peşin Ödenmiş Giderler
7 781.850 647.577
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
648.262 298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
133.588 349.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
347.370 1.021.383
Diğer Dönen Varlıklar
13 67.333.454 67.692.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.333.454 67.692.208
ARA TOPLAM
199.173.098 216.878.756
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.173.098 216.878.756
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 7.242.987 6.216.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.242.987 6.216.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.343.590.017 2.288.772.410
Maddi Duran Varlıklar
9 5.114.669 800.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 328.131 346.313
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
328.131 346.313
Peşin Ödenmiş Giderler
7 111.817.745 118.829.008
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
293.005 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111.524.740 118.829.008
Diğer Duran Varlıklar
13 1.488.604 950.204
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.488.604 950.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.469.582.153 2.415.914.637
TOPLAM VARLIKLAR
2.668.755.251 2.632.793.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 313.258.313 293.920.037
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.395.896 3.397.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.395.896 3.397.826
Ticari Borçlar
5 36.203.004 15.628.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 360.345 79.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.842.659 15.549.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 12.556.546 10.116.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.556.546 10.116.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.475.609 1.549.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.077.334 1.262.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 398.275 287.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.834.887 28.726.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.834.887 28.726.095
ARA TOPLAM
374.724.255 353.338.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.724.255 353.338.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 11.503.765 17.306.339
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.503.765 17.306.339
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 640.423 529.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
640.423 529.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.144.188 17.836.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.868.443 371.174.573
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.281.886.808 2.261.618.820
Ödenmiş Sermaye
14 928.000.000 858.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -26.162.328 -24.188.879
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.503 -81.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 -81.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 -81.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 49.937.018 42.011.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.255.115.292 954.587.570
Net Dönem Karı veya Zararı
25.133.233 381.344.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.281.886.808 2.261.618.820
TOPLAM KAYNAKLAR
2.668.755.251 2.632.793.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 43.136.429 101.179.961 21.869.128 82.899.922
Satışların Maliyeti
15 -5.960.369 -54.926.853 -3.142.200 -53.891.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.176.060 46.253.108 18.726.928 29.008.325
BRÜT KAR (ZARAR)
37.176.060 46.253.108 18.726.928 29.008.325
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.304.531 -6.682.748 -3.934.485 -3.128.667
Pazarlama Giderleri
17 -2.569.015 -655.889 -1.056.707 -256.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.432.403 2.198.983 186.960 1.097.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -148.700 -207.042 -49.341 -102.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.586.217 40.906.412 13.873.355 26.618.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
2.036.922 0 2.036.922 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.623.139 40.906.412 15.910.277 26.618.346
Finansman Giderleri
19 -5.489.906 -7.704.900 -2.926.464 -3.164.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.133.233 33.201.512 12.983.813 23.454.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781460


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7708 Değişim: 0,58%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7793
Açılış: 5,7378
6,3548 Değişim: 0,56%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3663
Açılış: 6,3197
271,09 Değişim: 0,37%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 272,11
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.