KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:11
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -683.632 0 -683.632
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 740.502.174 252.108.771 1.878.718.020
Transferler
0 0 0 0 0 252.108.771 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 9.747.479 9.747.479
Dönem Sonu Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 992.610.945 9.747.479 1.888.465.499 0 1.888.465.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 389.984.404 2.270.258.338 0 2.270.258.338
Transferler
0 0 0 0 0 389.984.404 -389.984.404 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 12.149.419 12.149.419
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 1.344.571.974 12.149.419 2.282.407.757 0 2.282.407.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.052.685 -26.256.512
Dönem Karı (Zararı)
12.149.419 9.747.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.167.788 1.885.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 224.083 31.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 291.493 13.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 1.652.212 1.840.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.684.746 -40.528.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.206.620 10.652.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.267.103 -24.182.135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.115.565 -28.269.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.597 3.016.472
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.202.094 4.207.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.455.291 -5.952.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.688.020 -7.476.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.767.271 1.523.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.632.461 -28.894.922
Alınan Faiz
592.014 2.602.927
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-171.790 35.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.595.007 -68.539.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -2.964.647 -36.818
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.630.360 -68.502.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.108 25.368.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 171.500.098 30.031.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -153.783.257 -219.959
Ödenen Faiz
-17.089.733 -4.443.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.915.214 -69.427.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.915.214 -69.427.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.601.528 122.879.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 24.686.314 53.451.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 25.081.608 28.825.032
Ticari Alacaklar
5 14.098.527 9.757.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.190 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.096.337 9.756.598
Stoklar
6 102.074.631 105.126.511
Peşin Ödenmiş Giderler
7 747.500 647.577
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
648.569 298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
98.931 349.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.201.342 1.021.383
Diğer Dönen Varlıklar
13 68.861.846 67.692.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
68.861.846 67.692.208
ARA TOPLAM
212.065.454 213.069.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.065.454 213.069.936
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 6.081.700 6.216.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.081.700 6.216.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.311.248.277 2.288.772.410
Maddi Duran Varlıklar
9 4.332.758 800.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 339.216 346.313
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
339.216 346.313
Peşin Ödenmiş Giderler
7 115.613.520 118.829.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.613.520 118.829.008
Diğer Duran Varlıklar
13 1.288.627 950.204
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.288.627 950.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.438.904.098 2.415.914.637
TOPLAM VARLIKLAR
2.650.969.552 2.628.984.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 314.387.715 293.920.037
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.396.284 3.397.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.396.284 3.397.826
Ticari Borçlar
5 15.020.620 15.628.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 286.897 79.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.733.723 15.549.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 11.318.471 10.116.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.318.471 10.116.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.706.714 1.549.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.497.231 1.262.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 209.483 287.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.592.398 16.277.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.592.398 16.277.757
ARA TOPLAM
353.422.202 340.889.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.422.202 340.889.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 14.557.044 17.306.339
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.557.044 17.306.339
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 582.549 529.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
582.549 529.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.139.593 17.836.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.561.795 358.726.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.282.407.757 2.270.258.338
Ödenmiş Sermaye
14 858.000.000 858.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -24.188.879 -24.188.879
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.503 -81.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 -81.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.503 -81.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 42.011.650 42.011.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.344.571.974 954.587.570
Net Dönem Karı veya Zararı
12.149.419 389.984.404
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.282.407.757 2.270.258.338
TOPLAM KAYNAKLAR
2.650.969.552 2.628.984.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 21.267.301 18.280.039
Satışların Maliyeti
15 -2.818.169 -1.035.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.449.132 17.244.783
BRÜT KAR (ZARAR)
18.449.132 17.244.783
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.370.046 -3.554.081
Pazarlama Giderleri
17 -1.512.308 -399.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.245.443 1.101.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -99.359 -104.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.712.862 14.288.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.712.862 14.288.066
Finansman Giderleri
19 -2.563.443 -4.540.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.149.419 9.747.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.149.419 9.747.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.149.419 9.747.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.149.419 9.747.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.149.419 9.747.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.149.419 9.747.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763008


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2714 Değişim: 0,18%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3111
Açılış: 8,2566
9,7565 Değişim: 1,03%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
500,47 Değişim: 0,39%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 502,86
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.