KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 18:13
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-463.680 -463.680 -463.680 65.219 -10.332.917 10.731.378 398.461 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 -1.951 7.368.652 7.368.652 1.010.820 1.010.820 -1.476.781 -1.476.781 6.902.691 8.626.952 15.529.643
Dönem Karı (Zararı)
-1.476.781 -1.476.781 -1.476.781 8.700.939 7.224.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.370.603 -1.951 7.368.652 7.368.652 1.010.820 1.010.820 8.379.472 -73.987 8.305.485
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-120.000 -120.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.921 115.921 115.921 115.921
Dönem Sonu Bakiyeler
15 21.000.000 349.246 173.035.614 -642.669 172.392.945 172.392.945 2.415.122 2.415.122 2.528.810 14.037.282 -1.476.781 12.560.501 211.246.624 19.753.064 230.999.688
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 -20.020.727 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-741.388 -201.395 -942.783 -942.783 334.239 334.239 -3.243.239 -3.243.239 -3.851.783 11.818 -3.839.965
Dönem Karı (Zararı)
-3.243.239 -3.243.239 -3.243.239 5.030 -3.238.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-741.388 -201.395 -942.783 -942.783 334.239 334.239 -608.544 6.788 -601.756
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-929.692 -929.692 -929.692
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
926.736 926.736 926.736 926.736
Dönem Sonu Bakiyeler
15 21.000.000 -929.692 349.246 157.627.529 -547.166 157.080.363 157.080.363 3.528.765 3.528.765 22.549.537 1.956.749 -3.243.239 -1.286.490 202.291.729 148.537 202.440.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.932.935 -2.170.250
Dönem Karı (Zararı)
18 -3.243.239 -1.476.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.845.700 8.437.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 3.924.130 5.007.527
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.242.518 -4.932.599
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.242.518 -4.932.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.186.459 697.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.047.459 645.251
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.000 52.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-610.483 -1.186.475
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.579 -12.141
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-604.904 -1.174.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 576.294 224.395
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
576.294 224.395
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11.818 8.626.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.812.916 -7.658.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 1.309.668 -16.817.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.123.230 4.463.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.696.044 -20.200.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 -4.102.826 29.367.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 12.160.623 -159.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.981.735 -4.310.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.415.377 -698.055
Ödenen Temettüler
-12.242.393 -120.000
Ödenen Faiz
-1.951.272 -1.167.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-154.647 -185.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
125.599 -2.270.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 1.140.741 411.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -1.015.142 -2.682.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.326.259 6.112.638
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-929.692 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-929.692 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 9.255.951 6.112.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-481.077 1.671.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
334.239 1.010.820
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.838 2.682.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.203.232 2.176.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.056.394 4.858.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.056.394 9.203.232
Ticari Alacaklar
47.930.892 51.320.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 19 7.340.503 6.069.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.590.389 45.251.891
Diğer Alacaklar
863.644 1.459.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
863.644 1.459.991
Stoklar
7 58.935.955 54.239.911
Peşin Ödenmiş Giderler
686.964 719.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
686.964 719.191
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.927.383 5.953.193
ARA TOPLAM
123.401.232 122.896.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.401.232 122.896.460
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.295.309 4.830.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.295.309 4.830.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.894.086 3.470.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.561.953 43.561.953
Maddi Duran Varlıklar
10 163.728.475 167.766.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 185.287 207.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 87.983 83.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.753.093 219.919.818
TOPLAM VARLIKLAR
339.154.325 342.816.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 67.216.698 58.447.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.398.558 1.855.803
Ticari Borçlar
33.549.512 39.588.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 19 44.753 78.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.504.759 39.509.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.269.339 1.929.213
Diğer Borçlar
12.756.640 596.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 10.425.746 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.330.894 595.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 256.117 1.786.005
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.774 638.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 727.977 255.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 522.797 383.797
ARA TOPLAM
118.697.638 104.840.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.697.638 104.840.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 951.823 1.965.096
Diğer Borçlar
723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.469.775 2.693.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.469.775 2.693.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 12.866.439 14.062.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.016.421 19.449.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.714.059 124.290.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.291.729 218.388.861
Ödenmiş Sermaye
15 21.000.000 21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -929.692 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.609.128 161.217.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
157.080.363 158.023.146
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 157.627.529 158.368.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -547.166 -345.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 3.528.765 3.194.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 22.549.537 2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.956.749 20.183.358
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -3.243.239 13.109.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 148.537 136.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.440.266 218.525.580
TOPLAM KAYNAKLAR
339.154.325 342.816.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 78.429.310 90.395.635 38.577.858 59.316.228
Satışların Maliyeti
16 -73.079.391 -78.148.616 -35.275.840 -48.277.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.349.919 12.247.019 3.302.018 11.038.794
BRÜT KAR (ZARAR)
5.349.919 12.247.019 3.302.018 11.038.794
Genel Yönetim Giderleri
-7.108.554 -5.863.924 -3.949.204 -3.012.521
Pazarlama Giderleri
-3.570.290 -3.454.277 -1.815.691 -2.652.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.136.386 14.527.309 7.327.138 8.945.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.622.750 -5.693.285 -2.615.624 -3.803.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.184.711 11.762.842 2.248.637 10.515.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
255.285 461.784 171.195 302.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.965 -267.364 -13.965 -11.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -849.441 -1.027.285 -39.458 -798.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.576.590 10.929.977 2.366.409 10.007.893
Finansman Gelirleri
2.890.782 643.642 1.533.141 460.537
Finansman Giderleri
-10.701.517 -13.781.861 -6.069.107 -8.812.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.234.145 -2.208.242 -2.169.557 1.656.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.064 -203.017 71.937 -595.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -964.324 -1.482.167 -211.995 -1.329.015
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 960.260 1.279.150 283.932 733.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.238.209 -2.411.259 -2.097.620 1.061.154
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 1.843.973 81.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.238.209 -567.286 -2.097.620 1.142.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 5.030 909.495 -16.348 28.422
Ana Ortaklık Payları
18 -3.243.239 -1.476.781 -2.081.272 1.113.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-201.395 15.063.007 -14.732 15.175.180
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 17.740.404 0 17.740.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -251.744 26.199 -18.415 166.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.349 -2.703.596 3.683 -2.731.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 50.349 -2.703.596 3.683 -2.731.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-188.661 1.033.923 128.528 421.157
Yabancı Para Çevrim Farkları
-188.661 1.033.923 128.528 421.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-390.056 16.096.930 113.796 15.596.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.628.265 15.529.644 -1.983.824 16.738.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.818 8.626.952 -17.136 7.729.681
Ana Ortaklık Payları
-3.640.083 6.902.692 -1.966.688 9.009.014



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782467


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8056 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8026 11.12.2019 Yüksek 5,8077
Açılış: 5,8058
6,4432 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4379 11.12.2019 Yüksek 6,4464
Açılış: 6,4442
273,37 Değişim: -0,02%
Düşük 273,16 11.12.2019 Yüksek 273,54
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.