KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2019 - 19:27
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
24.544 165.786
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
229.436 269.934
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-158.744 -111.505
Alınan Temettüler
322 180
Elde Edilen Diğer Kazançlar
44.505 54.559
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.2,22 3.686 5.535
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.677 -16.908
Ödenen Vergiler
-34.426 -13.251
Diğer
-37.558 -22.758
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
272 -257.828
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-522.858 -452.698
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
39.523 11.436
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
511.909 185.076
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-28.302 -1.642
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.816 -92.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7 -107 -409
Diğer
8 -586 -201
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-693 -610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
325.000 295.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-295.000 -125.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
30.000 170.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
218 -9.043
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
54.341 68.305
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3,15 118.878 50.573
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3,15 173.219 118.878


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
272.064 197.713
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
272.064 197.713
Finansal Kiralama Gelirleri
19 272.064 197.713
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -173.359 -115.307
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-115.863 -88.074
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-52.988 -23.362
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.508 -3.871
BRÜT KAR (ZARAR)
98.705 82.406
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -22.946 -19.612
Personel Giderleri
-14.793 -12.734
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-239 -188
Genel İşletme Giderleri
-4.932 -4.134
Diğer
-2.982 -2.556
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
75.759 62.794
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 2.360.905 1.117.017
Bankalardan Alınan Faizler
218 343
Temettü Gelirleri
322 180
Türev Finansal İşlemler Karı
5.225 2.681
Kambiyo İşlemleri Karı
2.324.723 1.094.236
Diğer
30.417 19.577
KARŞILIKLAR
23 -71.576 -23.331
Özel Karşılıklar
-34.576 -23.331
Diğer
-37.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -2.317.801 -1.073.864
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.723 -11.587
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.316.078 -1.062.277
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.287 82.616
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.287 82.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-40.251 -27.172
Cari Vergi Karşılığı
-23.215 -17.163
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-17.036 -10.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.036 55.444
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.036 55.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.036 55.444
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.036 55.444
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.036 55.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.861 171.176 175.037 4.187 116.187 120.374
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 2.043 171.176 173.219 2.691 116.187 118.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.2.1 1.818 1.818 1.496 1.496
KREDİLER (Net)
989.269 2.348.922 3.338.191 658.584 2.148.697 2.807.281
Kiralama İşlemleri
6.1 934.576 2.086.795 3.021.371 617.510 2.113.136 2.730.646
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
921.653 1.991.539 2.913.192 585.568 2.009.049 2.594.617
Finansal Kiralama Alacakları
1.485.616 2.279.737 3.765.353 747.454 2.343.142 3.090.596
Kazanılmamış Gelirler (-)
-563.963 -288.198 -852.161 -161.886 -334.093 -495.979
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.457 20.141 26.598 26.553 47.768 74.321
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
4.581 69.568 74.149 3.941 51.009 54.950
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
1.885 5.547 7.432 1.448 5.310 6.758
Takipteki Alacaklar (Net)
6.2 54.693 262.127 316.820 41.074 35.561 76.635
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
100.070 474.333 574.403 84.344 218.984 303.328
Özel Karşılıklar (-)
-45.377 -212.206 -257.583 -43.270 -183.423 -226.693
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 537 537 661 661
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.277 1.277 975 975
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
15 2.882 2.882
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 17.688 17.688 34.724 34.724
DİĞER AKTİFLER
10 2.326 13 2.339 2.928 13 2.941
ARA TOPLAM
1.017.840 2.520.111 3.537.951 702.059 2.264.897 2.966.956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11 5.002 5.002 790 790
Satış Amaçlı
5.002 5.002 790 790
AKTİF TOPLAMI
1.022.842 2.520.111 3.542.953 702.849 2.264.897 2.967.746
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
12 388.575 2.344.840 2.733.415 79.988 2.119.179 2.199.167
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 317.276 317.276 295.000 295.000
Bonolar
317.276 317.276 295.000 295.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 7 7
KARŞILIKLAR
14 40.318 40.318 20.252 20.252
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.318 3.318 3.252 3.252
Genel Karşılıklar
17.000 17.000
Diğer Karşılıklar
37.000 37.000
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 3.912 0 3.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 23.795 51.089 74.884 28.750 50.634 79.384
ARA TOPLAM
769.964 2.395.929 3.165.893 427.902 2.169.820 2.597.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
377.060 377.060 370.024 370.024
Ödenmiş Sermaye
17 323.000 323.000 272.250 272.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 -95 -95 -95
Kar Yedekleri
13.916 13.916 9.222 9.222
Yasal Yedekler
13.916 13.916 9.222 9.222
Kar veya Zarar
40.239 40.239 88.647 88.647
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
33.203 33.203 33.203 33.203
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.036 7.036 55.444 55.444
PASİF TOPLAMI
1.147.024 2.395.929 3.542.953 797.926 2.169.820 2.967.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
26 272.250 -95 8.745 24.162 9.518 314.580
Yeni Bakiye
26 272.250 -95 8.745 24.162 9.518 314.580
Dönem Net Karı (Zararı)
55.444 55.444
Kar Dağıtımı
477 9.041 -9.518
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 477 9.041 -9.518
Dönem Sonu Bakiyeler
272.250 -95 9.222 33.203 55.444 370.024
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 272.250 -95 9.222 33.203 55.444 370.024
Yeni Bakiye
17 272.250 -95 9.222 33.203 55.444 370.024
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.750 -50.750
Dönem Net Karı (Zararı)
7.036 7.036
Kar Dağıtımı
4.694 50.750 -55.444
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.694 50.750 -55.444
Dönem Sonu Bakiyeler
17 323.000 -95 13.916 33.203 7.036 377.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
28.695.212 50.693.433 79.388.645 26.202.554 37.935.011 64.137.565
VERİLEN TEMİNATLAR
18 286.602 16.072 302.674 165.833 45.462 211.295
TAAHHÜTLER
120.912 120.912 56.751 56.751
Cayılamaz Taahhütler
18 120.912 120.912 56.751 56.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18 0 0 0 336 336 672
Alım Satım Amaçlı İşlemler
336 336 672
Vadeli Alım Satım İşlemleri
336 336 672
EMANET KIYMETLER
1.609 1.609 1.290 1.290
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
28.983.423 50.830.417 79.813.840 26.370.013 38.037.560 64.407.573



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3300 Değişim: 0,50%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3349
Açılış: 8,2883
9,7352 Değişim: 0,56%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,41 Değişim: 0,81%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.