KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2019 - 18:14
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.659 0 52.631 -687.761 0 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 1.660.659 0 52.631 -687.761 0 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.486 0 -321.234 0 -55.133 519.975 0 0 0 0 2.205.248 2.344.370 0 2.344.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 55.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.133 0 55.133
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.725.462 0 -186.274 0 -186.274
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 0 -186.274
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.539.188 -3.539.188 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.231.722 1.268.829 -10.263 1.339.425 0 -2.502 -167.786 0 0 20.475.295 704.534 2.205.248 28.294.502 0 28.294.502
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 3.226.329 0 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 95.062 0 -3.383 249.985 0 0 0 0 923.750 1.265.414 0 1.265.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -83.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.576 0 -83.576
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.147.098 1.324.802 9.543 1.790.927 0 -4.837 59.666 0 0 23.701.624 0 923.750 30.202.573 0 30.202.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
103.034.271 124.267.360 227.301.631 70.717.925 86.627.054 157.344.979
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 40.337.431 47.055.967 87.393.398 37.167.935 45.871.890 83.039.825
Teminat Mektupları
37.956.891 36.491.358 74.448.249 35.165.366 35.686.852 70.852.218
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.947.367 10.943.479 12.890.846 1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
36.009.524 25.547.879 61.557.403 33.182.644 23.241.905 56.424.549
Banka Kredileri
9.390 6.511.580 6.520.970 11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 35.834 35.834 0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
9.390 6.475.746 6.485.136 11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
25.132 3.952.608 3.977.740 119.895 3.016.499 3.136.394
Belgeli Akreditifler
25.132 3.952.608 3.977.740 119.895 3.016.499 3.136.394
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.346.018 100.421 2.446.439 1.870.829 130.124 2.000.953
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
26.508.219 5.103.625 31.611.844 24.243.824 1.853.816 26.097.640
Cayılamaz Taahhütler
(1) 26.215.389 4.426.454 30.641.843 24.091.686 1.680.920 25.772.606
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.768.303 3.964.552 6.732.855 807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
200.000 0 200.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.122.454 461.902 2.584.356 4.159.896 451.988 4.611.884
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.111.617 0 3.111.617 2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
78.096 0 78.096 65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.896.843 0 13.896.843 12.674.648 0 12.674.648
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
29.458 0 29.458 31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.008.618 0 4.008.618 3.691.303 0 3.691.303
Cayılabilir Taahhütler
292.830 677.171 970.001 152.138 172.896 325.034
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
292.830 677.171 970.001 152.138 172.896 325.034
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.188.621 72.107.768 108.296.389 9.306.166 38.901.348 48.207.514
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.188.621 72.107.768 108.296.389 9.306.166 38.901.348 48.207.514
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.639.625 4.157.924 5.797.549 1.806.188 5.243.125 7.049.313
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
853.735 2.196.015 3.049.750 1.553.375 3.068.338 4.621.713
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
785.890 1.961.909 2.747.799 252.813 2.174.787 2.427.600
Para ve Faiz Swap İşlemleri
28.048.134 57.784.166 85.832.300 5.202.187 27.857.299 33.059.486
Swap Para Alım İşlemleri
434.290 28.529.167 28.963.457 1.012.983 6.973.576 7.986.559
Swap Para Satım İşlemleri
27.613.844 3.239.297 30.853.141 4.189.204 3.490.839 7.680.043
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.313.892 2.216.048 3.529.940 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
656.968 1.108.017 1.764.985 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
656.924 1.108.031 1.764.955 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
5.186.970 4.706.349 9.893.319 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
2.474.772 2.353.175 4.827.947 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.712.198 2.353.174 5.065.372 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.243.281 3.243.281 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.124.409.479 338.200.445 1.462.609.924 954.219.496 310.868.814 1.265.088.310
EMANET KIYMETLER
523.355.008 48.587.569 571.942.577 432.711.289 42.627.039 475.338.328
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
198.486.304 1.344.051 199.830.355 161.920.322 1.017.194 162.937.516
Tahsile Alınan Çekler
14.660.233 28.523.340 43.183.573 15.226.267 26.439.655 41.665.922
Tahsile Alınan Ticari Senetler
256.487.341 6.524.897 263.012.238 239.240.554 5.575.684 244.816.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.140.463 795.940 3.936.403 4.280.917 486.438 4.767.355
Emanet Kıymet Alanlar
50.580.667 11.399.341 61.980.008 12.043.229 9.108.068 21.151.297
REHİNLİ KIYMETLER
601.054.471 289.612.876 890.667.347 521.508.207 268.241.775 789.749.982
Menkul Kıymetler
5.950.436 781.017 6.731.453 5.608.542 733.250 6.341.792
Teminat Senetleri
7.241.739 1.144.165 8.385.904 7.595.289 1.024.377 8.619.666
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
449.700.321 237.554.528 687.254.849 384.287.726 224.420.837 608.708.563
Diğer Rehinli Kıymetler
119.076.295 39.700.459 158.776.754 76.477.704 39.614.525 116.092.229
Rehinli Kıymet Alanlar
19.059.867 10.432.707 29.492.574 47.513.134 2.448.786 49.961.920
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.227.443.750 462.467.805 1.689.911.555 1.024.937.421 397.495.868 1.422.433.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.455.010 -7.752.105
Alınan Faizler
30.685.948 20.999.663
Ödenen Faizler
-28.525.718 -16.672.752
Alınan Temettüler
421.655 232.923
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.886.871 1.876.368
Elde Edilen Diğer Kazançlar
929.992 180.840
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.075.605 844.994
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.125.550 -1.727.756
Ödenen Vergiler
-609.298 -702.932
Diğer
-9.194.515 -12.783.453
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.756.007 10.370.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
53.994 -64.378
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.708 -2.254
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.691.398 -60.924.229
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.017.622 4.024.734
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.350.316 11.197.233
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
41.282.784 33.084.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.184.385 1.753.028
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.667.658 21.301.784
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.300.997 2.618.713
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.955.625 -14.349.608
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-91.724 -310.406
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.375 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-154.814 -759.903
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
318.401 165.592
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.910.403 -8.740.998
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.963.568 4.415.747
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.334.243 -12.305.830
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.206.682 3.171.713
Diğer
7.533 14.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.306.155 4.192.083
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.227.983 7.134.795
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.471.938 -2.756.438
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -186.274
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-187.506 0
Diğer
-262.384 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.208.798 7.106.247
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.139.675 -432.565
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.631.619 27.121.864
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.491.944 26.689.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
923.750 2.205.248
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
341.664 139.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.062 -325.720
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -4.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
95.062 -321.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
246.602 464.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.383 -55.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
248.430 604.993
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.555 -85.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.265.414 2.344.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.585.646 38.589.937 63.175.583 21.189.525 38.439.541 59.629.066
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.562.409 33.714.054 36.276.463 4.149.691 35.934.002 40.083.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.213.649 30.428.694 32.642.343 3.982.876 30.974.174 34.957.050
Bankalar
(3) 360.969 3.285.360 3.646.329 180.915 4.959.828 5.140.743
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.209 0 -12.209 -14.100 0 -14.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 14.421.504 22.219 14.443.723 14.475.244 21.455 14.496.699
Devlet Borçlanma Senetleri
14.406.089 22.219 14.428.308 14.409.039 21.455 14.430.494
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
15.415 0 15.415 66.205 0 66.205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 7.601.602 3.706.488 11.308.090 2.564.581 1.422.613 3.987.194
Devlet Borçlanma Senetleri
6.965.951 3.590.695 10.556.646 2.389.866 1.339.997 3.729.863
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
84.229 115.793 200.022 58.724 82.616 141.340
Diğer Finansal Varlıklar
551.422 0 551.422 115.991 0 115.991
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 131 1.147.176 1.147.307 9 1.061.471 1.061.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
131 1.147.176 1.147.307 9 1.061.471 1.061.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
260.584.030 104.218.826 364.802.856 210.751.960 95.936.717 306.688.677
Krediler
(5) 218.100.229 86.412.210 304.512.439 174.099.895 84.974.331 259.074.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 52.824.263 17.806.616 70.630.879 45.110.667 10.962.386 56.073.053
Devlet Borçlanma Senetleri
52.773.767 17.806.616 70.580.383 45.060.153 10.962.386 56.022.539
Diğer Finansal Varlıklar
50.496 0 50.496 50.514 0 50.514
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.340.462 0 -10.340.462 -8.458.602 0 -8.458.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 145.601 0 145.601 39.377 0 39.377
Satış Amaçlı
145.601 0 145.601 39.377 0 39.377
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.585.798 1.564.814 5.150.612 3.367.602 1.403.197 4.770.799
İştirakler (Net)
(7) 25.115 424.950 450.065 22.490 415.828 438.318
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
25.115 424.950 450.065 22.490 415.828 438.318
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 3.560.683 1.139.864 4.700.547 3.345.112 987.369 4.332.481
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.503.537 1.139.864 4.643.401 3.287.966 987.369 4.275.335
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
57.146 0 57.146 57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.093.928 107 6.094.035 3.147.814 100 3.147.914
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
132.200 0 132.200 140.250 0 140.250
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
132.200 0 132.200 140.250 0 140.250
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 354.533 0 354.533 356.848 0 356.848
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 6.042 0 6.042
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(14) 3.256.181 387.617 3.643.798 2.742.059 901.023 3.643.082
VARLIKLAR TOPLAMI
298.737.917 144.761.301 443.499.218 241.741.477 136.680.578 378.422.055
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 146.223.009 137.807.345 284.030.354 140.018.439 108.836.815 248.855.254
ALINAN KREDİLER
(3) 458.401 10.355.352 10.813.753 372.398 11.543.629 11.916.027
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
52.706.031 5.234.092 57.940.123 32.759.788 5.402.273 38.162.061
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 7.475.856 9.945.611 17.421.467 3.023.139 12.024.839 15.047.978
Bonolar
5.697.323 0 5.697.323 2.011.697 0 2.011.697
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.031 0 1.011.031 1.011.442 0 1.011.442
Tahviller
767.502 9.945.611 10.713.113 0 12.024.839 12.024.839
FONLAR
2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 44.399 753.963 798.362 16 410.422 410.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
44.399 753.963 798.362 16 410.422 410.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 466.873 76.339 543.212 0 0 0
KARŞILIKLAR
(8) 1.343.293 0 1.343.293 1.853.914 0 1.853.914
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
884.960 0 884.960 887.228 0 887.228
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
458.333 0 458.333 966.686 0 966.686
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.015.824 90 1.015.914 669.903 106 670.009
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 373.199 0 373.199 452.769 0 452.769
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 6.012.408 5.653.033 11.665.441 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 5.653.033 5.653.033 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.012.408 0 6.012.408 6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 23.265.835 1.143.864 24.409.699 22.085.654 891.011 22.976.665
ÖZKAYNAKLAR
(11) 29.941.150 261.423 30.202.573 28.896.436 124.299 29.020.735
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.087.217 59.881 1.147.098 1.230.674 0 1.230.674
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.087.217 59.881 1.147.098 1.230.674 0 1.230.674
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.842.402 282.870 3.125.272 2.738.739 291.471 3.030.210
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
136.157 -81.328 54.829 -24.601 -167.172 -191.773
Kar Yedekleri
23.701.624 0 23.701.624 20.475.295 0 20.475.295
Yasal Yedekler
2.252.739 0 2.252.739 1.864.266 0 1.864.266
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.401.704 0 21.401.704 18.563.848 0 18.563.848
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
923.750 0 923.750 3.226.329 0 3.226.329
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 704.534 0 704.534
Dönem Net Kâr veya Zararı
923.750 0 923.750 2.521.795 0 2.521.795
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
272.268.106 171.231.112 443.499.218 239.188.661 139.233.394 378.422.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 35.403.362 24.878.047 12.511.611 10.072.461
Kredilerden Alınan Faizler
27.438.476 20.282.569 9.700.583 8.046.096
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
95.424 93.905 28.495 24.840
Bankalardan Alınan Faizler
305.477 376.420 71.244 181.089
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 34.255 0 9.803
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.504.854 4.068.062 2.697.265 1.800.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.293 10.652 1.695 5.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.119.325 142.155 391.785 81.503
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.377.236 3.915.255 2.303.785 1.713.741
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
59.131 22.836 14.024 10.217
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -28.588.822 -18.751.475 -9.692.671 -8.070.335
Mevduata Verilen Faizler
-18.604.723 -13.605.196 -6.204.598 -5.644.833
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-224.924 -393.482 -75.347 -177.007
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.606.476 -3.590.275 -2.600.664 -1.732.209
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.882.676 -974.444 -729.788 -441.529
Kiralama Faiz Giderleri
-72.023 0 -23.355 0
Diğer Faiz Giderleri
-198.000 -188.078 -58.919 -74.757
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.814.540 6.126.572 2.818.940 2.002.126
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.049.620 1.386.237 713.217 479.017
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.899.466 1.865.608 1.005.706 677.098
Gayri Nakdi Kredilerden
694.861 416.047 235.510 165.612
Diğer
(11) 2.204.605 1.449.561 770.196 511.486
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-849.846 -479.371 -292.489 -198.081
Gayri Nakdi Kredilere
-125 -73 -57 -35
Diğer
(11) -849.721 -479.298 -292.432 -198.046
TEMETTÜ GELİRLERİ
421.655 510.194 327 135.873
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.691.407 -39.262 -845.682 -99.092
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
192.232 18.443 160.826 5.852
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.236.343 2.373.334 -2.183.785 2.070.236
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-647.296 -2.431.039 1.177.277 -2.175.180
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.046.174 452.720 174.442 78.480
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.640.582 8.436.461 2.861.244 2.596.404
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.182.986 -1.795.860 -700.216 -883.953
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -21.215 -163.447 -20.737 -60.111
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.093.242 -1.705.306 -803.306 -555.774
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.487.979 -2.145.808 -865.916 -752.300
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
855.160 2.626.040 471.069 344.266
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 855.160 2.626.040 471.069 344.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 68.590 -420.792 -162.756 -41.722
Cari Vergi Karşılığı
-9.425 -6.467 -3.002 -2.880
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-677.097 -1.378.493 -157.645 -617.713
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
755.112 964.168 -2.109 578.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 923.750 2.205.248 308.313 302.544
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 923.750 2.205.248 308.313 302.544
Grubun Karı (Zararı)
923.750 2.205.248 308.313 302.544
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,73900000 1,76419840 0,24665040 0,24203520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799003


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0930 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0979
Açılış: 8,0834
9,5615 Değişim: 0,10%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5700
Açılış: 9,5522
494,91 Değişim: 0,09%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 495,48
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.