KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2019 - 18:14
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 0 52.631 -679.695 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 19.303 0 52.631 -679.695 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.764 0 -6.000 0 -55.133 449.272 0 0 0 0 2.228.494 2.612.869 18.358 2.631.227
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3 0 54.285 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.428 2.709 0 45.569 13.910 59.479
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.227.499 2.249.882 -10.744 13.303 0 -2.502 -230.423 0 0 20.874.338 1.007.877 2.228.494 28.647.464 241.439 28.888.903
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 18.272 0 -1.454 -192.778 0 0 20.820.054 3.664.491 0 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.383 284.432 0 0 0 0 1.178.486 1.459.535 17.943 1.477.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -253.858 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -116.436 64.723 0 -301.561 13.531 -288.030
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 974.197 2.463.605 8.624 18.272 0 -4.837 91.654 0 0 24.012.155 419.275 1.178.486 30.451.171 279.517 30.730.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
102.814.249 127.224.607 230.038.856 70.479.149 89.431.738 159.910.887
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 40.117.409 48.103.037 88.220.446 36.985.278 46.684.697 83.669.975
Teminat Mektupları
37.736.869 37.434.179 75.171.048 34.982.709 36.415.106 71.397.815
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.947.367 10.943.479 12.890.846 1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 80.273 80.273 0 64.120 64.120
Diğer Teminat Mektupları
35.789.502 26.410.427 62.199.929 32.999.987 23.906.039 56.906.026
Banka Kredileri
9.390 6.511.580 6.520.970 11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 35.834 35.834 0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
9.390 6.475.746 6.485.136 11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
25.132 4.041.054 4.066.186 119.895 3.110.315 3.230.210
Belgeli Akreditifler
25.132 4.041.054 4.066.186 119.895 3.110.315 3.230.210
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.346.018 116.224 2.462.242 1.870.829 120.861 1.991.690
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
26.508.219 6.933.368 33.441.587 24.243.741 3.598.496 27.842.237
Cayılamaz Taahhütler
(1) 26.215.389 4.827.056 31.042.445 24.091.603 2.105.823 26.197.426
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.768.303 3.964.552 6.732.855 807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
200.000 0 200.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.122.454 569.841 2.692.295 4.159.896 530.684 4.690.580
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.111.617 0 3.111.617 2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
78.096 0 78.096 65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.896.843 57.689 13.954.532 12.674.648 54.296 12.728.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
29.458 0 29.458 31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.008.618 234.974 4.243.592 3.691.220 291.911 3.983.131
Cayılabilir Taahhütler
292.830 2.106.312 2.399.142 152.138 1.492.673 1.644.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.157.627 1.157.627 0 1.137.584 1.137.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
292.830 948.685 1.241.515 152.138 355.089 507.227
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.188.621 72.188.202 108.376.823 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.188.621 72.188.202 108.376.823 9.250.130 39.148.545 48.398.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.639.625 4.158.287 5.797.912 1.805.572 5.242.539 7.048.111
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
853.735 2.196.197 3.049.932 1.553.375 3.067.752 4.621.127
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
785.890 1.962.090 2.747.980 252.197 2.174.787 2.426.984
Para ve Faiz Swap İşlemleri
28.048.134 57.864.237 85.912.371 5.146.767 28.105.082 33.251.849
Swap Para Alım İşlemleri
434.290 28.569.175 29.003.465 1.012.983 7.070.935 8.083.918
Swap Para Satım İşlemleri
27.613.844 3.279.360 30.893.204 4.133.784 3.641.263 7.775.047
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 13.007.851 13.007.851 0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.313.892 2.216.048 3.529.940 2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
656.968 1.108.017 1.764.985 1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
656.924 1.108.031 1.764.955 1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
5.186.970 4.706.349 9.893.319 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
2.474.772 2.353.175 4.827.947 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.712.198 2.353.174 5.065.372 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.243.281 3.243.281 0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.128.277.062 340.414.155 1.468.691.217 957.578.147 312.632.590 1.270.210.737
EMANET KIYMETLER
526.838.744 48.616.973 575.455.717 435.748.450 42.655.486 478.403.936
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
201.662.440 1.344.051 203.006.491 164.714.542 1.017.194 165.731.736
Tahsile Alınan Çekler
14.957.158 28.547.880 43.505.038 15.459.699 26.465.087 41.924.786
Tahsile Alınan Ticari Senetler
256.496.784 6.529.761 263.026.545 239.248.814 5.578.699 244.827.513
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.140.582 795.940 3.936.522 4.281.053 486.438 4.767.491
Emanet Kıymet Alanlar
50.581.780 11.399.341 61.981.121 12.044.342 9.108.068 21.152.410
REHİNLİ KIYMETLER
601.438.318 291.797.182 893.235.500 521.829.697 269.977.104 791.806.801
Menkul Kıymetler
6.312.642 896.967 7.209.609 5.910.919 772.952 6.683.871
Teminat Senetleri
7.251.067 1.268.585 8.519.652 7.602.929 1.172.031 8.774.960
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
449.710.078 239.498.406 689.208.484 384.296.983 225.968.770 610.265.753
Diğer Rehinli Kıymetler
119.078.851 39.700.476 158.779.327 76.479.920 39.614.525 116.094.445
Rehinli Kıymet Alanlar
19.059.867 10.432.748 29.492.615 47.513.134 2.448.826 49.961.960
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.231.091.311 467.638.762 1.698.730.073 1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.637.554 -6.392.579
Alınan Faizler
31.675.999 21.612.072
Ödenen Faizler
-28.499.523 -16.746.457
Alınan Temettüler
14.393 12.833
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.962.517 1.940.288
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.559.528 1.572.045
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.122.968 1.092.425
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.329.801 -1.893.388
Ödenen Vergiler
-458.949 -679.321
Diğer
-10.684.686 -13.303.076
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.332.340 9.850.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
79.076 -53.945
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-47.681 -15.413
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-44.911.173 -63.307.247
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.731.641 2.793.028
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.307.867 11.239.056
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
41.617.721 34.652.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.306.753 2.744.550
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.940.658 21.797.891
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.694.786 3.458.082
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.059.163 -15.250.601
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-109.320 -310.406
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.375 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-276.766 -941.604
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
319.326 166.196
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.731.110 -9.708.166
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.856.304 4.663.002
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.775.673 -14.535.078
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.615.276 5.411.448
Diğer
3.425 4.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.263.435 4.335.344
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.152.914 7.280.577
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.471.938 -2.756.438
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -188.795
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-155.157 0
Diğer
-262.384 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.160.296 6.871.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.940.646 -585.231
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.448.586 27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.507.940 26.536.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.196.429 2.246.852
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
281.049 384.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -9.764
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -4.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -6.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
281.049 394.139
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.383 -55.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
303.469 530.824
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.037 -81.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.477.478 2.631.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.816.090 40.598.366 65.414.456 21.452.260 39.789.022 61.241.282
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.628.962 34.842.024 37.470.986 4.215.704 36.559.750 40.775.454
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.213.920 31.237.089 33.451.009 3.983.094 31.596.630 35.579.724
Bankalar
(3) 365.561 3.605.085 3.970.646 181.392 4.964.779 5.146.171
Para Piyasalarından Alacaklar
61.690 0 61.690 65.318 0 65.318
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.209 -150 -12.359 -14.100 -1.659 -15.759
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 14.433.405 27.472 14.460.877 14.516.355 22.580 14.538.935
Devlet Borçlanma Senetleri
14.414.449 22.219 14.436.668 14.415.482 21.455 14.436.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 5.253 5.253 74 1.125 1.199
Diğer Finansal Varlıklar
18.956 0 18.956 100.799 0 100.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 7.753.592 4.581.599 12.335.191 2.720.192 2.144.620 4.864.812
Devlet Borçlanma Senetleri
7.170.954 4.462.495 11.633.449 2.579.303 2.058.759 4.638.062
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31.216 119.104 150.320 24.793 85.861 110.654
Diğer Finansal Varlıklar
551.422 0 551.422 116.096 0 116.096
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 131 1.147.271 1.147.402 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
131 1.147.271 1.147.402 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
262.294.139 111.149.469 373.443.608 212.632.972 102.399.552 315.032.524
Krediler
(5) 217.173.716 91.226.776 308.400.492 173.737.859 89.093.926 262.831.785
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 992.536 2.304.692 3.297.228 1.021.724 2.465.872 3.487.596
Faktoring Alacakları
1.729.792 30.157 1.759.949 1.277.726 139.535 1.417.261
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 52.886.631 18.080.804 70.967.435 45.172.546 11.158.799 56.331.345
Devlet Borçlanma Senetleri
52.825.017 18.080.804 70.905.821 45.110.909 11.158.799 56.269.708
Diğer Finansal Varlıklar
61.614 0 61.614 61.637 0 61.637
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.488.536 -492.960 -10.981.496 -8.576.883 -458.580 -9.035.463
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 147.870 0 147.870 9.593 0 9.593
Satış Amaçlı
147.870 0 147.870 9.593 0 9.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
88.124 436.285 524.409 84.321 431.547 515.868
İştirakler (Net)
(7) 30.978 436.285 467.263 27.175 431.547 458.722
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
19.876 436.285 456.161 17.823 431.547 449.370
Konsolide Edilmeyenler
11.102 0 11.102 9.352 0 9.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 57.146 0 57.146 57.146 0 57.146
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
57.146 0 57.146 57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.499.727 191.536 7.691.263 4.514.930 124.956 4.639.886
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
144.581 34.896 179.477 149.098 34.313 183.411
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
144.581 34.896 179.477 149.098 34.313 183.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.048.549 6.029 1.054.578 967.406 5.995 973.401
CARİ VERGİ VARLIĞI
589 4.666 5.255 19.860 6.183 26.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 74.111 3.109 77.220 95.326 3.019 98.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 5.168.537 649.502 5.818.039 4.406.874 1.094.449 5.501.323
VARLIKLAR TOPLAMI
301.282.317 153.073.858 454.356.175 244.332.640 143.889.036 388.221.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 143.033.384 143.098.622 286.132.006 137.508.551 113.070.969 250.579.520
ALINAN KREDİLER
(3) 1.569.427 12.480.411 14.049.838 1.286.624 13.987.856 15.274.480
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
52.896.644 5.234.092 58.130.736 32.815.996 5.402.273 38.218.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 8.697.059 9.945.611 18.642.670 4.321.374 12.024.839 16.346.213
Bonolar
5.840.734 0 5.840.734 2.164.993 0 2.164.993
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.088.823 0 2.088.823 1.951.469 0 1.951.469
Tahviller
767.502 9.945.611 10.713.113 204.912 12.024.839 12.229.751
FONLAR
2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.941.828 0 2.941.828 2.874.121 0 2.874.121
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 44.399 754.004 798.403 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
44.399 754.004 798.403 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.151 4 4.155 2.310 107 2.417
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 491.592 131.108 622.700 85 0 85
KARŞILIKLAR
(8) 3.979.323 60.192 4.039.515 4.153.786 13.000 4.166.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
916.032 9.305 925.337 915.732 10.886 926.618
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.598.935 46.972 2.645.907 2.215.153 0 2.215.153
Diğer Karşılıklar
464.356 3.915 468.271 1.022.901 2.114 1.025.015
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.103.675 5.999 1.109.674 729.532 8.140 737.672
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 374.777 2.152 376.929 453.608 2.152 455.760
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 2.030 0 2.030
Satış Amaçlı
0 0 0 2.030 0 2.030
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 6.012.408 5.653.033 11.665.441 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 5.653.033 5.653.033 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.012.408 0 6.012.408 6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 23.778.282 1.333.310 25.111.592 22.367.642 1.063.018 23.430.660
ÖZKAYNAKLAR
(11) 30.130.498 600.190 30.730.688 29.098.151 443.089 29.541.240
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.013.937 0 1.013.937 1.267.795 0 1.267.795
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.740 0 39.740 39.740 0 39.740
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
974.197 0 974.197 1.228.055 0 1.228.055
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.486.714 3.787 2.490.501 2.486.596 -105 2.486.491
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
141.786 -54.969 86.817 -39.253 -154.979 -194.232
Kar Yedekleri
23.664.169 347.986 24.012.155 20.490.940 329.114 20.820.054
Yasal Yedekler
2.459.822 29.703 2.489.525 2.009.871 8.868 2.018.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.157.205 104.574 21.261.779 18.433.927 104.574 18.538.501
Diğer Kar Yedekleri
47.142 213.709 260.851 47.142 215.672 262.814
Kar veya Zarar
1.299.686 298.075 1.597.761 3.400.708 263.783 3.664.491
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
179.948 239.327 419.275 808.240 199.604 1.007.844
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.119.738 58.748 1.178.486 2.592.468 64.179 2.656.647
Azınlık Payları
274.206 5.311 279.517 241.365 5.276 246.641
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
275.057.447 179.298.728 454.356.175 241.795.910 146.425.766 388.221.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 36.167.590 25.551.578 12.784.424 10.356.246
Kredilerden Alınan Faizler
27.552.798 20.406.893 9.736.989 8.095.176
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
96.587 94.858 28.860 25.259
Bankalardan Alınan Faizler
339.547 403.569 79.795 187.994
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
21.904 34.525 13 9.970
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.582.537 4.134.451 2.743.649 1.825.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.160 13.806 3.851 6.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.151.686 177.730 403.512 93.771
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.416.691 3.942.915 2.336.286 1.725.090
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
239.294 215.792 82.066 91.364
Diğer Faiz Gelirleri
334.923 261.490 113.052 121.174
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -28.565.026 -18.825.180 -9.687.898 -8.109.444
Mevduata Verilen Faizler
-18.203.239 -13.325.231 -6.060.723 -5.533.381
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-418.216 -622.713 -151.433 -279.338
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.698.720 -3.658.659 -2.625.232 -1.758.607
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.967.771 -1.027.474 -765.746 -461.365
Kiralama Faiz Giderleri
-74.421 0 -24.201 0
Diğer Faiz Giderleri
-202.659 -191.103 -60.563 -76.753
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.602.564 6.726.398 3.096.526 2.246.802
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.980.913 1.352.619 689.180 482.941
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.962.517 1.929.528 1.023.500 710.787
Gayri Nakdi Kredilerden
702.557 421.282 238.139 167.895
Diğer
(11) 2.259.960 1.508.246 785.361 542.892
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-981.604 -576.909 -334.320 -227.846
Gayri Nakdi Kredilere
-3.626 -2.745 -1.205 -746
Diğer
(11) -977.978 -574.164 -333.115 -227.100
TEMETTÜ GELİRLERİ
14.393 12.833 482 170
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.655.026 36.178 -844.851 -55.098
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
193.207 21.212 161.256 5.725
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.211.517 2.346.552 -2.180.399 2.023.006
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-636.716 -2.331.586 1.174.292 -2.083.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.675.710 1.843.925 821.488 623.072
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.618.554 9.971.953 3.762.825 3.297.887
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.299.264 -1.844.606 -708.045 -902.241
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -28.742 -165.913 -22.811 -62.577
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.297.493 -1.870.938 -870.006 -612.302
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.633.548 -3.296.842 -1.264.085 -1.209.767
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.359.507 2.793.654 897.878 511.000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
25.004 22.343 8.677 8.543
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 1.384.511 2.815.997 906.555 519.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -188.082 -569.145 -310.502 -118.099
Cari Vergi Karşılığı
-264.825 -158.459 -175.194 -76.431
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-685.705 -1.396.677 -135.181 -626.728
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
762.448 985.991 -127 585.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.196.429 2.246.852 596.053 401.444
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.196.429 2.246.852 596.053 401.444
Grubun Karı (Zararı)
1.178.486 2.228.494 587.386 390.729
Azınlık Payları Karı (Zararı)
17.943 18.358 8.667 10.715
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,94278880 1,78279520 0,46990880 0,31258320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1968 Değişim: 0,15%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6572 Değişim: -0,02%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
503,07 Değişim: 0,28%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.