KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.02.2019 - 18:17

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 205.949 19.368 0 0 -54.085 485.886 0 0 0 0 2.656.647 3.313.765 24.445 3.338.210
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3 0 54.841 0 0 0 0 0 0 0 -65.712 2.676 0 -8.192 13.025 4.833
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 0 -1.454 -174.506 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.479.149 89.431.738 159.910.887
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 36.985.278 46.684.697 83.669.975
Teminat Mektupları
34.982.709 36.415.106 71.397.815
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.982.722 12.444.947 14.427.669
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 64.120 64.120
Diğer Teminat Mektupları
32.999.987 23.906.039 56.906.026
Banka Kredileri
11.845 7.038.415 7.050.260
İthalat Kabul Kredileri
0 94.572 94.572
Diğer Banka Kabulleri
11.845 6.943.843 6.955.688
Akreditifler
119.895 3.110.315 3.230.210
Belgeli Akreditifler
119.895 3.110.315 3.230.210
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.870.829 120.861 1.991.690
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 24.243.741 3.598.496 27.842.237
Cayılamaz Taahhütler
24.091.603 2.105.823 26.197.426
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
807.737 1.228.932 2.036.669
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.159.896 530.684 4.690.580
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.413 0 2.661.413
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
65.280 0 65.280
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.674.648 54.296 12.728.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
31.409 0 31.409
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.691.220 291.911 3.983.131
Cayılabilir Taahhütler
152.138 1.492.673 1.644.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.137.584 1.137.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
152.138 355.089 507.227
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.250.130 39.148.545 48.398.675
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.250.130 39.148.545 48.398.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.805.572 5.242.539 7.048.111
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.553.375 3.067.752 4.621.127
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
252.197 2.174.787 2.426.984
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.146.767 28.105.082 33.251.849
Swap Para Alım İşlemleri
1.012.983 7.070.935 8.083.918
Swap Para Satım İşlemleri
4.133.784 3.641.263 7.775.047
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 8.696.442 8.696.442
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 8.696.442 8.696.442
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.297.791 3.561.455 5.859.246
Para Alım Opsiyonları
1.148.905 1.780.728 2.929.633
Para Satım Opsiyonları
1.148.886 1.780.727 2.929.613
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.239.469 2.239.469
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
957.578.147 312.632.590 1.270.210.737
EMANET KIYMETLER
435.748.450 42.655.486 478.403.936
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
164.714.542 1.017.194 165.731.736
Tahsile Alınan Çekler
15.459.699 26.465.087 41.924.786
Tahsile Alınan Ticari Senetler
239.248.814 5.578.699 244.827.513
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.281.053 486.438 4.767.491
Emanet Kıymet Alanlar
12.044.342 9.108.068 21.152.410
REHİNLİ KIYMETLER
521.829.697 269.977.104 791.806.801
Menkul Kıymetler
5.910.919 772.952 6.683.871
Teminat Senetleri
7.602.929 1.172.031 8.774.960
Emtia
25.812 0 25.812
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
384.296.983 225.968.770 610.265.753
Diğer Rehinli Kıymetler
76.479.920 39.614.525 116.094.445
Rehinli Kıymet Alanlar
47.513.134 2.448.826 49.961.960
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.028.057.296 402.064.328 1.430.121.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.681.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
657.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
225.317
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.669
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.320
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
431.801
Yabancı Para Çevrim Farkları
-54.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
580.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-94.925
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.338.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 37.617.675
Kredilerden Alınan Faizler
28.994.809
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
97.387
Bankalardan Alınan Faizler
666.605
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.064
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.151.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
19.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
347.139
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.785.298
Finansal Kiralama Gelirleri
272.064
Diğer Faiz Gelirleri
377.199
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -28.674.763
Mevduata Verilen Faizler
-20.298.335
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-769.204
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.795.550
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.555.203
Diğer Faiz Giderleri
-256.471
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.942.912
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.904.363
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.831.050
Gayri Nakdi Kredilerden
625.174
Diğer
2.205.876
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-926.687
Gayri Nakdi Kredilere
-3.835
Diğer
-922.852
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.608.022
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 13.177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 231.483
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
33.081
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.979.221
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.780.819
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 2.489.370
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.973.283
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -3.420.516
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -4.546.592
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.006.175
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
26.620
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.032.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -361.833
Cari Vergi Karşılığı
-175.752
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.161.994
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
975.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.670.962
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
22.727
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
22.727
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-9.737
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-9.737
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 12.990
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -2.860
Cari Vergi Karşılığı
-2.890
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
30
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 10.130
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.681.092
Grubun Karı (Zararı)
2.656.647
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(12) 24.445
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 2,12530000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.616.717 50.947.821 117.564.538
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.229.804 36.561.409 40.791.213
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.983.094 31.596.630 35.579.724
Bankalar
(3) 181.392 4.964.779 5.146.171
Para Piyasalarından Alacaklar
65.318 0 65.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 14.516.355 22.580 14.538.935
Devlet Borçlanma Senetleri
14.415.482 21.455 14.436.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
74 1.125 1.199
Diğer Finansal Varlıklar
100.799 0 100.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.720.192 2.144.620 4.864.812
Devlet Borçlanma Senetleri
2.579.303 2.058.759 4.638.062
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
24.793 85.861 110.654
Diğer Finansal Varlıklar
116.096 0 116.096
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 45.172.546 11.158.799 56.331.345
Devlet Borçlanma Senetleri
45.110.909 11.158.799 56.269.708
Diğer Finansal Varlıklar
61.637 0 61.637
Türev Finansal Varlıklar
(2) 9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9 1.062.072 1.062.081
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.189 -1.659 -23.848
KREDİLER (Net)
167.468.515 91.240.753 258.709.268
Krediler
(5) 165.210.011 88.937.841 254.147.852
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
165.210.011 88.937.841 254.147.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 921.654 1.991.539 2.913.193
Finansal Kiralama Alacakları
1.485.617 2.279.737 3.765.354
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-563.963 -288.198 -852.161
Faktoring Alacakları
1.253.064 139.535 1.392.599
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.253.064 139.535 1.392.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5) 8.652.580 630.418 9.282.998
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -8.568.794 -458.580 -9.027.374
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.010.590 -27.355 -1.037.945
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.185.419 -21.456 -1.206.875
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-6.372.785 -409.769 -6.782.554
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 9.593 0 9.593
Satış Amaçlı
9.593 0 9.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
84.321 431.547 515.868
İştirakler (Net)
(7) 27.175 431.547 458.722
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
17.823 431.547 449.370
Konsolide Edilmeyenler
9.352 0 9.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 57.146 0 57.146
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
57.146 0 57.146
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 4.514.930 124.956 4.639.886
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 149.098 34.313 183.411
Şerefiye
0 0 0
Diğer
149.098 34.313 183.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 967.406 5.995 973.401
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.860 6.183 26.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 95.326 3.019 98.345
DİĞER AKTİFLER
(17) 4.406.874 1.094.449 5.501.323
VARLIKLAR TOPLAMI
244.332.640 143.889.036 388.221.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 137.508.551 113.070.969 250.579.520
ALINAN KREDİLER
(3) 1.286.624 13.987.856 15.274.480
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
32.815.996 5.402.273 38.218.269
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 4.321.374 12.024.839 16.346.213
Bonolar
2.164.993 0 2.164.993
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.951.469 0 1.951.469
Tahviller
204.912 12.024.839 12.229.751
FONLAR
(5) 2.874.121 0 2.874.121
Müstakrizlerin Fonları
42 0 42
Diğer
2.874.079 0 2.874.079
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16 410.323 410.339
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.310 107 2.417
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 85 0 85
Finansal Kiralama
85 0 85
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 4.153.786 13.000 4.166.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
915.732 10.886 926.618
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.215.153 0 2.215.153
Diğer Karşılıklar
1.022.901 2.114 1.025.015
CARİ VERGİ BORCU
(10) 729.532 8.140 737.672
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 453.608 2.152 455.760
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 2.030 0 2.030
Satış Amaçlı
2.030 0 2.030
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 6.182.084 0 6.182.084
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.182.084 0 6.182.084
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 22.367.642 1.063.018 23.430.660
ÖZKAYNAKLAR
(13) 29.202.725 338.515 29.541.240
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.267.795 0 1.267.795
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.740 0 39.740
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.228.055 0 1.228.055
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.468.324 -105 2.468.219
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20.981 -154.979 -175.960
Kar Yedekleri
20.490.940 329.114 20.820.054
Yasal Yedekler
2.009.871 8.868 2.018.739
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
18.433.927 104.574 18.538.501
Diğer Kar Yedekleri
47.142 215.672 262.814
Kar veya Zarar
3.505.282 159.209 3.664.491
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
808.240 199.604 1.007.844
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.697.042 -40.395 2.656.647
Azınlık Payları
(14) 241.365 5.276 246.641
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
241.900.484 146.321.192 388.221.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.186.823
Alınan Faizler
33.712.282
Ödenen Faizler
-26.586.389
Alınan Temettüler
13.177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.858.270
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.178.061
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.328.304
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.643.408
Ödenen Vergiler
-172.670
Diğer
(1) -13.874.450
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.967.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42.439
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-11.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-51.561.378
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.140.784
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.890.000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
43.814.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.756.024
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 9.775.972
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.780.986
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.289.736
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-310.473
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.091.076
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
236.886
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.081.446
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.051.624
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.449.447
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.368.539
Diğer
-14.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.601.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.553.666
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.763.036
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-188.795
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
85
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 5.233.224
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.673.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4) 27.122.191
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5) 23.448.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739935


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.