KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:18

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 73.269.291 17.598.203
Satışların Maliyeti
31 -36.685.618 -11.720.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.583.673 5.877.400
BRÜT KAR (ZARAR)
36.583.673 5.877.400
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -663.811 -461.848
Pazarlama Giderleri
28,33 -19.157 -8.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 184.324 643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -246.693 -1.599.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.838.336 3.808.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.838.336 3.808.625
Finansman Gelirleri
37 3.274 111
Finansman Giderleri
37 -3.468.229 -1.225.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.373.381 2.582.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-350.544 350.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -350.544 350.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.022.837 2.933.615
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.022.837 2.933.615
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.022.837 2.933.615
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,06740000 0,09780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -2.437 484.055 3.823.976 2.947.960 37.279.661 0 37.279.661
Transferler
30 147.978 2.799.982 -2.947.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 2.757 2.933.615 2.936.372 2.936.372
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 2.757 2.933.615 2.936.372 2.936.372
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
920.255 920.255 920.255
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Transferler
30 208.674 2.724.941 -2.933.615 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -417 32.022.838 32.022.420 32.022.420
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -417 32.022.838 32.022.420 32.022.420
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.483.200 3.757.148
Dönem Karı (Zararı)
32.022.837 2.933.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 32.022.837 2.933.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.244.461 -2.805.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.622 8.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.200.906
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 -5.200.906
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.903 1.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.639 881
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.264 946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.137.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.137.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.603.431 1.599.074
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -35.603.431 1.599.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 350.426 -350.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.704.824 3.628.564
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 320.546 3.323.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
375.000 370.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 375.000 357.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 13.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.708 -42.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -42.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 15.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -1.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.016.676 -22.690
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 16.676 -22.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -22.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.483.200 3.757.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.196.042 -3.636.862
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
47 6.217.809
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -36.196.042 -9.854.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.089.153 -1.293.933
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.089.153 8.698.800
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 16.089.153 8.698.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -10.000.000
Ödenen Faiz
35 -16.895
Alınan Faiz
35 24.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.623.689 -1.173.647
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.623.689 -1.173.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.630.939 3.804.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.250 2.630.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.022.837 2.933.615
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-417 2.757
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -535 3.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 118 -778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 118 -778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417 2.757
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.022.420 2.936.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.022.420 2.936.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 7.247 2.633.690
Finansal Yatırımlar
103.260 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
103.260 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6,47 103.260 423.806
Diğer Alacaklar
17.984 393.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.984 393.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 48.952 23.638
ARA TOPLAM
177.443 3.474.134
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.443 3.474.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
118.455.769 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
118.455.769 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
47 118.455.769 46.656.296
Maddi Duran Varlıklar
56 619
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 56 619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87 1.146
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 87 1.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.882 352.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.457.794 47.010.338
TOPLAM VARLIKLAR
118.635.237 50.484.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.413.531 9.324.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.413.531 9.324.378
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 25.413.531 9.324.378
Ticari Borçlar
17.006 1.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.006 1.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.705 4.649
Diğer Borçlar
10.023.634 6.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.634 6.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.450 8.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.599 1.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.851 7.576
ARA TOPLAM
35.470.326 9.346.247
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.470.326 9.346.247
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.172 1.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.172 1.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 31
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.006.203 1.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.476.529 9.348.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.158.708 41.136.288
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-97 320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97 320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -97 320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
840.707 632.033
Yasal Yedekler
30 840.707 632.033
Diğer Yedekler
30 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 9.348.899 6.623.958
Net Dönem Karı veya Zararı
41 32.022.837 2.933.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.158.708 41.136.288
TOPLAM KAYNAKLAR
118.635.237 50.484.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744260


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7269 Değişim: 0,23%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7294
Açılış: 5,7138
6,3604 Değişim: 0,34%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3616
Açılış: 6,3387
276,67 Değişim: 0,25%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,97
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.