KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 01:30

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -945.335 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
10.916.728 -79.653.698 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-630.347 -513.216 -5.898.931 -2.947.695 33.317.912 23.327.723 -16.353.153 6.974.570
Kar Payları
-1.081.548 -1.081.548
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
13.564.735 13.564.735 14.185.180 27.749.915
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.989.834 520.723 -144.905.279 28.376.207 -64.340.136 -113.358.651 99.692.003 -13.666.648
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
35.857.652 35.857.652
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.517.732 276.195.977
Dönem Karı (Zararı)
155.555.227 25.822.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
276.195.618 298.375.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 23 70.152.958 71.843.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.386.950 12.727.242
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.290.086 4.432.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.096.864 8.294.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.363.233 118.456.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 74.132.884 112.851.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.769.651 5.605.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
133.624.166 121.057.696
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
133.624.166 116.583.330
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.474.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.618.587 -6.596.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.829.174 -6.510.478
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 4.789.413 -85.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.024.575 -4.693.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -14.577.880 -14.267.918
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
652.179 -152.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 652.179 -152.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-612.401.035 29.028.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.795.964 -35.598.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.540.266 14.928.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.409.562 -155.319.693
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.724.570 28.793.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
293.646.476 215.922.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.457.727 -2.004.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-512.047.119 27.414.853
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
24.793.049 -17.895.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.395.024 -47.213.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-180.650.190 353.226.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -59.812.558 -73.298.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -15.054.984 -3.731.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.606.823 -161.422.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 11.603.762 2.244.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -69.840.423 -110.222.458
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.370.162 -53.444.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.022.768 -5.361.124
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.700.686.948 3.310.609.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.164.155.945 -3.211.263.819
Ödenen Temettüler
-1.081.549
Ödenen Faiz
-99.508.235 -103.625.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.898.213 109.412.836
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.141.423 -11.744.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.039.636 97.668.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 223.188.075 125.519.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 359.227.711 223.188.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 368.851.076 227.960.860
Finansal Yatırımlar
31 35.397.720 79.972.354
Ticari Alacaklar
647.319.086 414.159.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 104.052.340 66.765.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 543.266.746 347.394.493
Diğer Alacaklar
216.078.981 198.841.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 132.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 216.078.981 198.708.598
Türev Araçlar
20 0 85.916
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
85.916
Stoklar
9 1.108.978.905 972.164.142
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.772.069 68.232.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.772.069 68.232.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.113.481 482.023
Diğer Dönen Varlıklar
18 21.373.133 27.602.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.373.133 27.602.260
ARA TOPLAM
2.427.884.451 1.989.501.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.427.884.451 1.989.501.174
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 6.662.887 42.585.948
Diğer Alacaklar
59.948.500 74.395.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 60.276.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 59.948.500 14.119.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 18.904.335 12.879.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 63.809.825 69.638.999
Maddi Duran Varlıklar
12 1.552.653.459 1.222.887.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
142.309.759 210.282.198
Şerefiye
13 121.614.8 13 20.694.884 28.950.307
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.573.127 19.837.304
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.573.127 19.837.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 63.416.831 55.978.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.927.278.723 1.708.485.990
TOPLAM VARLIKLAR
4.355.163.174 3.697.987.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.352.015.844 912.317.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 198.437.226 54.914.049
Ticari Borçlar
779.632.415 832.398.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.431.632 17.417.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 778.200.783 814.981.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 31.205.404 33.663.131
Diğer Borçlar
34.850.852 221.497.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.850.852 221.497.832
Türev Araçlar
20 4.703.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.703.497
Ertelenmiş Gelirler
10 41.334.435 16.541.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
41.334.435 16.541.386
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.680.658 17.143.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.861.972 91.391.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.496.815 42.251.136
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 66.365.157 49.140.281
ARA TOPLAM
2.545.722.303 2.179.867.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.545.722.303 2.179.867.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 59.850.476 72.295.391
Diğer Borçlar
349.323.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 349.323.784
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.286.123 196.320.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 116.286.123 196.320.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 26.528.482 41.992.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.988.865 310.608.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.097.711.168 2.490.476.077
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
870.692.681 970.486.597
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.992.491 260.481.934
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.992.491 260.481.934
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 328.930.319 261.940.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-937.828 -1.458.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-213.293.368 -96.764.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
-213.293.368 -68.388.089
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 -28.376.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.295.108 52.295.108
Yasal Yedekler
19 52.295.108 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
434.038.586 387.155.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-64.340.136 33.317.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
386.759.325 237.024.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.257.452.006 1.207.511.087
TOPLAM KAYNAKLAR
4.355.163.174 3.697.987.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.559.086.668 3.487.261.450
Satışların Maliyeti
21 -3.279.309.282 -2.968.797.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.777.386 518.463.654
BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.777.386 518.463.654
Genel Yönetim Giderleri
22 -151.894.048 -170.128.235
Pazarlama Giderleri
22 -350.838.860 -278.525.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 720.918.514 325.505.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.113.512.910 -310.782.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
384.450.082 84.532.768
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -11.234.651 6.662.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.024.575 4.693.731
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
379.240.006 95.889.416
Finansman Giderleri
26 -238.262.659 -84.334.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.977.347 11.554.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.577.880 14.267.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.833.529 -5.302.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 19.411.409 19.570.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
155.555.227 25.822.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
155.555.227 25.822.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
219.895.363 -7.495.244
Ana Ortaklık Payları
-64.340.136 33.317.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 29 -0,00190000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.510.557 -1.143.563
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 74.433.149 -700.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 650.904 -641.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.573.496 198.343
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -7.443.315 70.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -130.181 128.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-236.732.432 -17.704.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
-265.108.639 -14.756.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
28.376.207 -2.947.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 28.376.207 -2.947.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.221.875 -18.848.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.666.648 6.974.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.692.003 -16.353.153
Ana Ortaklık Payları
-113.358.651 23.327.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747317


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6589 Değişim: 1,42%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2779 Değişim: 1,43%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,85 Değişim: 0,48%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.