KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2019 - 19:44
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -508.508 21.246.627 -799.813.507 -282.450.503 -601.767.452 -601.767.452
Transferler
-263.485.110 282.450.503 18.965.393 18.965.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.273 -154.753.718 -154.855.991 -38.350 -154.894.341
Dönem Karı (Zararı)
-154.753.718 -154.753.718 -38.350 -154.792.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.273 -102.273 -102.273
Sermaye Arttırımı
86.355.000 86.355.000 86.355.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
862.823 862.823 862.823
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 3.827.679 435.148.583 -610.781 21.246.627 -1.063.298.617 -154.753.718 -650.440.227 -38.350 -650.478.577
Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -228.879.816 -315.648.927 -12.403 -315.661.330
Transferler
-228.879.816 228.879.816 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.067.997 81.003.412 79.935.415 -19.178 79.916.237
Dönem Karı (Zararı)
81.003.412 81.003.412 -19.178 80.984.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.067.997 -1.067.997 0 -1.067.997
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.804.694 21.246.627 -1.317.017.123 81.003.412 -235.713.512 -31.581 -235.745.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.880.223 91.682.933
Dönem Karı (Zararı)
80.984.234 -154.792.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.592.007 10.083.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 58.072.648 66.359.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.561.392 -3.002.050
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.546.392 1.922.560
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.869.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.000 -55.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.710.491 -10.901.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.071.817 600.353
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.638.674 -11.501.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.435.896 30.081.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-85.195.436 -25.581.188
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
106.631.332 55.662.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.239.254 -5.320.429
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.368.023 -100.489.112
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
110.677 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-170.478.700 -100.489.112
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
72.756.335 33.356.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.323.443 88.784.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.989.370 -11.716.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.502.480 2.941.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.113.436 15.110.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.498.788 20.918.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.563.267 21.168.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.615.362 2.844.904
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
35.863.208 29.327.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.134.672 8.189.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.913.867 4.464.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-220.805 3.724.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.931.216 -55.924.270
Alınan Faiz
225.841 3.843.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-576.994 -349.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.443.248 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
210.605.840 144.113.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.316.359 -193.516.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.859.276 -98.917.082
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.063.868 -3.250.490
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.795.408 -95.666.592
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.457.083 -94.599.898
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-19.457.083 -94.599.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.798.517 55.379.574
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.856.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
755.242.921 273.650.480
Kredilerden Nakit Girişleri
755.242.921 273.650.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-657.183.960 -207.558.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-657.183.960 -207.558.860
Ödenen Faiz
-127.857.478 -40.568.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.765.347 -46.454.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.765.347 -46.454.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.465.095 48.839.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.230.442 2.385.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2019 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.230.442 5.465.095
Finansal Yatırımlar
557.151 10.923.845
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
557.151 10.923.845
Ticari Alacaklar
195.097.824 85.698.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
195.097.824 85.698.852
Diğer Alacaklar
59.846.352 377.747.695
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 18.280.926 346.326.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.565.426 31.420.906
Stoklar
19.158.561 16.656.081
Peşin Ödenmiş Giderler
58.590.468 28.541.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
938.008 0
Diğer Dönen Varlıklar
11.543.438 6.257.167
ARA TOPLAM
352.962.244 531.290.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.962.244 531.290.593
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 411.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 411.522
Diğer Alacaklar
422.409.444 81.423
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 422.311.916 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.528 81.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.360.000 2.375.000
Maddi Duran Varlıklar
7 12.812.995 12.836.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 210.938.198 151.696.509
Peşin Ödenmiş Giderler
269.321.702 287.256.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.930.438 3.664.452
Diğer Duran Varlıklar
1.149.938 522.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
921.922.715 458.844.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.274.884.959 990.135.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 212.623.564 193.523.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 272.197.997 330.030.102
Ticari Borçlar
226.714.068 215.252.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
226.714.068 215.252.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
225.376.966 247.983.957
Diğer Borçlar
24.064.500 21.449.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 23.389.721 20.994.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
674.779 454.297
Ertelenmiş Gelirler
71.385.832 39.143.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.536.088 12.311.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.978.936 1.393.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.557.152 10.918.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.059.889 14.495.613
ARA TOPLAM
1.063.958.904 1.074.190.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.063.958.904 1.074.190.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 282.192.875 93.395.247
Ticari Borçlar
20.917.907 14.506.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.917.907 14.506.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
73.420.917 58.377.193
Ertelenmiş Gelirler
67.147.092 63.526.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.454.742 1.477.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.454.742 1.477.567
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
537.615 322.696
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.671.148 231.606.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.510.630.052 1.305.796.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-235.713.512 -315.648.927
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.804.694 -736.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.317.017.123 -1.088.137.307
Net Dönem Karı veya Zararı
81.003.412 -228.879.816
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.581 -12.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-235.745.093 -315.661.330
TOPLAM KAYNAKLAR
1.274.884.959 990.135.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 810.869.218 422.949.938 315.196.785 160.828.997
Satışların Maliyeti
11 -540.902.338 -459.656.151 -202.930.425 -185.241.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.966.880 -36.706.213 112.266.360 -24.412.503
BRÜT KAR (ZARAR)
269.966.880 -36.706.213 112.266.360 -24.412.503
Genel Yönetim Giderleri
-16.535.901 -10.224.842 -5.271.702 -3.247.699
Pazarlama Giderleri
-20.811.689 -19.113.322 -7.574.177 -6.599.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.309.294 10.026.751 2.269.317 3.110.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.984.963 -31.017.106 -9.044.269 3.791.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.943.621 -87.034.732 92.645.529 -27.357.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 55.000 0 55.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-125.678 0 -55.678 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.817.943 -86.979.732 92.589.851 -27.302.492
Finansman Gelirleri
85.195.435 25.581.187 36.230.049 11.014.427
Finansman Giderleri
-191.789.890 -98.713.952 -51.911.455 -22.456.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.223.488 -160.112.497 76.908.445 -38.744.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.239.254 5.320.429 1.175.180 584.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-505.240 0 1.145.605 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-734.014 5.320.429 29.575 584.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.984.234 -154.792.068 78.083.625 -38.159.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.984.234 -154.792.068 78.083.625 -38.159.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.178 -38.350 -5.300 0
Ana Ortaklık Payları
81.003.412 -154.753.718 78.088.925 -38.159.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,00150000 -0,01530000 0,00140000 -0,00350000
Su
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: 0,00% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9480 Değişim: 0,13%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9509
Açılış: 7,9378
9,3831 Değişim: -0,09%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3993
Açılış: 9,3915
487,38 Değişim: 0,29%
Düşük 485,55 23.10.2020 Yüksek 487,51
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.