KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2019 - 19:02
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
54.709 38.548 28.586 21.253
Satışların Maliyeti
-46.952 -30.561 -24.784 -16.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.757 7.987 3.802 4.937
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
84.635 84.267 44.786 46.869
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13.559 7.012 7.351 3.445
Kambiyo Gelirleri
7.084 6.300 4.293 2.236
Faiz Gelirleri
63.246 56.575 32.730 30.675
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 12.778 0 9.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
746 1.602 412 1.151
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-26.703 -41.652 -15.329 -22.877
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-680 -740 -378 -375
Kambiyo Giderleri
-7.483 -13.262 -4.657 -8.291
Faiz Giderleri
-17.426 -23.543 -9.632 -12.328
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -3.356 0 -1.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.114 -751 -662 -449
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.932 42.615 29.457 23.992
BRÜT KAR (ZARAR)
65.689 50.602 33.259 28.929
Genel Yönetim Giderleri
-21.929 -23.594 -11.983 -11.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.267 15.932 7.386 11.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.542 -681 -2.377 -657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.485 42.259 26.285 28.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 74.948 135.619 22.117 73.731
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15 0 -15 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
133.418 177.878 48.387 102.262
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-15.901 -19.177 -7.240 -13.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.517 158.701 41.147 88.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.580 -16.948 -7.014 -7.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -9.872 -12.600 -4.888 -4.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.708 -4.348 -2.126 -3.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.937 141.753 34.133 81.153
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.937 141.753 34.133 81.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 25 269 -58 694
Ana Ortaklık Payları
19 100.912 141.484 34.191 80.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,28000000 0,39300000 0,09500000 0,22300000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,28000000 0,39300000 0,09500000 0,22300000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.782 249.497
Finansal Yatırımlar
5 800.847 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
800.847 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
800.847 721.845
Ticari Alacaklar
7 12.560 6.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.560 6.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 468.091 315.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
468.091 315.655
Diğer Alacaklar
17 4.076 12.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.076 12.807
Stoklar
9 3.485 3.764
Peşin Ödenmiş Giderler
3.316 1.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.316 1.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.532 2.990
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.035 1.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.035 1.778
ARA TOPLAM
1.408.724 1.316.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.408.800 1.316.790
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 6.272 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6.272 241
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 632.860 586.324
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
49 52
Taşıtlar
629.955 583.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.374 996
Özel Maliyetler
803 832
Diğer Maddi Duran Varlıklar
677 609
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 10.563 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 491 407
Markalar
3 3
Lisanslar
272 239
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
216 165
Peşin Ödenmiş Giderler
3 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.732 2.318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
652.302 589.674
TOPLAM VARLIKLAR
2.061.102 1.906.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 785 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
633 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
633 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
152 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 156.193 159.211
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.192 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.192 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.001 159.211
Banka Kredileri
152.682 159.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.319 0
Ticari Borçlar
7 2.517 241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.517 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 168.335 127.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
1 4
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
168.334 127.002
Diğer Borçlar
17 7.220 14.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.220 14.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.207 3.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.207 3.088
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.268 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.814 4.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.623 2.445
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.191 1.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 21 20
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 20
ARA TOPLAM
347.360 312.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.360 312.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 223.079 241.506
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.357 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.357 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.722 241.506
Banka Kredileri
216.312 241.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.410 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.778 3.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.778 3.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 28.129 22.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.986 266.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
602.346 579.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.430.017 1.300.171
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107 -60
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107 -60
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107 -60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.219 167.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
196.219 167.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
125.171 112.521
Yasal Yedekler
34.153 21.503
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
557.909 277.813
Net Dönem Karı veya Zararı
100.912 293.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 28.739 26.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.458.756 1.327.153
TOPLAM KAYNAKLAR
2.061.102 1.906.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
48.031 3.047 51.078
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 85.986 -91.018 4.945 0 -34 -34 -34 117.533 0 0 117.533 112.521 300.174 141.484 441.658 1.121.591 23.782 1.145.373
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107 -107 -107 29.041 29.041 100.912 100.912 129.846 1.757 131.603
Dönem Karı (Zararı)
100.912 100.912 100.912 25 100.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107 -107 -107 29.041 29.041 28.934 1.732 30.666
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -107 -107 -107 196.219 196.219 125.171 557.909 100.912 658.821 1.430.017 28.739 1.458.756


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.273 47.960
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
126.286 108.993
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
54.709 38.548
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
71.577 57.667
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 12.778
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-66.198 -68.970
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-33.923 -26.915
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-17.391 -22.915
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.953
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.797 -12.740
Kira Ödemeleri
-87 -2.447
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
60.088 40.023
Alınan Faiz
9.602 3.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -6.194 -9.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -226.769 13.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.359 18.871
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-19.728 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.806 -71.880
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.649 -71.821
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -157 -59
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 79.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
20 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.175 11.513
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.760 27.135
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
292.325 271.750
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 292.325 271.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.686 -236.531
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -247.686 -236.531
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.931 0
Ödenen Temettüler
0 -300
Ödenen Faiz
-12.838 -7.699
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-110 -85
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-149.872 93.966
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.485 -39.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.387 54.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.223 115.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 108.836 169.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
100.937 141.753 34.133 81.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-115 -35 -92 -38
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115 -35 -92 -38
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.781 51.113 7.612 48.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.781 51.113 7.612 40.613
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.781 51.113 7.612 40.613
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 7.960
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 -2.626
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 10.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.666 51.078 7.520 48.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.603 192.831 41.653 129.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.757 3.316 349 2.516
Ana Ortaklık Payları
129.846 189.515 41.304 127.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782678


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.