KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:27
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.123 17.295
Satışların Maliyeti
-22.168 -14.245
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.955 3.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
39.849 37.398
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
6.208 3.567
Kambiyo Gelirleri
2.791 4.064
Faiz Gelirleri
30.516 25.900
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 3.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
334 451
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-11.374 -18.775
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-302 -365
Kambiyo Giderleri
-2.826 -4.971
Faiz Giderleri
-7.794 -11.215
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-452 -302
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.475 18.623
BRÜT KAR (ZARAR)
32.430 21.673
Genel Yönetim Giderleri
-9.946 -12.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.881 4.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-165 -24
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.200 13.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
52.831 61.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.031 75.616
Finansman Giderleri
-8.661 -5.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.370 69.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.566 -9.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.984 -8.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.582 -1.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.804 60.600
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.804 60.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 83 -425
Ana Ortaklık Payları
19 66.721 61.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,18500000 0,17000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,18500000 0,17000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.370 249.497
Finansal Yatırımlar
5 777.688 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
777.688 721.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
777.688 721.845
Ticari Alacaklar
7 8.679 6.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.679 6.310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 460.963 315.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
5 242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
460.958 315.655
Diğer Alacaklar
17 1.798 12.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.798 12.807
Stoklar
9 3.219 3.764
Peşin Ödenmiş Giderler
3.557 1.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.557 1.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.252 2.990
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.850 1.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.850 1.778
ARA TOPLAM
1.434.376 1.316.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.434.452 1.316.790
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 248 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
248 241
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 619.681 586.324
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
53 52
Taşıtlar
617.271 583.833
Mobilya ve Demirbaşlar
915 996
Özel Maliyetler
763 832
Diğer Maddi Duran Varlıklar
677 609
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 10.459 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 472 407
Markalar
3 3
Lisanslar
281 239
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188 165
Peşin Ödenmiş Giderler
2 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.659 2.318
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
632.902 589.674
TOPLAM VARLIKLAR
2.067.354 1.906.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.106 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
923 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
923 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
183 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 128.640 159.211
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.073 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.073 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.567 159.211
Banka Kredileri
125.654 159.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
913 0
Ticari Borçlar
7 1.359 241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.359 241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 217.318 127.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
2 4
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
217.316 127.002
Diğer Borçlar
17 3.966 14.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 5
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.966 14.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.729 3.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.729 3.088
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.664 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.755 4.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.064 2.445
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.691 1.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 17 20
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 20
ARA TOPLAM
364.554 312.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.554 312.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 256.510 241.506
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.951 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.951 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
251.559 241.506
Banka Kredileri
249.913 241.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.646 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.234 3.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.234 3.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 25.953 22.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.697 266.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
650.251 579.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.388.713 1.300.171
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21 -60
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21 -60
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21 -60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.020 167.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
189.020 167.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.521 112.521
Yasal Yedekler
21.503 21.503
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
570.559 277.813
Net Dönem Karı veya Zararı
66.721 293.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 28.390 26.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.417.103 1.327.153
TOPLAM KAYNAKLAR
2.067.354 1.906.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.683 1.683 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.683 1.683 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 223.970 56.776 280.746 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 55.622 -56.776 -1.154 -323 -323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 9.276 -7.960 -7.960 1.316 61.025 61.025 62.343 800 63.143
Dönem Karı (Zararı)
61.025 61.025 61.025 -425 60.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 9.276 -7.960 -7.960 1.316 1.318 1.225 2.543
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 2 2 2 78.744 14.401 14.401 93.145 110.742 279.592 61.025 340.617 994.419 21.266 1.015.685
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 292.746 -293.188 -442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21 -21 -21 21.842 21.842 66.721 66.721 88.542 1.408 89.950
Dönem Karı (Zararı)
66.721 66.721 66.721 83 66.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21 -21 -21 21.842 21.842 21.821 1.325 23.146
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -21 -21 -21 189.020 189.020 112.521 570.559 66.721 637.280 1.388.713 28.390 1.417.103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.973 -56.627
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
58.254 47.502
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
26.123 17.295
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
32.131 27.394
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 2.813
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-29.775 -33.713
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-16.802 -14.063
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-6.331 -9.689
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.971
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.523 -5.799
Kira Ödemeleri
-119 -1.191
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
28.479 13.789
Alınan Faiz
14.489 480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -410 -200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -227.531 -70.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.473 83.545
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-19.728 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638 -9.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -541 -9.876
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -97 -52
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 79.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
20 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.893 14.257
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.969 -1.566
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,27,28 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
318.599 233.888
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 318.599 233.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-197.863 -232.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -197.863 -232.258
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-663 0
Ödenen Temettüler
0 -300
Ödenen Faiz
-5.625 -2.871
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-479 -25
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.477 25.352
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.753 -6.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.724 18.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.223 115.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 170.499 134.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.804 60.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23 3
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23 3
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.169 2.540
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.169 10.500
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.169 10.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -7.960
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 2.626
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 -10.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.146 2.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.950 63.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.408 800
Ana Ortaklık Payları
88.542 62.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763181


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,00% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8578 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8541 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3060 Değişim: 0,07%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3147
Açılış: 9,2998
484,79 Değişim: 0,53%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,47
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.