KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:20

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 104.258 59.424
Satışların Maliyeti
31 -74.995 -51.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.263 7.451
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
206.749 139.620
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
31 18.215 9.580
Kambiyo Gelirleri
36.826 14.590
Faiz Gelirleri
31 117.687 96.054
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
31.571 16.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
2.450 3.333
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-100.501 -69.497
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
31 -1.421 -934
Kambiyo Giderleri
-47.684 -13.950
Faiz Giderleri
31 -37.247 -35.427
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-10.302 -17.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-3.847 -1.703
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.248 70.123
BRÜT KAR (ZARAR)
135.511 77.574
Genel Yönetim Giderleri
33 -42.203 -31.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 55.362 17.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -26.323 -10.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.347 53.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 268.656 33.159
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2 -386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
391.001 86.056
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
37 -40.609 -19.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
350.392 66.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.217 -11.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -32.867 -9.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -17.350 -1.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.175 55.040
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.175 55.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 6.987 -1.736
Ana Ortaklık Payları
293.188 56.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,81400000 0,15600000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,81400000 0,15600000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Transferler
375 375 375 -7.731 98.407 -91.051 7.356 2.601 2.601
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66 -66 -66 11.459 12.592 12.592 24.051 56.776 56.776 80.761 265 81.026
Dönem Karı (Zararı)
56.776 56.776 56.776 -1.736 55.040
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66 -66 -66 11.459 12.592 12.592 24.051 23.985 2.001 25.986
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.199 3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-765 3.021 3.021 2.256 -4.856 -2.600
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 69.468 110.742 246.331 56.776 303.107 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 1.779 31.482 -56.776 -25.294 -22.684 -22.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60 -60 -60 96.911 96.911 293.188 293.188 390.039 7.555 397.594
Dönem Karı (Zararı)
293.188 293.188 293.188 6.987 300.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60 -60 -60 96.911 96.911 96.851 568 97.419
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-382 799 799 417 -1.039 -622
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.919 10.294
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
274.996 179.272
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
104.258 59.424
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
139.167 103.282
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
31.571 16.566
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-139.698 -116.779
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-58.898 -39.488
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-40.161 -36.560
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-11.871 -16.046
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.575 -20.664
Kira Ödemeleri
-5.193 -4.021
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
135.298 62.493
Alınan Faiz
-15.788 2.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -32.437 -9.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
71.846 -45.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.625 21.094
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 86.592 26.522
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -133.291 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 11
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 22 11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.779 -12.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -37.538 -12.180
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -241 -70
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 79.216 5.685
Alınan Faiz
35 0 802
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 56.863 324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.283 7.917
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-622 -2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -598
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30,51 0 -598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.351 317.438
Kredilerden Nakit Girişleri
124.351 317.438
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.597 -288.315
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.597 -288.315
Ödenen Temettüler
-300 0
Ödenen Faiz
-19.939 -17.898
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-176 -109
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.261 39.305
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.580 -11.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.841 28.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 115.382 87.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 245.223 115.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
300.175 55.040
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -62 -77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62 -77
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 97.481 26.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
97.481 13.471
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
97.481 13.471
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 12.592
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 12.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.419 25.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
397.594 81.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.555 265
Ana Ortaklık Payları
390.039 80.761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 249.497 127.191
Finansal Yatırımlar
47 721.845 499.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 499.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
721.845 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
721.845 0
Ticari Alacaklar
7 6.310 3.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.310 3.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 315.897 536.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
242 1.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
315.655 534.788
Diğer Alacaklar
9 12.807 2.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.807 2.686
Türev Araçlar
47 0 0
Stoklar
10 3.764 970
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.826 1.238
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.826 1.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.990 20
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.778 1.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.778 1.393
ARA TOPLAM
1.316.714 1.172.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 76 53.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.316.790 1.226.324
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1, 47 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 241 3.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
241 3.183
Diğer Alacaklar
9 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
14 586.324 370.206
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
52 24
Taşıtlar
583.833 346.386
Mobilya ve Demirbaşlar
996 1.221
Özel Maliyetler
832 994
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 20.983
Diğer Maddi Duran Varlıklar
609 596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17, 18 407 261
Markalar
3 3
Lisanslar
239 258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3 2
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.318 2.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
589.674 376.273
TOPLAM VARLIKLAR
1.906.464 1.602.597
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 8.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.146
Banka Kredileri
0 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 159.211 23.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.211 23.080
Banka Kredileri
159.211 23.080
Ticari Borçlar
7 241 795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
241 795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 127.006 365.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
4 7.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
127.002 357.882
Diğer Borçlar
9 14.832 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.827 3.784
Türev Araçlar
47 0 1.569
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 1.569
Ertelenmiş Gelirler
12 3.088 892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.088 892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 4.342 1.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.002 2.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.445 2.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.557 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 20 10
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 10
ARA TOPLAM
312.742 407.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.742 407.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 241.506 227.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
241.506 227.305
Banka Kredileri
241.506 227.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.028 2.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.028 2.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 22.035 13.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.569 243.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
579.311 651.115
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 1.300.171 930.716
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-382 -765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60 -66
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60 -66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
167.178 91.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
167.178 69.468
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.521 110.742
Yasal Yedekler
21.503 19.724
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
277.813 222.287
Net Dönem Karı veya Zararı
293.188 56.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.982 20.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.327.153 951.482
TOPLAM KAYNAKLAR
1.906.464 1.602.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747299


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7729 Değişim: 0,05%
Düşük 5,7606 23.08.2019 Yüksek 5,7749
Açılış: 5,7701
6,3918 Değişim: -0,12%
Düşük 6,3790 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,54 Değişim: -0,15%
Düşük 276,91 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.