KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:13

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 8.173 17.295
Satışların Maliyeti
24 -7.936 -14.245
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237 3.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1 12
Kambiyo Gelirleri
25 1 1
Faiz Gelirleri
25 0 10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 1
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-145 -131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -145 -131
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-144 -119
BRÜT KAR (ZARAR)
93 2.931
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.064 -1.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.628 362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -148 -24
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.509 2.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 60
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.509 2.170
Finansman Giderleri
30 -4.752 -7.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.243 -4.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
83 816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 828 623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -745 193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.160 -4.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.160 -4.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.160 -4.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,04400000 -0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.638 19.424
Dönem Karı (Zararı)
-2.160 -4.102
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.160 -4.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.429 11.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 16 3.247 4.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
334 44
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
334 45
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.535 14.885
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-407 -38
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.942 14.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
396 -6.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-83 -816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.528 11.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.634 -2.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.634 -2.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
15 -1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14 -83
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14 -83
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 125 -875
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -307 -23
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330 -86
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330 -86
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-11 -52
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15 100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15 100
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-139 -2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.178 15.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.152 -2.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.330 17.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.797 19.750
Alınan Faiz
367 38
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-244 -71
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-282 -293
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-477 15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-477 -45
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -437 -45
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -40 0
Alınan Temettüler
29 0 60
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.463 -33.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.745
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.135 -20.661
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.135 -20.661
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102 0
Ödenen Faiz
-2.226 -16.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.302 -13.566
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.905 663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.397 -12.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.232 25.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 38.835 12.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.359 77.624
Ticari Alacaklar
7 5.054 2.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 5.054 2.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 11 26
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 11 26
Diğer Alacaklar
9 195 181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 193 179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 388 513
Peşin Ödenmiş Giderler
11 712 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
712 405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 155 96
Diğer Dönen Varlıklar
22 779 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 779 761
ARA TOPLAM
47.653 82.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.729 82.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 224.217 212.216
Taşıtlar
224.176 212.172
Mobilya ve Demirbaşlar
41 44
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 806 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 188 165
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188 165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 811 1.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.984 214.897
TOPLAM VARLIKLAR
274.713 296.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 52.501 84.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 225 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 225 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.2 52.276 84.964
Banka Kredileri
17.2 52.243 84.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 33 0
Ticari Borçlar
7 471 141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14 14
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 457 127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 46 57
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 46 57
Diğer Borçlar
9 99 114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 99 114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 954 1.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
954 1.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 224 179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 224 179
ARA TOPLAM
54.295 86.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.295 86.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 83.320 79.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 538 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 538 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.2 82.782 79.228
Banka Kredileri
17.2 82.750 79.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 32 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 717 672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 717 672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.037 79.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.332 166.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.381 130.551
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -3.223 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 -140 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -9 -7
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9 -7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 90.809 82.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.809 82.810
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Yasal Yedekler
15.935 15.935
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
3.223 3.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -32.139 -67.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.160 35.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.381 130.551
TOPLAM KAYNAKLAR
274.713 296.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 6.958 -25 -4.102 2.854 2.854
Dönem Karı (Zararı)
-4.102 -4.102 -4.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 6.958 -25 6.956 6.956
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -2 86.340 18.536 -67.053 -4.102 95.063 95.063
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 7.999 -7 -2.160 5.830 5.830
Dönem Karı (Zararı)
-2.160 -2.160 -2.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 7.999
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8842 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8802 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5230 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5293
Açılış: 6,5191
281,88 Değişim: -0,02%
Düşük 281,75 17.10.2019 Yüksek 282,21
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.