KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 23:47
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
-684 -274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -684 -274
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-626 -262
BRÜT KAR (ZARAR)
17.137 7.204
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.926 -4.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 11.062 1.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -4.742 -837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.531 3.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 64.842 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.373 3.939
Finansman Giderleri
30 -46.074 -21.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.299 -17.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.756 1.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 1.111 1.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.867 647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.543 -15.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.543 -15.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.543 -15.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,72100000 -0,31600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Transferler
3.857 -32.202 28.345 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6 11.433 -31 -15.539 -4.131 -4.131
Dönem Karı (Zararı)
-15.539 -15.539 -15.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6 11.433 -31 11.408 11.408
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 3.428 -25 35.543 38.964 38.964
Dönem Karı (Zararı)
35.543 35.543 35.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 3.428 -25 3.421 3.421
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-622 622 -622 -622 -622
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.066 36.615
Dönem Karı (Zararı)
35.543 -15.539
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.543 -15.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.143 19.710
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 21.270 18.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
322 302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326 304
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.535 14.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-596 -195
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.131 14.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.740 -11.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.756 -1.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.395 34.326
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
703 -106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
703 -106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-5 147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179 171
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 457 -44
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 495 -250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-545 271
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2 1
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-547 270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-37 -185
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26 28
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26 28
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
259 -127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.273 34.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
71.059 -2.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-43.786 36.663
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.081 38.497
Alınan Faiz
527 195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-244 -195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.298 -1.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.363 -2.361
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
65.305 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.002 -2.361
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.832 -2.361
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -170 0
Alınan Temettüler
29 60 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.374 -25.916
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-622 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-622 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.741 218.136
Kredilerden Nakit Girişleri
19.741 218.136
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.142 -225.184
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.142 -225.184
Ödenen Faiz
-16.351 -18.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.055 8.338
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.437 1.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.492 10.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.740 15.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5 (o) 76.232 25.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.543 -15.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7 -25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7 -25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.428 11.433
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 3.428 11.433
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.428 11.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.421 11.408
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.964 -4.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.964 -4.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77.624 27.634
Ticari Alacaklar
7 2.420 3.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 2.420 3.123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 26 21
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 26 21
Diğer Alacaklar
9 181 2
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 179 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 513 970
Peşin Ödenmiş Giderler
11 405 900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
405 900
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 96 5
Diğer Dönen Varlıklar
22 761 598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 761 598
ARA TOPLAM
82.026 33.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.102 33.329
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 212.216 346.102
Taşıtlar
212.172 346.072
Mobilya ve Demirbaşlar
44 30
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 165 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.554 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.897 348.244
TOPLAM VARLIKLAR
296.999 381.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 0 8.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.2 0 8.146
Banka Kredileri
16.2 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9251 Değişim: -1,00%
Düşük 7,9040 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4512 Değişim: -0,77%
Düşük 9,4173 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
460,93 Değişim: -0,92%
Düşük 458,85 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.