KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:32
KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 0 903.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.018 0 0 0 0 -10.018
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.767 0 69.767
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 9.666 -90.282 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 -80.616 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.282 -90.282 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -141.519 639.516 8.442 69.767 0 963.210
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.611 0 0 0 0 -21.611
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.396 0 218.396
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.436 32.203 -132.639 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.436 -100.436 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.639 -132.639 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -111.310 739.952 40.645 218.396 0 1.274.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
490.177 463.783 236.468 233.319
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
490.177 463.783 236.468 233.319
Finansal Kiralama Gelirleri
208.070 233.090 96.364 115.326
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
265.506 216.879 132.434 111.092
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.601 13.814 7.670 6.901
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-184.422 -261.130 -94.686 -131.253
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-160.082 -189.116 -78.015 -96.535
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-595 -567 -332 -297
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.151 -59.344 -1.144 -27.685
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-22.594 -12.103 -15.195 -6.736
BRÜT KAR (ZARAR)
305.755 202.653 141.782 102.066
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-144.228 -173.521 -69.037 -84.764
Personel Giderleri
17,1 -21.226 -24.980 -10.062 -12.619
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-582 -722 -291 -398
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
17,2 -122.420 -147.819 -58.684 -71.747
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
161.527 29.132 72.745 17.302
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
534.669 733.672 208.265 375.577
Bankalardan Alınan Faizler
2.717 7.275 2.023 5.229
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
44.660 113.667 -2.845 90.495
Kambiyo İşlemleri Karı
311.362 503.212 150.643 225.986
Diğer
18 175.930 109.518 58.444 53.867
KARŞILIK GİDERLERİ
5,6 -89.695 -78.410 -15.329 -33.793
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-88.602 -76.994 -15.609 -33.768
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-1.093 -1.416 280 -25
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-330.544 -593.212 -137.053 -308.107
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-78.632 -48.104 -9.764 -7.016
Kambiyo İşlemleri Zararı
-246.797 -539.955 -128.050 -298.628
Diğer
-5.115 -5.153 761 -2.463
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
275.957 91.182 128.628 50.979
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.957 91.182 128.628 50.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-57.561 -21.415 -40.992 -12.907
Cari Vergi Karşılığı
-1.279 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-56.282 -21.415 -36.405 -12.907
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 -4.587 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
218.396 69.767 87.636 38.072
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
218.396 69.767 87.636 38.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
218.396 69.767 87.636 38.072
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
425.150 127.479
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
482.396 462.568
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-195.512 -281.141
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.787 13.515
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,6 27.082 40.631
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.177 -20.561
Ödenen Vergiler
0 -42
Diğer
113.574 -87.491
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-420.427 -140.313
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-244.459 456.313
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-225.539 -76.068
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.322 6.822
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
56.406 -569.351
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.513 41.971
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.723 -12.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -129.988 -181.021
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 120.910 214.135
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -7.677 -6.675
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.755 26.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
48.977 7.006
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -510
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
48.977 6.496
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17.104 18.364
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
54.049 38.465
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
95.480 185.657
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 149.529 224.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
218.396 69.767
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.611 -10.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.611 -10.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-27.075 -12.673
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.464 2.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.785 59.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4,1 123.160 26.348 149.508 7.238 88.245 95.483
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,2 46.489 1 46.490 81.456 310 81.766
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.072.900 3.492.955 4.565.855 1.071.253 3.292.671 4.363.924
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
964.411 3.354.613 4.319.024 911.406 3.144.602 4.056.008
Finansal Kiralama Alacakları
5 1.143.067 3.693.263 4.836.330 1.076.455 3.459.526 4.535.981
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6 39.432 0 39.432 39.922 0 39.922
Kazanılmamış Gelirler (-)
-218.088 -338.650 -556.738 -204.971 -314.924 -519.895
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 347.745 434.221 781.966 418.331 404.856 823.187
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-239.256 -295.879 -535.135 -258.484 -256.787 -515.271
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.400.329 0 1.400.329 1.437.473 0 1.437.473
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 25.204 0 25.204 22.669 0 22.669
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0 0 353 0 353
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 71.483 0 71.483 90.380 0 90.380
DİĞER AKTİFLER
10,5 128.504 365.831 494.335 89.982 205.577 295.559
ARA TOPLAM
2.868.069 3.885.135 6.753.204 2.800.804 3.586.803 6.387.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
123.278 0 123.278 133.547 0 133.547
Satış Amaçlı
123.278 0 123.278 133.547 0 133.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.991.347 3.885.135 6.876.482 2.934.351 3.586.803 6.521.154
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.572.063 3.496.885 5.068.948 1.419.771 3.605.004 5.024.775
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 8.649 0 8.649 6.662 0 6.662
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 50.120 0 50.120 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,3 45.142 13.530 58.672 10.551 8.673 19.224
KARŞILIKLAR
15 15.065 0 15.065 17.620 0 17.620
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.279 0 14.279 16.610 0 16.610
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
786 0 786 1.010 0 1.010
CARİ VERGİ BORCU
9 925 0 925 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 82.603 0 82.603 50.682 0 50.682
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 191.970 124.753 316.723 221.259 102.940 324.199
ARA TOPLAM
1.966.537 3.635.168 5.601.705 1.726.545 3.716.617 5.443.162
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 1.279.521 -4.744 1.274.777 1.081.390 -3.398 1.077.992
Ödenmiş Sermaye
350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.412 0 -1.412 -1.412 0 -1.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-106.566 -4.744 -111.310 -86.301 -3.398 -89.699
Kar Yedekleri
739.952 0 739.952 639.516 0 639.516
Yasal Yedekler
45.810 0 45.810 40.788 0 40.788
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
694.142 0 694.142 598.728 0 598.728
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
259.041 0 259.041 141.081 0 141.081
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
40.645 0 40.645 8.442 0 8.442
Dönem Net Kâr veya Zararı
218.396 0 218.396 132.639 0 132.639
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.246.058 3.630.424 6.876.482 2.807.935 3.713.219 6.521.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
20,1 12.027.282 95.524.412 107.551.694 13.906.789 76.962.974 90.869.763
VERİLEN TEMİNATLAR
20,2 294.496 1.153 295.649 329.665 1.189 330.854
TAAHHÜTLER
20,3 384.490 568.663 953.153 195.125 405.241 600.366
Cayılamaz Taahhütler
0 156.837 156.837 0 77.876 77.876
Cayılabilir Taahhütler
384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490
Kiralama Taahhütleri
384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490
Finansal Kiralama Taahhütleri
384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20,4 452.785 2.880.075 3.332.860 410.435 2.502.569 2.913.004
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
348.185 2.017.697 2.365.882 348.185 1.764.761 2.112.946
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
348.185 2.017.697 2.365.882 348.185 1.764.761 2.112.946
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
104.600 862.378 966.978 62.250 737.808 800.058
Vadeli Alım Satım İşlemleri
7.693 7.708 15.401 15.666 15.630 31.296
Swap Alım Satım İşlemleri
96.907 116.870 213.777 46.584 76.904 123.488
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 737.800 737.800 0 645.274 645.274
EMANET KIYMETLER
9.540 10.681 20.221 9.540 9.258 18.798
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.168.593 98.984.984 112.153.577 14.851.554 79.881.231 94.732.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863889


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.145 Değişim: 0,07% Hacim : 20.311 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1925 Değişim: 1,35%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6913 Değişim: 1,46%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
502,06 Değişim: 1,54%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,73
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.