KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 17:41

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 39.686 39.686 39.686 4.410.683 -5.957.506 -778.492 21.501.042 21.501.042
Transferler
-778.492 778.492 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.701 -17.701 -17.701 -1.405.559 -1.423.260 -1.423.260
Dönem Karı (Zararı)
-1.405.559 -1.405.559 -1.405.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.701 -17.701 -17.701 -17.701 -17.701
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 21.985 21.985 21.985 4.410.683 -6.735.998 -1.405.559 20.077.782 20.077.782
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 7.008 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.653 -53.653 -53.653 -372.125 -425.778 -425.778
Dönem Karı (Zararı)
-372.125 -372.125 -372.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.653 -53.653 -53.653 -53.653 -53.653
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -46.645 -46.645 -46.645 4.410.683 -12.966.750 -372.125 14.811.834 14.811.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.177 -1.253.685
Dönem Karı (Zararı)
-372.125 -1.405.559
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-372.125 -1.405.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.631 347.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
347.763 363.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
451.127 158.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 93.671 54.200
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 279.738
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
77.718 104.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-598.257 -319.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-598.257 -319.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.194 36.629
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.194 36.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.808 108.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.326 -88.542
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 2.204.785 -633.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.345.314 139.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -73.501 -396.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.271.813 535.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
364.605 590.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
364.605 590.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.461 -135.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.461 -135.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.851 -5.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.851 -5.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.640 -43.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.640 -43.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.168 -1.146.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 0 -83.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -47.009 -24.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
592.930 215.967
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.326 -103.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.326 -39.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -64.222
Alınan Faiz
598.256 319.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
478.753 -1.037.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
478.753 -1.037.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.668.110 2.602.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.146.863 1.565.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.146.863 3.668.110
Finansal Yatırımlar
1.555.735 1.728.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.555.735 1.728.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.555.735 1.728.011
Ticari Alacaklar
5 5.599.392 5.286.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.359.359 1.285.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.240.033 4.000.729
Peşin Ödenmiş Giderler
313.259 697.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
313.259 697.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 47.009 48.891
Diğer Dönen Varlıklar
3.384 46.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.384 46.024
ARA TOPLAM
11.665.642 11.475.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.665.642 11.475.376
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
129.097 108.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
129.097 108.367
Maddi Duran Varlıklar
427.953 511.474
Mobilya ve Demirbaşlar
427.953 511.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.030.882 1.295.664
Diğer Haklar
702.965 901.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
327.917 394.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.550.844 3.523.623
Diğer Duran Varlıklar
198.663 199.504
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
198.663 199.504
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.337.439 5.638.632
TOPLAM VARLIKLAR
17.003.081 17.114.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
5 15.981 112.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.981 112.396
Diğer Borçlar
392.875 499.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.875 499.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 1.206.569 833.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.195.930 833.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.639 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.615.425 1.445.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.615.425 1.445.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
575.822 431.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 575.822 431.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
575.822 431.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.191.247 1.876.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.811.834 15.237.612
Ödenmiş Sermaye
8 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.645 7.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.645 7.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.645 7.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.410.683 4.410.683
Yasal Yedekler
200.000 200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 -12.966.750 -6.735.998
Net Dönem Karı veya Zararı
-372.125 -6.230.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.811.834 15.237.612
TOPLAM KAYNAKLAR
17.003.081 17.114.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.906.015 7.853.492 4.423.473 4.112.156
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
7.906.015 7.853.492 4.423.473 4.112.156
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.906.015 7.853.492 4.423.473 4.112.156
BRÜT KAR (ZARAR)
7.906.015 7.853.492 4.423.473 4.112.156
Genel Yönetim Giderleri
-8.318.117 -9.499.667 -4.865.441 -4.969.501
Pazarlama Giderleri
-513.850 -640.409 -204.597 -331.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
181.446 158.513 89.702 65.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-744.506 -2.128.071 -556.863 -1.123.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
643.284 908.625 310.937 458.047
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-284.711 -77.457 -122.434 -14.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-385.933 -1.296.903 -368.360 -679.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-385.933 -1.296.903 -368.360 -679.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.808 -108.656 29.097 -105.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 13.808 -108.656 29.097 -105.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-372.125 -1.405.559 -339.263 -785.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
-372.125 -1.405.559 -339.263 -785.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-372.125 -1.405.559 -339.263 -785.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.653 -17.701 -48.868 -6.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -67.066 -22.126 -61.085 -7.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.413 4.425 12.217 1.544
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13.413 4.425 12.217 1.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.653 -17.701 -48.868 -6.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-425.778 -1.423.260 -388.131 -791.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-425.778 -1.423.260 -388.131 -791.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703543


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 0,00% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 15.10.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,9187 Değişim: 0,03%
Düşük 5,9105 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5407 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
281,82 Değişim: 0,07%
Düşük 281,24 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.