KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:21
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
97.652.084 97.652.084 0 97.652.084
Kar Payları
19 4.212.764 -23.825.399 -19.612.635 0 -19.612.635
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 249.550.088 97.652.084 626.602.070 0 626.602.070
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.991.750 28.991.750 0 28.991.750
Kar Payları
19 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.767.252 28.991.750 660.524.315 0 660.524.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.163.640 83.061.199
Dönem Karı (Zararı)
28.991.750 97.652.084
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.991.750 97.652.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.345.628 72.389.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 20.521.727 18.567.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.641.790 -583.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.967 -355.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.125.977 -589.435
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
519.780 361.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.474.562 6.139.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.772.189 5.562.439
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.297.627 576.711
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.648.338 19.790.527
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-50.701 -4.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.699.039 19.794.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.339.651 28.468.677
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.280.440 7.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.068.535 -55.050.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.043.105 -90.773.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.447.576 -37.767.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.490.681 -53.005.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.732.809 27.646.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.732.809 27.646.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.627.357 -21.389.648
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.951.453 -30.542.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.824.562 54.188.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.141.700 24.926.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.317.138 29.262.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.231.452 1.596.624
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.231.452 1.596.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.693.079 4.223.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.693.079 4.223.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.268.843 114.990.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.951.782 -2.046.461
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.153.421 -29.882.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.511.407 -22.879.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.375.922 1.743.700
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.375.922 1.743.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.943.036 -19.900.244
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -83.943.036 -19.900.244
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11.055.707 -4.722.857
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11.055.707 -4.722.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.517.628 -64.777.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.516.373 -25.374.836
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
185.516.373 -25.374.836
Ödenen Temettüler
19 -24.350.409 -19.612.635
Ödenen Faiz
-83.699.040 -19.794.844
Alınan Faiz
50.704 4.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.169.861 -4.596.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.169.861 -4.596.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.452.754 43.038.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.622.615 38.442.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.622.615 27.452.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
761.542.107 685.495.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 345.236.440 354.684.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 416.305.667 330.811.019
Stoklar
9 407.584.409 349.083.029
Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.031.534 35.080.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 12.036.828
Diğer Dönen Varlıklar
18 99.426.063 95.869.397
ARA TOPLAM
1.367.206.728 1.205.017.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.367.206.728 1.205.017.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.101.493 2.504.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.101.493 2.504.543
Maddi Duran Varlıklar
380.166.293 319.840.466
Arazi ve Arsalar
2.6, 11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.6, 11 5.784.811 5.902.964
Binalar
2.6, 11 89.345.415 59.753.205
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.6, 11 241.111.629 226.124.455
Taşıtlar
2.6, 11 3.340.865 1.036
Mobilya ve Demirbaşlar
2.6, 11 16.593.764 5.258.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.6, 11 22.116.524 20.927.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0 11.055.707
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 0 11.055.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
18 29.353.674 27.294.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
411.626.460 360.699.976
TOPLAM VARLIKLAR
1.778.833.188 1.565.717.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
446.277.094 301.810.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
446.277.094 301.810.047
Banka Kredileri
2.6, 7 424.577.164 294.950.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.6, 7 21.699.930 6.860.047
Ticari Borçlar
533.212.367 524.387.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 161.444.944 151.303.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 371.767.423 373.084.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 16.076.212 13.875.595
Diğer Borçlar
9.435.360 17.666.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.435.360 17.666.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.210.225 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.286.523 6.716.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.607.563 4.415.888
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.678.960 2.300.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.121.604 496.734
ARA TOPLAM
1.033.619.385 864.953.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.033.619.385 864.953.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.827.750 9.778.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.827.750 9.778.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.6, 7 50.827.750 9.778.422
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.706.428 23.886.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 31.706.428 23.886.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.155.310 11.216.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.689.488 44.880.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.118.308.873 909.834.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 660.524.315 655.882.974
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.765.313 9.399.898
Yasal Yedekler
14.765.313 9.399.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
346.767.252 250.453.687
Net Dönem Karı veya Zararı
28.991.750 126.029.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 660.524.315 655.882.974
TOPLAM KAYNAKLAR
1.778.833.188 1.565.717.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.436.637.120 1.111.762.946 706.291.091 554.352.373
Satışların Maliyeti
-1.248.956.329 -911.652.908 -589.073.900 -453.732.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.680.791 200.110.038 117.217.191 100.619.613
BRÜT KAR (ZARAR)
187.680.791 200.110.038 117.217.191 100.619.613
Genel Yönetim Giderleri
-38.888.396 -28.837.353 -19.796.133 -14.442.576
Pazarlama Giderleri
-55.742.934 -50.421.349 -28.176.642 -26.181.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
63.001.752 51.819.796 -9.067.389 27.660.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.210.503 -19.141.540 25.260.394 -8.652.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.840.710 153.529.592 85.437.421 79.002.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.840.710 153.529.592 85.437.421 79.002.444
Finansman Gelirleri
15.171.936 21.798.127 15.455.190 18.476.345
Finansman Giderleri
-111.681.245 -49.206.958 -68.531.422 -29.947.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.331.401 126.120.761 32.361.189 67.531.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.339.651 -28.468.677 2.600.370 -11.873.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.400.472 -34.187.568 -3.587.217 -14.135.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.060.821 5.718.891 6.187.587 2.261.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.991.750 97.652.084 34.961.559 55.657.305
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.991.750 97.652.084 34.961.559 55.657.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.991.750 97.652.084 34.961.559 55.657.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2728 Değişim: 1,08%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7282 Değişim: 0,72%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
499,07 Değişim: -0,52%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.