KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:46

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.383.533 137.187.554 45.964.989 455.536.076 0 455.536.076
Transferler
45.964.989 -45.964.989 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
62.425.840 62.425.840 62.425.840
Kar Payları
19 2.803.601 -11.437.082 -8.633.481 0 -8.633.481
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.715.461 62.425.840 509.328.435 0 509.328.435
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
136.602.879 136.602.879 0 136.602.879
Kar Payları
4.212.764 -23.825.399 -19.612.635 0 -19.612.635
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 249.550.088 136.602.879 665.552.865 0 665.552.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.741.125 -98.495.956
Dönem Karı (Zararı)
136.602.879 62.425.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
136.602.879 62.425.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.071.888 60.526.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 28.350.030 25.047.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.985.995 528.377
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-335.008 -53.293
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.650.987 581.670
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.910.621 4.462.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.562.439 4.462.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-651.818 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.369.623 14.202.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.554 -90.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.376.177 14.292.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.565.226 16.270.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.617 15.974
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-137.617 15.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-192.093.542 -197.865.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-326.190.387 -150.684.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.771.678 -74.474.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-252.418.709 -76.209.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.951.531 -39.598.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.951.531 -39.598.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.492.819 -40.577.757
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.540.099 -7.226.646
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.350.201 45.975.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
138.228.612 13.924.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
88.121.589 32.051.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.870.604 780.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.870.604 780.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.957.427 -6.533.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.957.427 -6.533.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.581.225 -74.913.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.850.010 -3.963.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.990.090 -19.619.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.705.758 -43.878.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.888.400 205.701
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.888.400 205.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.381.530 -42.704.659
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -46.381.530 -42.704.659
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-6.212.628 -1.379.752
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-6.212.628 -1.379.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.367.050 120.321.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.349.307 139.800.001
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
106.349.307 139.800.001
Ödenen Temettüler
19 -19.612.635 -8.633.481
Ödenen Faiz
-33.376.177 -14.292.886
Alınan Faiz
6.555 3.448.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.402.417 -22.052.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.402.417 -22.052.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.038.248 40.648.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.440.665 18.595.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.440.665 43.038.248
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
759.937.488 433.412.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 308.081.087 234.309.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 451.856.401 199.102.684
Stoklar
9 331.553.248 233.409.442
Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.817.048 4.276.949
Diğer Dönen Varlıklar
18 50.612.635 90.090.183
ARA TOPLAM
1.235.361.084 804.226.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.235.361.084 804.226.915
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.342.488 1.435.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.342.488 1.435.079
Maddi Duran Varlıklar
275.469.102 258.329.177
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 5.638.191 5.471.142
Binalar
11 57.748.290 54.983.911
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 184.941.440 179.309.002
Taşıtlar
11 1.409 3.116
Mobilya ve Demirbaşlar
11 4.795.621 5.851.699
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 20.470.866 10.837.022
Peşin Ödenmiş Giderler
9.062.308 2.849.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 9.062.308 2.849.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
18 26.514.599 22.755.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
313.393.497 285.374.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.754.581 1.089.601.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
200.496.743 96.732.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
200.496.743 96.732.999
Banka Kredileri
7 195.200.000 94.600.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.296.743 2.132.999
Ticari Borçlar
583.294.015 356.943.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 243.127.230 104.898.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 340.166.785 252.045.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 13.415.388 10.190.772
Diğer Borçlar
19.592.944 17.722.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.592.944 17.722.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.747.420 9.837.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.139.756 8.487.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.221.371 6.736.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.918.385 1.751.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 16.115.036 3.861.490
ARA TOPLAM
848.801.302 503.777.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848.801.302 503.777.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.576.452 3.990.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.576.452 3.990.888
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.576.452 3.990.888
Diğer Borçlar
1.845.670 8.670.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.845.670 8.670.041
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.338.825 22.626.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 25.338.825 22.626.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
639.467 1.973.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.400.414 37.261.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
883.201.716 541.038.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
665.552.865 548.562.621
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.399.898 5.187.134
Yasal Yedekler
9.399.898 5.187.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.550.088 171.099.551
Net Dönem Karı veya Zararı
136.602.879 102.275.936
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.552.865 548.562.621
TOPLAM KAYNAKLAR
1.548.754.581 1.089.601.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.763.266.437 1.317.116.891 651.503.491 492.946.934
Satışların Maliyeti
-1.493.779.539 -1.138.890.431 -582.126.631 -456.020.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.486.898 178.226.460 69.376.860 36.926.387
BRÜT KAR (ZARAR)
269.486.898 178.226.460 69.376.860 36.926.387
Genel Yönetim Giderleri
-49.327.376 -30.602.441 -20.490.023 -9.968.879
Pazarlama Giderleri
-77.877.811 -68.505.134 -27.456.462 -24.169.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
158.165.007 21.110.804 106.345.211 5.065.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-72.988.756 -7.447.983 -53.847.216 -1.402.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.457.962 92.781.706 73.928.370 6.451.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
227.457.962 92.781.706 73.928.370 6.451.901
Finansman Gelirleri
34.704.672 6.860.925 12.906.545 3.242.639
Finansman Giderleri
-85.994.529 -20.946.473 -36.787.571 -8.872.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.168.105 78.696.158 50.047.344 822.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.565.226 -16.270.318 -11.096.548 -1.853.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.899.577 -18.076.611 -6.712.008 -2.758.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.334.351 1.806.293 -4.384.540 905.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.602.879 62.425.840 38.950.796 -1.031.075
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.602.879 62.425.840 38.950.796 -1.031.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.602.879 62.425.840 38.950.796 -1.031.075
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.602.879 62.425.840 38.950.796 -1.031.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
136.602.879 62.425.840 38.950.796 -1.031.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716477


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.