KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 20:34
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -5.001.150 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 164.345.005 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.860 654.688 57.675 64.503 -2.879.837 -2.815.334
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 438.908 5.039.977 39.824.242 173.205.934 57.675 285.088.188 15.768.926 300.857.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -133.097 0 0 0 8.716.566 8.583.469 10.691.777 19.275.246
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-653.686 -653.686 0 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 494.286 0 39.824.242 176.543.504 8.716.566 291.446.364 27.074.354 318.520.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.812.695 37.535.662
Dönem Karı (Zararı)
19.408.343 -2.822.162
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.408.343 -2.822.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.731.473 11.519.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 7.919.266 8.884.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.726.315 3.692.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 593.156 2.213.846
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.319.471 1.478.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.739.228 910.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.204.474 -13.566.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.526.175 15.194.835
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.371.744 3.302.987
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.954.217 -4.020.766
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.782.490 -1.966.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.804 -880
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16.804 -880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.226.484 27.753.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.720.923 -37.407.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.584.934 -7.273.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.135.989 -30.134.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.604.337 -9.535.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -17.301.600 -6.820.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.302.737 -2.715.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 23.359.078 9.458.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -14.683.631 -15.558.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.054.287 66.863.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -85.718 -24.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -23.968.569 66.888.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
470.414 764.529
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.646.750 -1.514.561
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.106.777 -1.298.205
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.539.973 -216.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.672.384 13.663.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.032.836 1.018.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.874.431 4.193.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
158.405 -3.174.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.086.668 36.450.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.340.203 -375.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
614.176 1.460.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.857.641 7.553.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.346.833 -6.013.846
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.294.560 -5.941.180
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -52.273 -72.666
Alınan Faiz
18.204.474 13.566.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.799.808 -23.153.874
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-653.686 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-653.686 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.040.416 -9.503.405
Kredilerden Nakit Girişleri
49.040.416 -9.503.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.662 636.405
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-91.662 636.405
Ödenen Faiz
-23.526.175 -15.194.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-969.085 907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.844.754 21.934.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.844.754 21.934.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.643.048 3.647.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.487.802 25.582.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.487.802 5.643.048
Ticari Alacaklar
172.334.663 167.038.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 78.607.601 73.407.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.727.062 93.630.345
Diğer Alacaklar
50.835.072 29.230.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 45.581.770 28.280.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.253.302 950.565
Stoklar
9 75.586.977 98.946.055
Peşin Ödenmiş Giderler
32.506.756 19.764.950
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 32.506.756 19.764.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 260.827 875.003
Diğer Dönen Varlıklar
32.470.200 35.344.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 32.470.200 35.344.631
ARA TOPLAM
391.482.297 356.842.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.482.297 356.842.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 19.812.096 18.784.799
Diğer Alacaklar
29.025.170 29.025.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 28.769.834 28.769.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.336 255.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.653.478 5.653.478
Maddi Duran Varlıklar
12 382.556.334 380.088.691
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.254.879 4.311.759
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.891.431 3.948.311
Peşin Ödenmiş Giderler
2.745.051 803.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.745.051 803.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 26.377.370 38.126.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
470.424.378 476.793.708
TOPLAM VARLIKLAR
861.906.675 833.636.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
144.371.225 88.163.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
144.371.225 88.163.406
Banka Kredileri
6 144.172.986 87.814.257
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 198.239 349.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.370.223 72.139.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.370.223 72.139.524
Banka Kredileri
6 74.370.223 72.139.524
Ticari Borçlar
103.566.785 135.894.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 202.899 288.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 103.363.886 135.606.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.112.305 3.641.891
Diğer Borçlar
4.633.751 2.822.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.350.489 1.079.701
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.283.262 1.743.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 12.031.568 20.703.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.948.331 3.394.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 4.335.355 2.781.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
612.976 612.976
ARA TOPLAM
348.034.188 326.761.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.034.188 326.761.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.646.342 196.136.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.646.342 196.136.106
Banka Kredileri
6 185.903.822 195.452.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
742.520 683.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.705.427 10.839.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 7.957.452 10.091.936
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.351.769 206.976.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
543.385.957 533.737.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.446.364 283.516.581
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Geri Alınmış Paylar (-)
19.e -653.686 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
494.286 627.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
494.286 627.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
494.286 627.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.702.039 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 39.824.242 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
176.543.504 173.991.223
Net Dönem Karı veya Zararı
8.716.566 2.552.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.074.354 16.382.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.520.718 299.899.158
TOPLAM KAYNAKLAR
861.906.675 833.636.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 254.472.035 296.420.780 104.196.479 164.044.037
Satışların Maliyeti
20 -144.075.820 -207.960.789 -60.296.195 -117.623.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.396.215 88.459.991 43.900.284 46.420.563
BRÜT KAR (ZARAR)
110.396.215 88.459.991 43.900.284 46.420.563
Genel Yönetim Giderleri
21 -12.800.652 -12.557.757 -5.690.970 -6.905.800
Pazarlama Giderleri
21 -30.095.341 -29.473.667 -16.140.810 -17.498.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.496.957 17.697.594 1.079.127 11.676.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-873.710 -6.850.554 470.547 -5.440.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.123.469 57.275.607 23.618.178 28.252.113
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.123.469 57.275.607 23.618.178 28.252.113
Finansman Gelirleri
82.208.462 21.089.187 74.947.245 10.280.546
Finansman Giderleri
-122.141.099 -83.153.337 -90.781.967 -49.058.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.190.832 -4.788.543 7.783.456 -10.525.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.782.489 1.966.381 -10.603.703 2.856.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -11.782.489 1.966.381 -10.603.703 2.856.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.408.343 -2.822.162 -2.820.247 -7.669.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.408.343 -2.822.162 -2.820.247 -7.669.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.691.777 -2.879.837 910.748 -2.381.660
Ana Ortaklık Payları
8.716.566 57.675 -3.730.995 -5.287.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00500000 0,00010000 -0,00210000 -0,00730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.097 -647.860 -114.615 -133.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.b -166.371 -809.825 -137.538 -166.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.274 161.965 22.923 33.330
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24.b 33.274 161.965 22.923 33.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 654.688 0 -2.893.133
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 654.688 0 -2.893.133
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 654.688 0 -2.893.133
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.097 6.828 -114.615 -3.026.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.275.246 -2.815.334 -2.934.862 -10.695.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.691.777 -2.879.837 910.748 -2.381.660
Ana Ortaklık Payları
8.583.469 64.503 -3.845.610 -8.313.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0886 Değişim: 0,06%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5773 Değişim: 0,26%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5857
Açılış: 9,5522
496,66 Değişim: 0,45%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.