KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:48

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 857.223 3.649.544 40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883
Transferler
0 0 0 0 0 1.217.144 7.568.219 -8.785.363 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -466.637 1.670.636 0 0 2.246.906 3.450.905 1.837.677 5.288.582
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -4.261.589 0 -4.261.589 0 -4.261.589
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 390.586 5.320.180 41.336.609 117.384.073 2.246.906 276.015.094 27.503.782 303.518.876
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -5.001.150 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 164.345.005 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -647.860 654.688 0 0 57.675 64.503 -2.879.837 -2.815.334
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 438.908 5.039.977 39.824.242 173.205.934 57.675 285.088.188 15.768.926 300.857.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.535.662 26.547.900
Dönem Karı (Zararı)
-2.822.162 4.084.583
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.822.162 4.084.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.519.552 13.050.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 8.884.606 8.416.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.692.070 959.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 2.213.846 959.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.478.224 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
910.137 8.990.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.566.919 -5.198.316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.194.835 16.403.429
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.302.987 2.229.691
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.020.766 -4.444.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.966.381 783.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-880 -38.441
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-880 -38.441
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -6.060.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.753.165 11.429.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.407.530 -10.872.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.273.519 -4.316.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.134.011 -6.556.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.535.615 163.553
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.820.438 -573.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.715.177 736.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 9.458.915 -7.902.377
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -15.558.499 -11.776.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.863.666 35.552.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -24.489 -338.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.888.155 35.890.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
764.529 1.440.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.514.561 -39.474
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.298.205 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-216.356 -39.474
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.663.387 1.355.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.018.873 3.509.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.193.513 1.713.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.174.640 1.796.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.450.555 28.564.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-375.310 -1.179.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.460.417 -837.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.553.073 -971.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.013.846 -6.169.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.941.180 -6.169.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -72.666 0
Alınan Faiz
13.566.919 5.198.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.153.874 -21.581.064
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.503.405 -6.900.152
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.503.405 -6.900.152
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
636.405 -581.091
Ödenen Faiz
-15.194.835 -14.099.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.934.861 3.995.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.934.861 3.995.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.647.758 3.666.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.582.619 7.661.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.582.619 3.647.758
Ticari Alacaklar
179.085.123 150.908.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 44.067.278 39.549.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 135.017.845 111.358.382
Diğer Alacaklar
74.008.776 64.473.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 70.335.428 63.514.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.673.348 958.171
Stoklar
9 65.409.185 74.868.100
Peşin Ödenmiş Giderler
14 48.691.730 33.133.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 48.691.730 33.133.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 716.368 210.403
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.729.385 14.922.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 10.729.385 14.922.898
ARA TOPLAM
404.223.186 342.163.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
404.223.186 342.163.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16.890.747 15.959.464
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 16.890.747 15.959.464
Diğer Alacaklar
255.336 259.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.336 259.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.675.000 3.675.000
Maddi Duran Varlıklar
12 375.113.727 377.919.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.417.939 30.039.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
434.363.689 432.963.505
TOPLAM VARLIKLAR
838.586.875 775.127.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 59.065.733 81.525.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 65.491.904 57.944.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.491.904 57.944.518
Banka Kredileri
6 65.213.648 57.522.870
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 278.256 421.648
Ticari Borçlar
174.996.433 112.153.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 81.651 106.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.914.782 112.047.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.356.061 3.591.532
Diğer Borçlar
1.564.217 3.078.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 66.118 1.364.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.498.099 1.714.455
Ertelenmiş Gelirler
14 16.286.634 2.623.247
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.085.051 4.576.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 4.114.491 2.832.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.970.560 1.744.361
ARA TOPLAM
329.846.033 265.493.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.846.033 265.493.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 197.404.228 191.358.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
197.404.228 191.358.940
Banka Kredileri
196.624.432 191.358.940
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
779.796 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.479.500 10.509.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 10.479.500 9.761.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.883.728 201.868.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
537.729.761 467.361.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.088.188 290.024.835
Ödenmiş Sermaye
19.a 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 52.443.655 52.443.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
438.908 1.086.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
438.908 1.086.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
438.908 1.086.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.039.977 4.385.289
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.c 5.039.977 4.385.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.702.039 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 39.824.242 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
173.205.934 169.346.155
Net Dönem Karı veya Zararı
57.675 8.860.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.768.926 17.740.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.857.114 307.765.637
TOPLAM KAYNAKLAR
838.586.875 775.127.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 296.420.780 180.805.469 164.044.037 95.180.333
Satışların Maliyeti
20 -207.960.789 -134.230.366 -117.623.474 -68.676.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.459.991 46.575.103 46.420.563 26.503.993
BRÜT KAR (ZARAR)
88.459.991 46.575.103 46.420.563 26.503.993
Genel Yönetim Giderleri
21 -12.557.757 -11.383.015 -6.905.800 -6.486.388
Pazarlama Giderleri
21 -29.473.667 -24.228.061 -17.498.203 -12.255.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.697.594 8.544.798 11.676.264 1.667.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.850.554 -1.409.999 -5.440.711 -1.307.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.275.607 18.098.826 28.252.113 8.121.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 704.161 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.275.607 18.802.987 28.252.113 8.121.230
Finansman Gelirleri
21.089.187 22.532.150 10.280.546 8.914.829
Finansman Giderleri
-83.153.337 -36.467.531 -49.058.078 -8.576.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.788.543 4.867.606 -10.525.419 8.459.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.966.381 -783.023 2.856.311 -1.074.996
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24.a 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 1.966.381 -783.023 2.856.311 -1.074.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.822.162 4.084.583 -7.669.108 7.384.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.822.162 4.084.583 -7.669.108 7.384.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.879.837 1.837.677 -2.381.660 782.566
Ana Ortaklık Payları
57.675 2.246.906 -5.287.448 6.601.980
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) TL 23 0,00010000 0,00310000 -0,00730000 0,00920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-647.860 -466.637 -133.311 -347.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-647.860 -466.637 -133.311 -347.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18.b-24.b -647.860 -466.637 -133.311 -347.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
654.688 1.670.636 -2.893.133 -44.254
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
654.688 1.670.636 -2.893.133 -44.254
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
654.688 1.670.636 -2.893.133 -44.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.828 1.203.999 -3.026.444 -391.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.815.334 5.288.582 -10.695.552 6.992.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.879.837 1.837.677 -2.381.660 782.566
Ana Ortaklık Payları
64.503 3.450.905 -8.313.892 6.210.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704860


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.087 Değişim: 1,18% Hacim : 6.316 Mio.TL Son veri saati : 17:20
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8933 Değişim: -0,57%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,4847 Değişim: -0,84%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
281,36 Değişim: -1,12%
Düşük 280,80 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.