KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 - 20:15

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 22.000.000 7.535.686 -30.325 1.251.487 100.076 -11.270.365 353.050 19.939.609 19.939.609
Transferler
353.050 -353.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -20.846 92.247 1.034.687 1.106.088 1.106.088
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3,1 1.343.734 -1.343.734
Transferler
-56.735 105.432 1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 5.266.652 5.315.349 5.315.349
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 0 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.683.313 2.482.743
Dönem Karı (Zararı)
5.266.652 1.034.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.725.374 614.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 45.804 30.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.386.273 418.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.710 -155.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 300.007 320.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.308.713 833.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -28.840.937 -22.677.143
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.291.349 -203.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.805.689 23.649.763
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 17.884 64.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.683.313 2.482.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.644 -58.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -190.644 -58.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.492.669 2.424.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.492.669 2.424.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.603.309 18.178.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.095.978 20.603.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.526.204 25.466.483
Ticari Alacaklar
6 188.213.982 159.373.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 42.399.222 15.598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
145.814.760 143.775.045
Peşin Ödenmiş Giderler
702.273 287.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.065 24.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
613.208 262.587
Diğer Dönen Varlıklar
7 402.644 118.805
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
295.045 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
107.599 118.805
ARA TOPLAM
220.845.103 185.245.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.845.103 185.245.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.165.254 2.132.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
648.000 639.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.493.037
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 223.007 66.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 26.728 38.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 14.700 314.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.601.439 2.724.206
TOPLAM VARLIKLAR
223.446.542 187.970.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 194.216.089 165.410.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 42.584.084 15.751.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
151.632.005 149.658.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
179.764 161.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.158.744 968.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
705.730 648.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.453.014 319.420
ARA TOPLAM
196.554.597 166.540.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.554.597 166.540.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
359.149 211.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
359.149 211.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
530.899 383.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.085.496 166.924.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.361.046 21.045.697
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.341.260 -51.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.341.260 -51.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.906 -51.171
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.449.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 0 1.343.734
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.343.734
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 100.076 100.076
Yasal Yedekler
100.076 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -9.882.628 -10.917.315
Net Dönem Karı veya Zararı
10 5.266.652 1.034.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.361.046 21.045.697
TOPLAM KAYNAKLAR
223.446.542 187.970.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.878.826 10.713.286
Satışların Maliyeti
15 -2.573.039 -4.555.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.305.787 6.157.799
BRÜT KAR (ZARAR)
11.305.787 6.157.799
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -6.906.865 -5.669.270
Pazarlama Giderleri
16,17 -1.624.437 -1.471.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16,17 -113.513 -98.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.865.894 2.703.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -716.388 -345.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.810.478 1.277.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.810.478 1.277.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.810.478 1.277.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.543.826 -242.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.153.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -390.239 -242.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.266.652 1.034.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.266.652 1.034.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.266.652 1.034.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.697 -20.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -73.935 -26.058
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4 32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 90.232 5.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.200 5.212
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
73.032 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 92.247
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 175.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 -83.435
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-83.435
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.697 71.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.315.349 1.106.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.315.349 1.106.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738584


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.121 Değişim: 1,26% Hacim : 3.598 Mio.TL Son veri saati : 13:01
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.289
Açılış: 98.799
5,7723 Değişim: -0,62%
Düşük 5,7674 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4141 Değişim: -0,77%
Düşük 6,4103 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,09 Değişim: -0,29%
Düşük 276,94 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.