***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:13

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -30.325 1.251.487 100.076 -11.270.365 353.050 19.939.609 19.939.609
Transferler
353.050 -353.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.389 886.396 870.007 870.007
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -46.714 1.251.487 100.076 -10.917.315 886.396 20.809.616 20.809.616
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697
Transferler
1.034.687 -1.034.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.720 105.432 3.517.890 3.578.602 3.578.602
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -95.891 1.449.166 100.076 -9.882.628 3.517.890 24.624.299 24.624.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.641.316 638.668
Dönem Karı (Zararı)
3.517.890 886.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.330.563 100.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 28.364 22.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
799.745 -27.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
191.867 -27.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
310.587 132.586
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.207.137 -348.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.870.771 -30.153.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-4.566.928 -6.172.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.325.476 35.926.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.914 50.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.641.316 638.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.644 -53.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -190.644 -54.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.450.672 585.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.450.672 585.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.603.309 18.178.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.053.981 18.764.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.096.581 25.466.483
Ticari Alacaklar
6 225.243.816 159.373.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 39.905.755 15.598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
185.338.061 143.775.045
Peşin Ödenmiş Giderler
294.673 287.505
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.685 24.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
258.988 262.587
Diğer Dönen Varlıklar
7 274.872 118.805
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
109.960 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
164.912 118.805
ARA TOPLAM
258.909.942 185.245.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.909.942 185.245.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.165.254 2.132.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
639.817 639.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.525.437 1.493.037
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 237.526 66.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 29.649 38.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 4.120 314.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.608.299 2.724.206
TOPLAM VARLIKLAR
261.518.241 187.970.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 234.735.876 165.410.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 40.104.274 15.751.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
194.631.602 149.658.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.966 161.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.597.695 968.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
535.431 648.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.062.264 319.420
ARA TOPLAM
236.400.537 166.540.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.400.537 166.540.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
321.655 211.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
321.655 211.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.405 383.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.893.942 166.924.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.624.299 21.045.697
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -95.891 -51.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.891 -51.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.891 -51.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.449.166 1.343.734
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.449.166 1.343.734
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 100.076 100.076
Yasal Yedekler
100.076 100.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -9.882.628 -10.917.315
Net Dönem Karı veya Zararı
3.517.890 1.034.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.624.299 21.045.697
TOPLAM KAYNAKLAR
261.518.241 187.970.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 8.211.955 4.352.708 2.798.863 1.689.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.211.955 4.352.708 2.798.863 1.689.951
BRÜT KAR (ZARAR)
8.211.955 4.352.708 2.798.863 1.689.951
Genel Yönetim Giderleri
3 -5.028.453 -3.890.659 -1.635.668 -1.474.913
Pazarlama Giderleri
-1.206.799 -1.051.787 -400.123 -403.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-83.513 -72.128 -30.000 -26.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.043.785 1.932.872 1.306.407 712.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-372.365 -247.927 -127.730 -114.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.564.610 1.023.079 1.911.749 383.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.564.610 1.023.079 1.911.749 383.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.564.610 1.023.079 1.911.749 383.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.046.720 -136.683 -475.799 -91.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -648.905 0 -486.851 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -397.815 -136.683 11.052 -91.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.517.890 886.396 1.435.950 291.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.517.890 886.396 1.435.950 291.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.517.890 886.396 1.435.950 291.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.720 -16.389 -26.652 -9.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.916 -20.486 -33.314 -11.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.196 4.097 6.662 2.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 14.196 4.097 6.662 2.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
105.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 73.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.712 -16.389 -26.652 -9.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.578.602 870.007 1.409.298 282.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.578.602 870.007 1.409.298 282.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.