KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:18
KAP ***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439
Transferler
-39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.157 5.523.260 5.528.417 166.877 5.695.294
Dönem Karı (Zararı)
5.523.260 5.523.260 166.746 5.690.006
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.157 5.157 131 5.288
Sermaye Arttırımı
14.000.000 -14.013.297 13.297 1.000.000 1.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
186.069 -186.069 186.069 186.069 186.069
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.406.553 63.328 151.029 7.205.559 5.523.260 46.349.729 2.124.073 48.473.802
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 -1.311.468 -1.242.733 1.493.790 251.057
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.468 -1.311.468 1.464.177 152.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 68.735 29.613 98.348
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-201.407 201.407 -201.407 -201.407 -201.407
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -2.163.724 3.363.361 132.148 3.740.008 2.314.753 16.095.117 -1.311.468 52.170.195 48.743.449 100.913.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.139.353 -12.022.351
Dönem Karı (Zararı)
152.709 5.690.006
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
152.709 5.690.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.739.213 1.372.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-27 691.111 157.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.269.866 170.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.269.866 170.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
321.751 457.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-27 321.751 457.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-368.263 1.230
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 -889.238 -4.815
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 520.975 6.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.147.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -2.147.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -27.801 586.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.031.275 -19.085.177
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.936.221 -6.230.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-861.173 -6.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 532.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.394.058 -6.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -15.867.448 -16.119.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.293.254 490.555
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -1.746.799 -760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -546.455 491.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.140.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.176.723 -230.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.099 164.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 114.693 164.568
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 12.263.478 2.333.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 413.877 245.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.760 228.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -196.760 228.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -19.291 25.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.950 13.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -255.950 13.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.139.353 -12.022.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.053.447 -2.317.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.412 58.381
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 2.412 58.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.587.930 -252.736
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.491.676 -205.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -96.254 -47.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -490.052 -1.123.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 22.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.803.194 14.167.835
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
23 1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-201.407 186.069
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -201.407 186.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7.004.601 12.981.766
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 7.004.601 12.981.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.389.606 -172.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.389.606 -172.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.762.518 10.695.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.372.912 10.523.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 16.372.912 19.762.518
Finansal Yatırımlar
9.917.807 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.917.807 5.834.135
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 9.917.807 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6-10 8.713.465 8.373.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
846.607 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.866.858 6.993.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
103.045.956 90.448.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6-12 5.448.172 6.440.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 97.597.784 84.008.079
Diğer Alacaklar
2.816.322 807.835
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.746.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.069.523 807.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 1.730.570 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
2.035.034 1.547.790
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.035.034 1.547.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.996.123 2.938.569
Diğer Dönen Varlıklar
2.729.936 2.473.986
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 2.729.936 2.473.986
ARA TOPLAM
150.358.125 136.057.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.358.125 136.057.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 6.085.216 6.085.216
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.917.719 1.690.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.917.719 1.690.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 20.930.819 20.993.858
Maddi Duran Varlıklar
15.326.719 12.351.015
Arazi ve Arsalar
5.255.000 5.255.000
Binalar
2.947.828 2.645.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.920.735 2.045.283
Taşıtlar
993.320 1.036.943
Mobilya ve Demirbaşlar
1.325.058 1.297.504
Yapılmakta Olan Yatırımlar
81.285 71.285
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.803.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.538.528 6.556.786
Şerefiye
18 5.626.184 5.626.184
Diğer Haklar
912.344 930.602
Peşin Ödenmiş Giderler
15 689.479 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
689.479
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.956.350 1.694.368
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.444.830 49.371.749
TOPLAM VARLIKLAR
204.802.955 185.429.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.150.705 19.654.798
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.150.705 19.654.798
Banka Kredileri
9 24.150.705 19.654.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6-10 5.156.008 6.287.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.156.008 5.930.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
66.090.216 53.826.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 66.090.216 53.826.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.038.289 624.412
Diğer Borçlar
1.378.167 1.574.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.378.167 1.574.927
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.425 86.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 67.425 86.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.226.691 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.251.637 1.024.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 841.848 645.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 409.789 378.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
100.359.138 83.569.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.359.138 83.569.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.508.694 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.508.694 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.508.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.021.479 995.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.021.479 995.753
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.530.173 995.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.889.311 84.565.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.170.195 53.614.335
Ödenmiş Sermaye
23 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -2.163.724 -1.962.317
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.148 63.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
132.148 63.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 132.148 63.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.740.008 3.740.008
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.740.008 3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 3.740.008 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 0 0
Diğer Yedekler
2.314.753 2.113.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 16.095.117 5.399.188
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.311.468 10.897.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.743.449 47.249.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.913.644 100.863.994
TOPLAM KAYNAKLAR
204.802.955 185.429.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 5.582.557
Satışların Maliyeti
24.2 -3.746.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.836.046
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.1 65.235.330 556.595.225
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
65.235.330 556.595.225
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25.2 -56.029.921 -544.801.140
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-56.029.921 -544.801.140
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.205.409 11.794.085
BRÜT KAR (ZARAR)
11.041.455 11.794.085
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -10.390.251 -4.720.911
Pazarlama Giderleri
27.3 -4.188.428 -3.322.889
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27.2 -732.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.1 10.249.259 2.660.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28.2 -5.080.306 -281.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
899.380 6.129.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.1 1.539.466 433.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29.2 -1.240.791 -177.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.198.055 6.386.040
Finansman Gelirleri
30.1 299.778 405.467
Finansman Giderleri
30.2 -1.397.512 -516.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.321 6.274.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
52.388 -584.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.226.691 -843.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 1.279.079 258.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
152.709 5.690.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.709 5.690.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.7 1.464.177 166.746
Ana Ortaklık Payları
32 -1.311.468 5.523.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.348 5.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 122.935 6.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.587 -1.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -24.587 -1.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.348 5.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.057 5.695.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.7 1.434.564 166.615
Ana Ortaklık Payları
32 -1.183.507 5.528.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763106


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.202 Değişim: -0,75% Hacim : 15.581 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9602 Değişim: 1,89%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,4203 Değişim: 1,69%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
490,11 Değişim: 1,37%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.