KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:11
KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.321.565 1.321.565 1.321.565
Dönem Karı (Zararı)
1.321.565 1.321.565 1.321.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 1.321.565 37.648.684 37.648.684
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-83.192 -83.192 -83.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-11.624.663 -11.624.663 -11.624.663
Transferler
3.799.778 -3.799.778 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
779.208 779.208 779.208
Dönem Karı (Zararı)
779.208 779.208 779.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 2.172.069 -1.872.797 8.050.219 -11.544.471 -7.827.885 47.473.312 47.473.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.796.526 -5.302.513
Dönem Karı (Zararı)
779.208 1.321.565
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
779.208 1.321.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.519.936 2.082.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 492.253 210.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
409.345 640.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 409.393 640.371
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -48 -215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
221.962 716.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -746.686 -367.045
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 968.648 1.083.393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10.868 10.573
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 10.868 10.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 385.508 508.363
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.478.092 -9.001.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.451.677 -20.763.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.451.677 -20.763.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.388.298 -134.888
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.388.298 -134.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.071.297 3.025.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.173 8.871.976
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
144.173 8.871.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.990.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.136.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.178.948 -5.597.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -444.309 -124.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-173.269 419.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.519.789 172.595
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-328.295 -402.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-998.394 -455.582
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-998.394 -455.582
Alınan Temettüler
4.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.193.100 1.026.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.349.845 2.244.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.950.000 2.961.275
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
49.950.000 2.961.275
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-378.193
Ödenen Faiz
-968.648 -1.083.393
Alınan Faiz
746.686 367.045
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.530 -2.884.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.530 -2.884.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.648.154 8.323.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.681.684 5.438.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.412.102 18.185.472
Finansal Yatırımlar
5 636.305 308.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 636.305 308.010
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
636.305 308.010
Ticari Alacaklar
7 229.912.146 142.460.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 2.781.649 1.496.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
227.130.497 140.964.085
Diğer Alacaklar
8 42.611.661 4.229.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.611.661 4.229.869
Peşin Ödenmiş Giderler
9 937.654 963.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
937.654 963.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 683.980 510.711
Diğer Dönen Varlıklar
119.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.781
ARA TOPLAM
294.313.629 166.658.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
294.313.629 166.658.072
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 82.224 169.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
82.224 169.564
Maddi Duran Varlıklar
1.715.788 1.244.652
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 875.367 528.746
Taşıtlar
10 429.797 148.115
Mobilya ve Demirbaşlar
10 108.160 117.131
Özel Maliyetler
10 302.464 330.660
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 120.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.983.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.042.184 728.685
Bilgisayar Yazılımları
11 943.079 686.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 99.105 42.405
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.462.332 5.782.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.320.234 10.960.323
TOPLAM VARLIKLAR
307.633.863 177.618.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 56.750.000 6.800.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.750.000 6.800.000
Banka Kredileri
6 25.850.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 30.900.000 6.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.088.534
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.088.534
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.088.534
Ticari Borçlar
7 195.313.899 118.242.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 32.270 18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
195.281.629 118.224.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 937.155 908.977
Diğer Borçlar
8 1.308.464 1.192.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.308.464 1.192.471
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.354.892 1.250.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 850.951 746.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 503.941
ARA TOPLAM
256.752.944 128.394.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.752.944 128.394.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.048.035
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.048.035
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.048.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 661.000 650.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.698.572 1.630.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.698.572 1.630.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.607 2.280.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.160.551 130.675.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 47.473.312 46.943.143
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.083.881 -1.918.034
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.083.881 -1.918.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.083.881 -1.918.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.827.885 -11.544.471
Net Dönem Karı veya Zararı
779.208 3.799.778
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.473.312 46.943.143
TOPLAM KAYNAKLAR
307.633.863 177.618.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.781.308.797 2.348.939.889
Satışların Maliyeti
17 -1.769.203.210 -2.336.941.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.105.587 11.998.320
BRÜT KAR (ZARAR)
12.105.587 11.998.320
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.202.332 -8.221.522
Pazarlama Giderleri
18 -1.315.625 -1.023.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 198.169 125.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.834 -135.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.774.965 2.742.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -10.868 -10.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.764.097 2.736.402
Finansman Gelirleri
21 746.686 369.242
Finansman Giderleri
22 -1.346.067 -1.275.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.164.716 1.829.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-385.508 -508.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -385.508 -508.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
779.208 1.321.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
779.208 1.321.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
779.208 1.321.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-207.309 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.462 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.462 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-165.847 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
613.361 1.321.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
613.361 1.321.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763002


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3080 Değişim: 0,62%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,7170 Değişim: 0,62%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
500,37 Değişim: 0,37%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.