KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:11

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.883.346 2.363.722 8.050.219 -8.947.169 -7.701.107 37.265.901 37.265.901
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.701.107 7.701.107 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.653 0
Dönem Karı (Zararı)
5.103.804 5.103.804 5.103.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.010.549 818.896 818.896
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.276 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.276 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.237 0
Dönem Karı (Zararı)
3.799.778 3.799.778 3.799.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.237 -45.237
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.860.271 1.857.137
Dönem Karı (Zararı)
3.799.778 5.103.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.845.476 1.224.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 584.819 711.389
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-375 -295.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -375 -295.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 393.798 180.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
574.962 30.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-181.164 150.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.661.842 1.441.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.258.010 -2.253.760
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 3.919.852 3.695.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 53.026 55.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.464.448 -822.510
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-312.082 -45.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.713.518 -3.576.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.776.296 -21.240.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.280 2.704.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.068.409 13.845.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-602.875 1.113.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.358.772 2.751.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -530.595 -747.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 32.094 -147.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.426.301 8.635.826
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -195.535 276.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.309.772 -241.781
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.695.000
Alınan Temettüler
5 312.082 45.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.619.526 860.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.961.842 -6.541.631
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.300.000 -5.100.000
Ödenen Faiz
-3.919.852 -3.695.391
Alınan Faiz
2.258.010 2.253.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.324.730 3.951.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.324.730 3.951.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.323.424 4.372.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.648.154 8.323.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.185.472 16.480.268
Finansal Yatırımlar
5 308.010 112.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 308.010 112.475
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
308.010 112.475
Ticari Alacaklar
7 142.460.421 90.683.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 1.496.336 9.966.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
140.964.085 80.717.119
Diğer Alacaklar
8 4.229.869 4.611.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.229.869 4.611.354
Peşin Ödenmiş Giderler
9 963.589 687.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 963.589 687.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 510.711 542.805
ARA TOPLAM
166.658.072 113.118.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.658.072 113.118.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 169.564 88.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 169.564 88.196
Maddi Duran Varlıklar
10 1.244.652 919.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 528.746 44.896
Taşıtlar
148.115
Mobilya ve Demirbaşlar
10 117.131 386.537
Özel Maliyetler
10 330.660 418.851
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 120.000 69.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 728.685 328.722
Diğer Haklar
11 307.792
Bilgisayar Yazılımları
11 686.280 20.930
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.405
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.782.914 7.235.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.960.323 11.606.668
TOPLAM VARLIKLAR
177.618.395 124.725.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.800.000 28.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.800.000 28.100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.800.000 28.100.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 118.242.602 47.174.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 18.463 21.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 118.224.139 47.152.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 908.977 2.164.231
Diğer Borçlar
8 1.192.471 540.092
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.192.471 540.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.399 1.389.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 746.458 703.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 503.941 685.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
128.394.449 79.367.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.394.449 79.367.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 650.132 597.106
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.630.671 1.571.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.630.671 1.571.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.280.803 2.168.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.675.252 81.536.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 46.943.143 43.188.602
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.918.034 -1.872.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.918.034 -1.872.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.918.034 -1.872.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.544.471 -16.648.275
Net Dönem Karı veya Zararı
3.799.778 5.103.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.943.143 43.188.602
TOPLAM KAYNAKLAR
177.618.395 124.725.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.722.182.758 8.385.496.300
Satışların Maliyeti
17 -7.676.778.773 -8.347.479.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.403.985 38.017.201
BRÜT KAR (ZARAR)
45.403.985 38.017.201
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.952.557 -28.096.818
Pazarlama Giderleri
18 -4.375.700 -4.408.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 605.418 1.165.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.160.308 -190.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.520.838 6.486.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 312.082 45.606
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -53.026 -55.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.779.894 6.476.445
Finansman Gelirleri
21 2.261.750 2.268.258
Finansman Giderleri
22 -4.777.418 -4.463.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23 5.264.226 4.281.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.464.448 822.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.464.448 822.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.799.778 5.103.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.799.778 5.103.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.799.778 5.103.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.237 1.010.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -57.019 1.283.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 11.782 -272.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 11.782 -272.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -191.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
351.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
351.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -543.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-543.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.237 818.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.754.541 5.922.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.754.541 5.922.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746803


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7417 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7325 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3294 Değişim: -0,01%
Düşük 6,3098 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,43 Değişim: -0,25%
Düşük 279,07 23.09.2019 Yüksek 280,17
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.