KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:21
KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 144.393.899 175.500.982 51.445.996 74.264.759
Satışların Maliyeti
18 -118.506.158 -143.648.150 -42.618.560 -54.532.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.887.741 31.852.832 8.827.436 19.732.575
BRÜT KAR (ZARAR)
25.887.741 31.852.832 8.827.436 19.732.575
Genel Yönetim Giderleri
-9.578.897 -8.066.384 -2.291.621 -2.919.717
Pazarlama Giderleri
-25.338.330 -14.997.305 -7.366.516 -7.188.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.671.353 66.162.813 2.981.560 37.092.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -44.890.133 -28.706.265 -12.082.660 -16.936.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.248.266 46.245.691 -9.931.801 29.780.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
545.143 11.800 537.143 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -6.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.709.562 46.257.491 -9.394.658 29.784.656
Finansman Gelirleri
3.595.129 8.813.698 1.737.915 5.137.735
Finansman Giderleri
-15.217.909 -33.631.078 -3.920.212 -22.934.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.332.342 21.440.111 -11.576.955 11.987.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.605.542 -6.619.037 -216.004 -3.442.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.458.048 -2.686.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.605.542 -3.160.989 -216.004 -756.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -80.478 -250.519 -61.143 -310.787
Ana Ortaklık Payları
21 -34.646.322 15.071.593 -11.731.816 8.856.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.605.078 -17.939.368
Dönem Karı (Zararı)
-34.646.322 15.071.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -34.646.322 15.071.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.289.784 8.171.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.559.704 2.361.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.038 306.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 121.038 209.756
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.000 97.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
450.202 1.019.091
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-827.033 -2.763.405
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.277.235 3.782.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -231.618 6.352.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.605.542 -1.869.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.961.616 -41.181.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.470.916 -58.133.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-22 -23.529 -19.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 38.494.445 -58.114.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-698.904 -1.306.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -2.843 -1.393.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-696.061 87.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.179.739
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.179.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.809.787 -15.880.662
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 6.256.520 -5.421.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
645.051 6.984.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 645.051 6.984.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 178.291 169.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-239.226
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.491 34.756.957
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
107.491 34.756.957
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 5.770.363 4.916.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.958.325 -5.847.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.958.325 -5.847.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.605.078 -17.938.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-812.496 -3.449.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.441 -2.288.395
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -591.122 -2.191.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -19.319 -96.719
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -202.055 -1.161.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.648.786 24.910.078
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.209.500
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.209.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14 -604.750
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 10.044.036 24.910.078
Kredilerden Nakit Girişleri
11.315.343 24.910.078
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.271.307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.441.368 3.520.964
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17 883.082 -2.232.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.324.450 1.288.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.391.353 8.629.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.715.803 9.917.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.715.803 6.391.353
Finansal Yatırımlar
2.953.044 2.750.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2.953.044 2.750.989
Ticari Alacaklar
71.724.651 111.472.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-22 125.372 101.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 71.599.279 111.370.959
Diğer Alacaklar
703.585 4.681
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 2.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
700.742 4.681
Stoklar
9 54.423.745 45.613.958
Peşin Ödenmiş Giderler
3.925.770 10.182.246
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.925.770 10.182.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 260.804 1.641.175
Diğer Dönen Varlıklar
12.073.769 7.115.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.073.769 7.115.444
ARA TOPLAM
167.781.171 185.172.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.781.171 185.172.648
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
48.904 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
13 77.956.805 78.854.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 254.594 340.742
Peşin Ödenmiş Giderler
44
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 44
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 8.355.098 6.751.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 23.177 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.638.578 86.010.811
TOPLAM VARLIKLAR
254.419.749 271.183.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.255.998 25.984.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.255.998 25.984.160
Banka Kredileri
6 34.255.998 25.984.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.964.356 1.396.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.964.356 1.396.818
Banka Kredileri
6 8.964.356 1.396.818
Ticari Borçlar
23.095.098 23.277.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.095.098 23.277.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.658.288 1.479.997
Diğer Borçlar
453.115 345.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
453.115 345.624
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.482.542 6.712.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.482.542 6.712.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
447.193 346.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 447.193 346.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
865.792 869.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 865.792 869.792
ARA TOPLAM
82.222.382 60.412.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.222.382 60.412.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.324.027 54.848.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.324.027 54.848.060
Banka Kredileri
6 50.324.027 54.848.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
486.360 473.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
486.360 473.529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.810.387 55.321.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.032.769 115.733.674
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.013.606 159.164.647
Ödenmiş Sermaye
17 80.000.000 55.304.947
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -450.217 -1.054.967
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.658.980 17.651.531
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.658.980 17.651.531
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 389.471 382.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.933.170 -19.816.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -18.933.170 -19.816.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.015.656
Yasal Yedekler
17 2.664.534 2.015.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 32.223.051 51.208.354
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -34.646.322 4.492.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -4.626.626 -3.714.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.386.980 155.449.785
TOPLAM KAYNAKLAR
254.419.749 271.183.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 97.603 5.487.556 5.487.556 4.820.222 4.820.222 15.071.593 15.071.593 25.379.371 -1.270.232 24.109.139
Dönem Karı (Zararı)
-250.519 -250.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 97.603 5.487.556 5.487.556 4.820.222 4.820.222 10.307.778 -1.019.713 9.288.065
Dönem Sonu Bakiyeler
17 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 17.269.509 380.280 17.649.789 17.649.789 -12.928.772 -12.928.772 2.015.656 50.979.666 15.071.593 66.051.259 141.526.639 -4.030.644 137.495.995
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 17.269.509 382.022 17.651.531 17.651.531 -19.816.252 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 55.701.073 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719 -648.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.449 7.449 7.449 883.082 883.082 -34.646.322 -34.646.322 -33.755.791 -911.764 -34.667.555
Dönem Karı (Zararı)
-80.478 -80.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.449 7.449 7.449 883.082 883.082 890.531 -831.286 59.245
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144 -22.829.144
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
604.750 604.750 604.750
Dönem Sonu Bakiyeler
17 80.000.000 -450.217 47.496.750 17.269.509 389.471 17.658.980 17.658.980 -18.933.170 -18.933.170 2.664.534 32.223.051 -34.646.322 -2.423.271 126.013.606 -4.626.626 121.386.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.726.800 14.821.074 -11.792.959 8.545.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.482 5.487.182 0 9.571
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.988.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 49.336 121.536 0 11.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.854 -623.191 -2.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.854 -24.307 -2.393
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-598.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
637.781 3.800.883 0 8.035.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
637.781 3.800.883 8.035.987
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
17 637.781 3.800.883 8.035.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
676.263 9.288.065 0 8.045.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.050.537 24.109.139 -11.792.959 16.590.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-911.764 -1.270.232 89.061 -906.635
Ana Ortaklık Payları
-33.138.773 25.379.371 -11.882.020 17.497.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798267


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1970 Değişim: 0,15%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6548 Değişim: -0,04%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
502,00 Değişim: 0,06%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.