KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:27

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 101.236.223 95.896.483 54.088.238 46.729.855
Satışların Maliyeti
17 -89.115.966 -79.111.940 -47.648.447 -38.033.849
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.120.257 16.784.543 6.439.791 8.696.006
BRÜT KAR (ZARAR)
12.120.257 16.784.543 6.439.791 8.696.006
Genel Yönetim Giderleri
-5.146.667 -4.734.337 -2.632.650 -2.801.238
Pazarlama Giderleri
-7.808.555 -10.346.909 -3.712.254 -4.914.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 29.070.097 13.045.864 19.172.858 11.391.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.770.097 -11.098.374 -9.569.867 -9.962.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.465.035 3.650.787 9.697.878 2.408.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.800 37.205 900 37.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 0 -1.345 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.472.835 3.686.647 9.698.778 2.445.916
Finansman Gelirleri
3.675.963 3.802.646 3.065.336 0
Finansman Giderleri
-10.696.661 -5.127.450 -6.293.008 -1.836.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.452.137 2.361.843 6.471.106 609.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.176.292 -1.300.121 -977.344 -23.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -771.600 -78.512 -407.575 222.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.404.692 -1.221.609 -569.769 -246.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.275.845 1.061.722 5.493.762 586.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.275.845 1.061.722 5.493.762 586.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 60.268 -115.220 6.884 -174.678
Ana Ortaklık Payları
20 6.215.577 1.176.942 5.486.878 760.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.304.156 16.371.625 12.539.531 52.177 12.591.708 12.591.708 -11.882.186 -11.882.186 1.550.623 29.387.809 4.723.191 34.111.000 103.304.523 -3.130.192 100.174.331
Transferler
-3.204.093 -3.204.093 7.927.284 -4.723.191 3.204.093 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 121.346 121.346 121.346 -627.721 -627.721 1.176.942 1.176.942 670.567 -185.176 485.391
Dönem Karı (Zararı)
83.006 83.006 83.006 -115.220 -32.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-627.721 -627.721 -627.721 -69.956 -697.677
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-435.400 -435.400 0 -435.400
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
251.113 251.113 251.113 251.113
Dönem Sonu Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.739.556 16.371.625 12.539.531 173.523 12.713.054 12.713.054 -15.462.887 -15.462.887 1.550.623 37.315.093 1.176.942 38.492.035 103.790.803 -3.315.368 100.475.435
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 5.389.953 88.012 5.477.965 5.477.965 -7.683.718 -7.683.718 6.215.577 6.215.577 4.009.824 -363.597 3.646.227
Dönem Karı (Zararı)
60.268 60.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.389.953 88.012 5.477.965 5.477.965 -3.811.595 -3.811.595 1.666.370 -423.865 1.242.505
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.872.123 -3.872.123 -3.872.123 -3.872.123
Dönem Sonu Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 17.269.509 370.689 17.640.198 17.640.198 -25.432.712 -25.432.712 2.015.656 50.979.666 6.215.577 57.195.243 120.157.092 -3.124.009 117.033.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.561.032 -4.753.377
Dönem Karı (Zararı)
20 6.215.577 1.176.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.256.507 -1.873.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.695.438 2.235.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
301.781 -3.963.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 204.581 -166.997
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 97.200 -3.796.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-107.052 -223.232
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.059.286 -2.884.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.952.234 2.661.607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.328.821 261.734
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-962.481 -183.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.089.622 -4.057.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.555.204 1.329.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,21 -23.255 -51.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.531.949 1.381.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.069.381 -2.056.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.069.381 -2.056.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.962.778 -138.172
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.520.209 -340.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 439.879 -532.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.733.388 1.343.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.733.388 1.343.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 95.379 41.543
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -239.226 13.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.649.702 -61.107
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.649.702 -61.107
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 5.800.703 -366.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.282.631 -3.291.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.282.631 -3.291.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.561.706 -4.753.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-674 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.549.533 -562.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.138.169 -467.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.051.995 -467.390
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -86.174 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-411.364 -95.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.489.315 8.754.540
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -435.400
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -435.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.489.315 9.286.385
Kredilerden Nakit Girişleri
5 9.489.315 9.286.385
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 -96.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.500.814 3.438.215
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 -7.683.718 -376.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.817.096 3.061.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.629.129 4.571.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.446.225 7.633.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.275.845 1.061.722 5.493.762 586.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.477.611 121.135 5.435.846 66.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.988.837 0 5.988.837 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 109.572 151.420 57.365 83.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-620.798 -30.285 -610.356 -16.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -21.914 -30.285 -11.472 -16.612
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -598.884 0 -598.884 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.235.104 -697.468 -366.848 -2.274.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.235.104 -697.468 -366.848 -2.274.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.242.507 -576.333 5.068.998 -2.208.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.518.352 485.389 10.562.760 -1.621.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-363.597 -185.177 -29.745 -142
Ana Ortaklık Payları
7.881.949 670.566 10.592.505 -1.621.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.446.225 8.629.129
Finansal Yatırımlar
2.403.040 1.991.676
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
2.403.040 1.991.676
Ticari Alacaklar
83.371.817 69.768.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 21 98.556 75.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.273.261 69.693.546
Diğer Alacaklar
5.162.443 93.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 21 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.160.443 91.062
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
2.639.818 677.040
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 2.639.818 677.040
Stoklar
8 55.799.804 39.279.595
Peşin Ödenmiş Giderler
4.519.501 5.234.121
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.519.501 5.234.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 54.324 42.156
Diğer Dönen Varlıklar
14.338.939 9.056.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.338.939 9.056.308
ARA TOPLAM
187.735.911 134.771.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.735.911 134.771.934
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
48.904 48.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 48.904 48.904
M
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8062 Değişim: -0,04%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4588 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
278,04 Değişim: 0,05%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.