KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 16:23
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -57.406 7.720 -1.281.068 653.542 4.622.788 4.622.788
Transferler
30 653.542 -653.542 0
Dönem Karı (Zararı)
38 18.275 459.674 477.949 477.949
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 459.674 5.100.737 5.100.737
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -58.216 7.720 -627.526 1.028.760 5.650.738 5.650.738
Transferler
30 204.746 824.014 -1.028.760 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -8.820 1.067.693 1.058.873 1.058.873
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -67.036 212.466 196.488 1.067.693 6.709.611 6.709.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.897 23.134
Dönem Karı (Zararı)
1.067.693 459.674
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.067.693 459.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
201.019 28.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 57.790 2.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.419 25.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 26.641 7.808
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.778 17.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.37 34.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 78.946 613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.322.609 -464.931
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.036.292 -330.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.283 -40.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -111.832 -39.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 17.549 -1.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.213 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -62.271 -54.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.115 -7.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -116.115 -7.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -6.598 7.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.837 -47.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.837 -47.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 0 6.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 1.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.897 23.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.815 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.815 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -22.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -60.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.712 23.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-136.712 23.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 136.813 8.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 101 31.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 101 136.813
Finansal Yatırımlar
6.628.871 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.628.871 5.592.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 6.628.871 5.592.579
Ticari Alacaklar
481.602 392.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 481.602 369.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 22.549
Diğer Alacaklar
8.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.213 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
62.415 144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 62.415 144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 9.753 6.288
ARA TOPLAM
7.190.955 6.128.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.190.955 6.128.143
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
22.052 1.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 22.052 1.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
473.046 528.726
Diğer Haklar
20 467.305 522.282
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.741 6.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 55.953 41.040
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.051 571.114
TOPLAM VARLIKLAR
7.742.006 6.699.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.741 51.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.741 51.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 72.741 51.389
Ticari Borçlar
70.677 186.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.800 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.877 174.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 24.781 31.379
Diğer Borçlar
22.257 26.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 22.257 26.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 173.991 79.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.480 61.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 62.187 45.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 18.293 15.515
ARA TOPLAM
444.927 436.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.927 436.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.430 486.919
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.430 486.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 440.430 486.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.279 124.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 146.279 124.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 759 429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.468 612.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.395 1.048.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.709.611 5.650.738
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.036 -58.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.036 -58.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -67.036 -58.216
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
212.466 7.720
Yasal Yedekler
30 212.466 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 196.488 -627.526
Net Dönem Karı veya Zararı
1.067.693 1.028.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.709.611 5.650.738
TOPLAM KAYNAKLAR
7.742.006 6.699.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.512.408 447.708 1.266.464 248.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.512.408 447.708 1.266.464 248.498
BRÜT KAR (ZARAR)
2.512.408 447.708 1.266.464 248.498
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.346.775 -557.898 -686.206 -303.390
Pazarlama Giderleri
28,33 -66.157 -77.897 -21.421 -51.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 145.851 386.482 -21.349 -47.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -22.396 -62.279 208.033 -232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.222.931 136.116 745.521 -154.225
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.222.931 136.116 745.521 -154.225
Finansman Gelirleri
37 181.205 319.962 175.110 312.232
Finansman Giderleri
37 -36.956 -2.454 -18.103 1.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.367.180 453.624 902.528 159.737
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-299.487 6.050 -165.486 3.649
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-311.582 -173.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 12.095 6.050 7.540 3.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.067.693 459.674 737.042 163.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.067.693 459.674 737.042 163.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.067.693 459.674 737.042 163.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.820 18.275 -7.515 -4.696
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -11.308 23.430 -9.635 -5.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.488 -5.155 2.120 588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 2.488 -5.155 2.120 588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.820 18.275 -7.515 -4.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.873 477.949 729.527 158.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.058.873 477.949 729.527 158.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862501


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.