KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:54

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -31.014 4.593 -2.024.074 96.095 3.345.600 3.345.600
Transferler
30 96.095 -96.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 -11.643 228.832 217.189 217.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -11.643 228.832 217.189 217.189
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -42.657 4.593 -1.927.979 228.832 3.562.789 3.562.789
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.300.000 -37.081 7.720 -1.931.106 650.038 3.989.571 3.989.571
Transferler
30 650.038 -650.038 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 -10.945 274.087 263.142 263.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -10.945 274.087 263.142 263.142
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.300.000 -48.026 7.720 -1.281.068 274.087 4.252.713 4.252.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.662.192 87.062
Dönem Karı (Zararı)
274.087 302.986
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 274.087 302.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.436 89.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.387 6.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 47.513
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 47.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.235 35.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 11.739
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 15.235 24.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -63
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -63
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 91.814 -411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.047.715 -305.006
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.972.360 -283.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.176 -7.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.419 -4.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.595 -3.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
239 -11.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 239 -11.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -25.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.830 7.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.975 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 21.855 7.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -64.504 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.893 -10.267
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.893 -10.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.368 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -1.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -18.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.662.192 87.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.311 -47.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.311 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.311
Alınan Faiz
35 0 -47.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.664.503 39.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.664.503 39.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.672.542 53.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.039 92.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 8.039 3.676.196
Finansal Yatırımlar
6.47 4.075.795 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.075.795 103.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6,47 4.075.795 103.435
Ticari Alacaklar
59.278 68.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.311 47.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.967 20.562
Diğer Alacaklar
81 320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81 320
Peşin Ödenmiş Giderler
27.792 1.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.792 1.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 15.045 13.250
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.186.030 3.862.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.186.030 3.862.775
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5.295 7.371
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.295 7.371
Peşin Ödenmiş Giderler
426 1.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 426 1.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 256.143 344.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.864 352.904
TOPLAM VARLIKLAR
4.447.894 4.215.679
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
53.777 21.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.975 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.802 21.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 38.645 42.561
Diğer Borçlar
11.552 18.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.552 18.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.781 48.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 32.648 31.234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.133 17.328
ARA TOPLAM
146.755 131.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.755 131.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
27 47.826 94.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.426 94.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.181 226.108
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.252.713 3.989.571
Ödenmiş Sermaye
30 5.300.000 5.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.026 -37.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.026 -37.081
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.026 -37.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.720 7.720
Yasal Yedekler
30 7.720 7.720
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.281.068 -1.931.106
Net Dönem Karı veya Zararı
41 274.087 650.038
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.252.713 3.989.571
TOPLAM KAYNAKLAR
4.447.894 4.215.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 532.902 659.905 163.356 225.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
532.902 659.905 163.356 225.963
BRÜT KAR (ZARAR)
532.902 659.905 163.356 225.963
Genel Yönetim Giderleri
28.33 -823.481 -690.721 -257.631 -253.894
Pazarlama Giderleri
28.33 -46.875 -43.341 -18.234 -24.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 77.671 40.706 63.850 -7.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10 -154 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-259.793 -33.605 -48.659 -59.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 494.323 50.249 206.699 18.162
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -15.724 0 -2.092 36.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.806 16.644 155.948 -4.551
Finansman Gelirleri
37 150.436 298.087 43.474 77.877
Finansman Giderleri
37 -3.341 -12.156 -102 -1.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
365.901 302.575 199.320 71.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.814 411 -97.831 2.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -91.814 411 -97.831 2.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.087 302.986 101.489 74.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.087 302.986 101.489 74.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
274.087 302.986 101.489 74.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,05170000 0,05720000 0,01910000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.945 -9.195 -6.745 2.448
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -14.032 -11.494 -8.648 3.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.087 2.299 1.903 -612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 3.087 2.299 1.903 -612
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.945 -9.195 -6.745 2.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
263.142 293.791 94.744 76.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
263.142 293.791 94.744 76.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.