KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 18:25

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
101.650.000 -4.883.304 2.357.438 228.419 228.419 228.419 -123.418 -123.418 9.315.257 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
101.650.000 0 0 0 0 0 -4.883.304 0 2.357.438 0 0 0 0 0 228.419 0 228.419 0 0 0 0 0 228.419 -123.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.418 9.315.257 0 0 0 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Transferler
1.046.250 -1.046.250 -1.046.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.596.312 13.596.312 13.596.312 2.033.500 15.629.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.174 -37.174 -37.174 906.038 906.038 0 868.864 3.104 871.968
Sermaye Arttırımı
8.350.000 0 -8.350.000 -8.350.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-4.825.857 -4.825.857 -4.825.857 -4.825.857
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-401.137 -286.697 -687.834
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 0 0 0 0 0 -5.284.441 0 2.357.438 0 0 0 0 0 191.245 0 191.245 0 0 0 0 0 191.245 782.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782.620 10.361.507 0 0 0 41.907.905 21.816.721 63.724.626 182.132.995 27.825.121 209.958.116
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Transferler
5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636.360 0 636.360 0 0 0 0 0 636.360 998.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998.304 0 0 0 0 0 30.412.454 30.412.454 32.047.118 4.758.444 36.805.562
Dönem Karı (Zararı)
30.412.454 30.412.454 30.412.454 4.740.649 35.153.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
636.360 636.360 636.360 998.304 998.304 0 1.634.664 17.795 1.652.459
Sermaye Arttırımı
8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 -258.559
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 0 -7.831.587
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
642.438 154.570 154.570 797.008 797.008
Dönem Sonu Bakiyeler
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 876.542 0 876.542 0 0 0 0 0 876.542 2.292.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.292.265 15.601.070 0 0 0 49.884.618 39.367.024 89.251.642 225.688.411 34.348.703 260.037.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.511.119 3.393.308
Dönem Karı (Zararı)
35.153.103 15.629.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.153.103 15.629.812
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.490.330 6.411.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.054.659 4.141.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.342.353 988.925
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.342.353 915.782
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 73.143
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
471.570 779.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
471.570 779.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.683.017 1.961.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-338.410 -136.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-498.646 -252.848
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.520.073 2.350.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.303.415 -582.066
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.303.415 -582.066
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.411.550 3.506.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.169.404 -4.384.434
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.169.404 -4.384.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.923.477 -15.931.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.462.491 -15.619.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.204.898 5.439.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.667.389 -21.059.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.703 2.312.779
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.703 2.312.779
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -28.430.523 -2.588.231
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-636.055 -1.854.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.475.719 -3.138.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.951.549 -1.572.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.524.170 -1.566.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
806.866 555.165
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
806.866 555.165
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-83.457 5.330.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-539.833 -929.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.598.964 -1.282.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.059.131 352.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.719.956 6.109.215
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-312.786 -510.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.896.051 -2.205.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.558.310 -7.099.053
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
11 0 -3.775.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-237.748 -27
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.485.913 5.770.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.485.913 5.770.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.144.885 -9.471.088
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.641.860 -9.449.105
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-503.025 -21.983
Alınan Temettüler
0 240.200
Alınan Faiz
338.410 136.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.306.588 3.353.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.932.285 42.415.742
Kredilerden Nakit Girişleri
24.932.285 42.415.742
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.407.286 -34.236.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.407.286 -34.236.259
Ödenen Temettüler
17 -7.831.587 -4.825.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.646.221 -352.119
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
998.304 906.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.644.525 553.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.389.336 8.474.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.033.861 9.028.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.033.861 13.389.336
Finansal Yatırımlar
627 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
627 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
627 582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
100.618.573 99.216.511
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 24.709.697 28.480.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 75.908.876 70.735.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
5.206.894 5.159.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.206.894 5.159.799
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 128.144.570 99.714.047
Peşin Ödenmiş Giderler
4.193.992 3.557.937
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.193.992 3.557.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 86.924
Diğer Dönen Varlıklar
7.235.166 5.549.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.235.166 5.549.278
ARA TOPLAM
262.433.683 226.674.414
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
505.000 2.396.389
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.938.683 229.070.803
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.127.351 889.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.127.351 889.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.127.351 889.648
Ticari Alacaklar
2.461.338 1.895.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.461.338 1.895.339
Diğer Alacaklar
52.405 45.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 52.405 45.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 37.329.853 33.487.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.817.860 16.221.735
Maddi Duran Varlıklar
12 70.890.211 65.975.181
Arazi ve Arsalar
2.763.191 2.719.871
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
801.182 591.373
Binalar
22.775.172 20.984.624
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.320.052 28.827.305
Taşıtlar
1.113.307 1.016.059
Mobilya ve Demirbaşlar
1.781.203 1.521.489
Özel Maliyetler
2.063.360 2.105.695
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.490.541 7.393.913
Diğer Maddi Duran Varlıklar
782.203 814.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.599.495 1.445.544
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 621.134 191.243
Bilgisayar Yazılımları
13 35.569 311.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 142.117
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.278.513 120.102.427
TOPLAM VARLIKLAR
395.217.196 349.173.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.263.069 25.982.186
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.263.069 25.982.186
Banka Kredileri
6 28.263.069 25.982.186
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.674.393 6.678.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.674.393 6.678.272
Banka Kredileri
4.674.393 6.678.272
Ticari Borçlar
55.163.561 46.186.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 11.606.356 8.654.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.557.205 37.531.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.949.991 3.434.760
Diğer Borçlar
1.511.957 705.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 91.949 663.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.420.008 41.210
Ertelenmiş Gelirler
7.170.722 7.254.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 7.170.722 7.254.179
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.592.524 1.422.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.772.618 2.238.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.772.618 2.238.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.525.030 981.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.525.030 981.130
ARA TOPLAM
106.623.865 94.883.214
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.623.865 94.883.214
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.927.782 19.679.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.927.782 19.679.787
Banka Kredileri
6 25.927.782 19.679.787
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.587.598 2.779.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.587.598 2.779.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 40.730 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.556.217 22.459.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.180.082 117.342.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.688.411 202.240.034
Ödenmiş Sermaye
17 118.800.000 110.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.490.546 -3.874.425
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 2.357.438 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
876.542 240.182
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
876.542 240.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 876.542 240.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.292.265 1.293.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 2.292.265 1.293.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 15.601.070 10.361.507
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.767.768 0
Yasal Yedekler
11.833.302 10.361.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 58.839.188 50.618.994
Net Dönem Karı veya Zararı
30.412.454 31.242.377
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 34.348.703 29.590.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
260.037.114 231.830.293
TOPLAM KAYNAKLAR
395.217.196 349.173.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 221.732.316 148.475.582 116.504.253 79.625.134
Satışların Maliyeti
18 -155.585.418 -117.508.727 -79.321.036 -62.441.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.146.898 30.966.855 37.183.217 17.183.478
BRÜT KAR (ZARAR)
66.146.898 30.966.855 37.183.217 17.183.478
Genel Yönetim Giderleri
-9.610.188 -6.975.811 -4.803.199 -3.544.119
Pazarlama Giderleri
-11.615.034 -9.282.462 -6.469.397 -4.993.630
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-539.799 -525.959 -255.514 -252.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.670.251 10.807.786 5.190.031 5.034.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.556.624 -7.185.781 -8.568.601 -2.994.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.495.504 17.804.628 22.276.537 10.432.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.004.910 4.962.670 -364.172 4.634.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 1.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.303.415 582.066 2.653.864 -67.951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.803.829 23.349.364 24.566.229 15.000.537
Finansman Giderleri
-7.239.176 -4.212.653 -5.719.453 -2.491.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.564.653 19.136.711 18.846.776 12.509.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.411.550 -3.506.899 -2.917.712 -1.868.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.065.610 -1.172.407 -2.526.789 223.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -345.940 -2.334.492 -390.923 -2.092.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.153.103 15.629.812 15.929.064 10.640.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.153.103 15.629.812 15.929.064 10.640.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.740.649 2.033.500 2.271.738 668.500
Ana Ortaklık Payları
30.412.454 13.596.312 13.657.326 9.972.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,00255990 0,00114447 0,00114189 0,00083940
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
654.155 -34.070 642.980 -34.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
816.540 -50.588 808.552 -52.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
923 6.400 -3.862 7.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
923 6.400 -3.862 7.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-163.308 10.118 -161.710 10.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-163.308 10.118 -161.710 10.463
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
998.304 906.038 635.176 -218.267
Yabancı Para Çevrim Farkları
998.304 906.038 635.176 -218.267
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
998.304 906.038 635.176 -218.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.652.459 871.968 1.278.156 -252.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.805.562 16.501.780 17.207.220 10.388.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.758.444 2.036.604 2.292.396 671.286
Ana Ortaklık Payları
32.047.118 14.465.176 14.914.824 9.717.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704039


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.806 Değişim: 1,96% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7567 Değişim: -0,89%
Düşük 5,7525 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4010 Değişim: -0,97%
Düşük 6,3994 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
276,50 Değişim: -0,50%
Düşük 276,17 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.