KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2019 - 19:08
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406
Transferler
7 8.365.621 219.340 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.408 35.627.784 35.640.192
Dönem Sonu Bakiyeler
7 39.000.000 108.274 29.885.946 -1.029.406 35.627.784 103.592.558 103.592.558
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Transferler
7 27.953.024 -27.953.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.321 -4.983.625 -4.904.304
Dönem Sonu Bakiyeler
7 39.000.000 190.778 29.885.946 26.923.618 -4.983.625 91.016.717 91.016.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.212.893 7.038.233
Dönem Karı (Zararı)
-4.983.625 35.627.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-175.762 6.396.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 1.163.268 1.078.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
933.377 10.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-340.391 5.377.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.932.016 -69.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.372.280 -34.986.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.111.710 -59.291.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.452 -277.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-277.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.282.451 22.120.562
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-465.913 7.407.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.945.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.212.893 7.038.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-451.771 109.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -451.771 109.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.391 69.837
Alınan Faiz
12 340.391 69.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.101.513 7.217.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.101.513 7.217.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.860.422 742.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.961.935 7.960.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.129.590 2.656.849
Ticari Alacaklar
4 262.356.655 200.631.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
262.356.655 200.631.240
Peşin Ödenmiş Giderler
607.670 536.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 1.932.016
Diğer Dönen Varlıklar
147.574 75.850
ARA TOPLAM
269.241.489 205.832.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.241.489 205.832.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 2.875.844 1.337.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.875.844 1.337.296
Maddi Duran Varlıklar
5 1.835.932 1.587.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 2.591.633 2.772.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6 239.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.542.857 5.696.979
TOPLAM VARLIKLAR
276.784.346 211.529.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.177 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.177 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 143.177
Ticari Borçlar
4 181.856.022 112.573.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
181.856.022 112.573.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
831.318 1.017.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 643.158 403.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 643.158 403.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.756.803 1.222.078
ARA TOPLAM
185.230.478 115.216.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.230.478 115.216.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
334.126 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
334.126 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 334.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 203.025 357.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 203.025 357.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6 34.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
537.151 392.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.767.629 115.608.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.016.717 95.921.021
Ödenmiş Sermaye
7 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.778 111.457
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
190.778 111.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Yasal Yedekler
7 2.189.811 878.743
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
7 27.696.135 29.007.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.923.618 -1.029.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.983.625 27.953.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.016.717 95.921.021
TOPLAM KAYNAKLAR
276.784.346 211.529.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980
BRÜT KAR (ZARAR)
37.830.876 58.052.791 15.257.815 28.946.980
Genel Yönetim Giderleri
11 -27.982.642 -23.346.245 -9.301.476 -8.451.277
Pazarlama Giderleri
11 -18.052.280 -9.224.239 -4.471.614 -4.657.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 37.313.338 82.023.263 9.314.534 48.567.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -34.386.993 -61.599.597 -9.345.472 -35.907.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.277.701 45.905.973 1.453.787 28.498.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6 294.076 -10.278.189 -167.523 -6.355.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
6 -10.323.785 -6.244.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 294.076 45.596 -167.523 -111.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.983.625 35.627.784 1.286.264 22.142.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.321 12.408 -42.168 -190.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 99.151 15.908 -52.710 -244.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.830 -3.500 10.542 53.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6 -19.830 -3.500 10.542 53.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.321 12.408 -42.168 -190.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.904.304 35.640.192 1.244.096 21.952.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.904.304 35.640.192 1.244.096 21.952.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799030


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3010 Değişim: 0,54%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,7163 Değişim: 0,61%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
500,81 Değişim: 0,46%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.