KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 19:23
KAP ***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GCM*** GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406 67.952.406
Transferler
7 202.940 8.365.621 219.340 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.484.950 13.687.890
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 298.806 29.885.946 -1.029.406 13.484.950 81.640.296 81.640.296
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 39.000.000 111.457 29.885.946 -1.029.406 27.953.024 95.921.021 95.921.021
Transferler
7 27.953.024 -27.953.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
121.489 -6.269.889 -6.148.400
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 232.946 29.885.946 26.923.618 -6.269.889 89.772.621 89.772.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.064.185 2.411.007
Dönem Karı (Zararı)
-6.269.889 13.484.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.572.214 -1.169.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -558.562 1.006.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.136.921 934.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-218.557 -35.693
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.932.016 -3.073.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.222.082 -9.904.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.696.089 -21.767.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
726.485 -768.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.918.334 10.624.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.829.188 3.012.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.005.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.064.185 2.411.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.252 -119.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.252 -119.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.557 35.692
Alınan Faiz
12 218.557 35.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.995.880 2.326.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.029.791 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.033.911 2.326.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.860.422 742.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.894.333 3.069.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.733.836 2.656.849
Ticari Alacaklar
4 254.768.675 200.631.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
254.768.675 200.631.240
Peşin Ödenmiş Giderler
734.768 536.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 0 1.932.016
Diğer Dönen Varlıklar
86.253 75.850
ARA TOPLAM
260.323.532 205.832.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.323.532 205.832.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 2.724.565 1.337.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.724.565 1.337.296
Maddi Duran Varlıklar
5 1.803.509 1.587.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 2.664.744 2.772.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6 398.870 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.591.688 5.696.979
TOPLAM VARLIKLAR
267.915.220 211.529.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.503 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.503 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 247.503 0
Ticari Borçlar
4 173.519.907 112.573.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
173.519.907 112.573.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.244.395 1.017.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 703.734 403.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
703.734 403.077
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
931.846 1.222.078
ARA TOPLAM
177.647.385 115.216.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.647.385 115.216.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
316.255 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
316.255 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 316.255 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 178.959 357.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
178.959 357.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6 0 34.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.214 392.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.142.599 115.608.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.772.621 95.921.021
Ödenmiş Sermaye
7 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
232.946 111.457
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
232.946 111.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 29.885.946
Yasal Yedekler
7 2.189.811 878.743
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
7 27.696.135 29.007.203
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.923.618 -1.029.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.269.889 27.953.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.772.621 95.921.021
TOPLAM KAYNAKLAR
267.915.220 211.529.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 22.573.061 29.105.811 12.441.301 19.858.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.573.061 29.105.811 12.441.301 19.858.870
BRÜT KAR (ZARAR)
22.573.061 29.105.811 12.441.301 19.858.870
Genel Yönetim Giderleri
11 -18.681.166 -14.894.968 -9.707.402 -8.314.442
Pazarlama Giderleri
11 -13.580.666 -4.566.398 -9.286.076 -2.766.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 27.998.804 33.455.976 13.854.673 26.213.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.041.521 -25.692.524 -13.078.743 -21.770.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.731.488 17.407.897 -5.776.247 13.220.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.731.488 17.407.897 -5.776.247 13.220.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.731.488 17.407.897 -5.776.247 13.220.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
461.599 -3.922.947 35.294 -2.969.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
6 0 -4.079.725 0 -3.070.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 461.599 156.778 35.294 101.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.269.889 13.484.950 -5.740.953 10.251.549
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.269.889 13.484.950 -5.740.953 10.251.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.269.889 13.484.950 -5.740.953 10.251.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
121.489 -202.940 7.192 112.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 151.861 -260.179 8.990 144.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.372 57.239 -1.798 -31.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6 -30.372 57.239 -1.798 -31.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.489 -202.940 7.192 112.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.148.400 13.282.010 -5.733.761 10.363.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.148.400 13.282.010 -5.733.761 10.363.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.114 Değişim: -1,16% Hacim : 6.686 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3268 Değişim: 0,46%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7226 Değişim: 0,43%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,16 Değişim: 0,76%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.